สุภาษิตคำพังเพยหวังน้ำบ่อหน้า ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหวังน้ำบ่อหน้า
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หวังน้ำบ่อหน้า / อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหวังน้ำบ่อหน้า

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า สามารถหยิบฉวยมาใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่กลับไม่สนใจ ไปหวังในสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ที่ยังมาไม่ถึง ยังมองไม่เห็น เหมือนหวังน้ำบ่อหน้า หวังจะไปหาใหม่ เอาดาบหน้า เผื่อว่าจะได้ของที่ดีกว่า ซึ่งบางที ก็อาจไม่เป็นเช่นนั้น

คนโบราณจึงมักสอนอยู่เสมอว่า อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ของที่ได้แน่นอนแล้วไม่เอา กลับไปคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

นิยมใช้เมื่อต้องการสื่อถึงคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ได้ ไม่คว้าเอาไว้ แต่กลับไปหวังจะได้สิ่งต่อไปที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ โดยหวังว่าถ้าได้ จะได้มากกว่าสิ่งแรกที่ได้แน่นอนแล้ว

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหวังน้ำบ่อหน้า

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหวังน้ำบ่อหน้า

  • คนทำงานฟรีแลนซ์ต้องมีวินัยในการใช้เงิน ต้องรู้จักเก็บออม อย่าหวังน้ำบ่อหน้าว่าเดี๋ยวก็มีงานเข้ามาให้ทำอีก
  • ในการทำธุรกิจใดๆ เมื่อมีโอกาสดีๆ เข้ามา ก็ควรคว้าไว้ก่อน อย่าไป หวังน้ำบ่อหน้า เพราะอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ กลับมาเลย ควรลงมือทำไปก่อน แม้จะเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว จัดระบบระเบียบการทำงานดีแล้ว ก็จ้างคนอื่นมาดูแลแทน จากนั้นก็จะมีเวลาไปทำงานอื่นได้ ถ้าทำได้อย่างนี้ ก็จะมีโอกาสสร้างธุรกิจได้หลากหลาย อาจมีทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หากเบื่อแล้วหรือไม่มีเวลาทำ รวยแล้ว ก็สามารถขายกิจการหรือยกกิจการให้คนอื่นได้
  • จะไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่คุ้น ไม่เคยไป ต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นไปให้ครบอย่าหวังน้ำบ่อหน้า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะลำบาก
  • “อย่าหวังน้ำบ่อหน้า” แล้วโรงแรมจะไปต่ออย่างไร? เมื่อผู้ว่าททท.กล่าวว่า “อย่าหวังน้ำบ่อหน้า…….” จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายๆคนพอได้อ่านข่าว หรือได้ฟังก็ถึงกับนั่งพัก ตั้งหลักใหม่กันเลยทีเดียว ประเด็นก็คือ “ให้เราอยู่กับความเป็นจริง และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น”
  • สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบางคนมีคู่อยู่แล้ว แต่ก็ยังไปหวังน้ำบ่อหน้าอยู่เสมอ ทำให้ความรักสมัยนี้แทนที่จะใส่ดูแลกันกับคนที่อยู่ตรงหน้ากลับกลายเป็นความขื่นขม ที่อีกคนเอาแต่หวังคนใหม่

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements