สุภาษิตคำพังเพยหยิบมือเดียว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหยิบมือเดียว

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หยิบมือเดียว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหยิบมือเดียว

ที่มาของสำนวน มาจากการหยิบ โดยจำนวนสิ่งของที่เราใช้นิ้ว สองถึงสามนิ้วหยิบขึ้นมาหนึ่งครั้งเท่านั้น จึงมีจำนวนน้อยมากๆ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ จำนวนน้อยมาก เช่น มีทหารแค่หยิบมือเดียวจะไปรบกับใครเขาได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหยิบมือเดียว

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหยิบมือเดียว

  • เขาชอบมาคุยโวโอ้อวดว่าเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โต ทั้งที่ความจริงแล้วเขามีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทนั้นแค่หยิบมือเดียว
  • อาหารเรามีแค่หยิบมือเดียว คนกินตั้งหลายคนจะพอกินได้อย่างไร
  • คุณจะเปลี่ยนนโยบายการทำงานเพียงเพื่อเอาใส่คนแค่หยิบมือเดียวอย่างนั้นหรือ
  • กองทัพสปาตันแม้มีกำลังพลแค่หยิบมือเดียว แต่ด้วยความแข็งแกร่งและฉลาดสามารถเอาชนะกองทัพเปอร์เซียที่มีมากกว่าหลายเท่าตัวได้
  • ทำร้านอาหารเสียใหญ่โตแต่มีบริกรอยู่แค่หยิบมือเดียว จะไปสามารถบริการลูกค้าทันได้อย่างไรแบบนี้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube