สุภาษิตคำพังเพยปลาตกน้ำตัวโต ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปลาตกน้ำตัวโต
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปลาตกน้ำตัวโต

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยปลาตกน้ำตัวโต

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการที่เผลอทำปลาหลุดตกน้ำ แล้วปลาว่ายหนีหายไป จะรู้สึกเสียดาย แล้วมักบ่นว่าปลาที่ตกน้ำไปนั้นตัวใหญ่ ทั้ง ๆที่คนทำตกยังไม่ทันได้สังเกตขนาดของปลาเลย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สิ่งที่เสียหรือสูญหายไปมักดูมีค่ามากเกินความเป็นจริง กล่าวคือ การสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพียงเล็กน้อย แต่กลับบอกว่าสิ่งของนั้นมีมูลค่ามาก ทำให้ของนั้นดูมีค่าเกินกว่าความเป็นจริง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปลาตกน้ำตัวโต

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปลาตกน้ำตัวโต

  • ปลาตกน้ำตัวโตชัดๆ เขามาบอกว่าถูกโจรขโมยนาฬิกาหรูราคาแพง แต่ที่ฉันเห็นเขาใส่อยู่ทุกวันมันก็เป็นนาฬิกาข้อมือทั่วๆไป
  • นักลงทุนในตลาดหุ้นเวลาได้กำลัง 10% จะดีใจในระดับหนึ่ง ในทางกลับกันหากเขาขาดทุน 10% มักคิดว่าเป็นการขาดทุนที่ร้ายแรงมาก ตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ปลาตกน้ำตัวโต
  • ดาราชื่อดังออกมาขอความเห็นใจให้ข่าวว่ามีโจรยกเค้าที่บ้าน สูญเสียทรัพย์สินไปหลายสิบล้านเครื่องเพชรหายไปหลายชุด ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาตกน้ำตัวโตหรือเปล่า
  • ของมันเสียไปแล้วไม่ต้องไปเสียดายมันหรอก ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย ก็เหมือนปลาตกน้ำตัวโตแหละ
  • การเสียคนรัก ไม่ใช่เรื่องใหญ่ปลาตกน้ำตัวโตหรอก แค่เห็นไม่ค่าของเรา ก็ควรปล่อยเขาไป มาพัฒนาตัวเอง เดียวคนดีๆ ที่คล้ายกับเราก็ดึงดูดมาเอง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements