นิทานอีสป เรื่อง “แมวกับหนูเฒ่า” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องแมวกับหนูเฒ่า ไทย-Eng
X
Advertisements

“แมวกับหนูเฒ่า” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงคุณค่าของคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อนจะไม่ให้พลาดซ้ำสอง เพราะผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงกลเป็นครั้งที่สอง…

นิทานอีสปเรื่องแมวกับหนูเฒ่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในโรงนาแสนสบาย มีหนูเฒ่าและหนูวัยหนุ่มอาศัยอยู่ด้วยกัน พวกมันเป็นเพื่อนสนิทและดูแลซึ่งกันและกัน พวกมันมีชีวิตที่สุขสบายและสงบสุข มีอาหารกินมากมายและมีที่พักที่ปลอดภัย

Once upon a time, in a cozy barn, an old rat and a young rat lived together. They were close companions and looked out for each other. They had a comfortable and peaceful life, with plenty of food to eat and a safe place to rest.

อยู่มาวันหนึ่ง แมวซุกซนย้ายเข้าไปในโรงนา หนูแก่ที่ฉลาดและมีประสบการณ์ รับรู้ได้ทันทีถึงอันตรายที่แมวก่อขึ้น มันเตือนหนูวัยหนุ่มว่า “ระวังให้ดี เจ้าหนูน้อย แมวเจ้าเล่ห์และอาจเป็นอันตรายได้ เราต้องระวังและอย่าเข้าใกล้มันมากเกินไป”

One day, a mischievous cat moved into the barn. The old rat, wise and experienced, immediately sensed the danger the cat posed. He warned the young rat, “Be cautious, my dear friend. The cat is cunning and can be very dangerous. We must be careful and avoid getting too close to it.”

อย่างไรก็ตาม หนูวัยหนุ่มนั้นช่างสงสัยและไร้เดียงสา มันคิดว่าแมวตัวนี้ดูไม่มีพิษมีภัยและน่าขบขันแม้แต่น้อย มันไม่เข้าใจว่าทำไมหนูแก่จึงระมัดระวังและตัดสินใจที่จะเข้าใกล้แมวเพื่อเล่นกับมัน

The young rat, however, was curious and naive. He thought the cat seemed harmless and even a little amusing. He didn’t understand why the old rat was so cautious and decided to approach the cat to play.

เมื่อหนูตัวเล็กเข้าใกล้แมว ดวงตาของแมวก็หรี่ลง และมันก็กระโจนเข้าหาเขาด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบ หนูตัวเล็กพยายามหลบหนีโดยมีรอยข่วนเล็กน้อย แต่มันรู้สึกหวาดกลัวและตระหนักว่าหนูเฒ่านั้นพูดถูกต้องมาโดยตลอด

As the young rat got closer to the cat, the cat’s eyes narrowed, and it pounced on him with lightning speed. The young rat managed to escape with a few scratches, but he was frightened and realized the old rat had been right all along.

มันวิ่งกลับไปหาหนูตัวเก่าและพูดว่า “ท่านพูดถูก และข้าควรจะฟังท่าน แมวมันอันตราย และข้าโง่เขลาที่จะเข้าใกล้มัน”

Running back to the old rat, he said, “You were right, and I should have listened to you. The cat is dangerous, and I was foolish to approach it.”

หนูเฒ่าปลอบโยนเพื่อนตัวน้อยของมัน และพูดว่า “ไม่เป็นไร เราทุกคนทำผิดพลาดกันได้ แต่สิ่งสำคัญคือเจ้าได้เรียนรู้จากมัน เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเสมอ และระมัดระวังเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้ที่อาจเป็นภัยคุกคาม”

The old rat comforted his young friend and said, “It’s alright. We all make mistakes, but the important thing is that you learned from it. Always trust your instincts and be cautious around those who may pose a threat.”

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา หนูวัยหนุ่มก็เชื่อฟังคำแนะนำของหนูเฒ่าและระมัดระวังตัวมากขึ้น มันเข้าใจคุณค่าของประสบการณ์และภูมิปัญญา และชื่นชมคำแนะนำและการปกป้องจากหนูเฒ่า

From that day on, the young rat heeded the advice of the old rat and became more cautious. He understood the value of experience and wisdom and appreciated the guidance and protection the old rat offered.

เมื่อเวลาผ่านไป หนูวัยหนุ่มก็โตขึ้นและฉลาดขึ้น มันส่งต่อบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากหนูเฒ่าไปยังหนูรุ่นต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าพวกหนูรุ่นต่อไปจะระมัดระวังและฉลาดในการเลือกเช่นกัน

As time went on, the young rat grew older and wiser himself. He passed on the lessons he had learned from the old rat to the next generation, ensuring that they, too, would be cautious and wise in their choices.

นิทานอีสปแมวกับหนูเฒ่า

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงกลเป็นครั้งที่สอง…”

  • ฟังประสบการณ์: ความผิดพลาดของหนูเล็กในการเข้าใกล้แมวแม้ว่าหนูแก่จะเตือน สอนให้เราฟังคำแนะนำและประสบการณ์ของผู้ที่ฉลาดและมีความรู้มากกว่า
  • เชื่อสัญชาตญาณของคุณ: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อสัญชาตญาณของเราและระมัดระวังเมื่อเผชิญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • การเรียนรู้จากความผิดพลาด: การทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ทำซ้ำ
  • คุณค่าของการชี้นำ: ความสัมพันธ์ระหว่างหนูแก่กับหนูเล็กแสดงให้เห็นความสำคัญของการให้คำปรึกษาและการชี้แนะในชีวิต

“A wise person is not fooled a second time…”

  • Listen to the experience: the mistake of a young mouse in approaching a cat, despite the warning of an old mouse. Teach us to listen to the advice and experiences of those who are wiser and more knowledgeable.
  • Trust your instincts: The story emphasizes the importance of trusting our instincts and being cautious in the face of potential danger.
  • Learning from Mistakes: Making mistakes is a part of life. But the important thing is to learn from your mistakes and not repeat them.
  • The Value of Guidance: The relationship between an old mouse and a young mouse shows the importance of mentoring and guidance in life.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการเชื่อฟังคำแนะนำ เชื่อสัญชาตญาณของเรา เรียนรู้จากความผิดพลาด และชื่นชมภูมิปัญญาและคำแนะนำของผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements