สุภาษิตคำพังเพยฝากผีฝากไข้ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยฝากผีฝากไข้
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฝ. ฝากผีฝากไข้

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยฝากผีฝากไข้

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการการมอบตนเองให้อยู่ในความดูแลคุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษาของผู้อื่น ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นกระทั่งการเจ็บไข้ได้ป่วย จนกระทั่งถึงวันตาย เปรียบกับเป็นไข้ก็ฝาก ต่อให้เป็นผีก็ยังฝาก

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย, ให้อยู่ในความดูแลจนกว่าจะตาย

กล่าวคือ คนที่รับฝากมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เมื่อคนแรกเจ็บป่วยก็รักษาพยาบาลไม่ทอดทิ้ง ตายไปก็เป็นธุระจัดงานศพให้ แสดงถึงความผูกพันของคนทั้งสองที่แนบแน่นมาก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยฝากผีฝากไข้

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตฝากผีฝากไข้

  • ฉันอยากฝากผี ฝากไข้กับคุณจริงๆ เมื่อเรามาเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว ดูแลกันให้ถึงที่สุด จนกว่าใครคนหนึ่งจะหมดเวลากับโลกใบนี้
  • ถามว่าคุ้มค่ากับผลที่เกิดขึ้นกับการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่? สมควรที่จะเรียกว่าเป็นตัวแทน “ประชาชน” หรือเป็นตัวแทน “รัฐบาล”! ในยามบ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้ ก็ไม่ได้มาคอยดูแลให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจขึ้นมาได้เลย หรือจะ “ฝากผีฝากไข้” ไม่ได้จริงๆ!?!
  • น่าสงสารและเห็นใจคุณยายที่ลูกหลานสายเลือดตัวเองแท้ๆไม่เคยจะมาเหลียวแล ปล่อยให้คุณยายอยู่เพียงลำพังอย่างยากลำบาก มีเพียงลูกบุญธรรมที่เป็นคนดีมีความกตัญญูทำให้ยายพอจะฝากผีฝากไข้กับเขาได้
  • ขอเสียงคนไทยทั้งประเทศให้ช่วยสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมือง และเป็นที่พึ่งอย่างยั่งยืนได้สำหรับประเทศไทย อาจจะไม่หวือหวา แต่รับผิดชอบ และประชาชนฝากผีฝากไข้ ฝากอนาคตบ้านเมืองไว้ได้…
  • เมื่อเอาหมามาเลี้ยงแล้ว มันก็เหมือนมาฝากผี ฝากไข้เรา ให้เราเป็นเจ้านายตลอด อย่าทอดทิ้งมัน ให้ดูแลมันจนถึงวันสุดท้าย และทำให้ดีที่สุด ในฐานะเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements