สุภาษิตคำพังเพยทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ

ที่มาของสำนวนนี้คือ การจะทำสิ่งใดถ้าไม่กล้าลงทุน กลัวหมดกลัวเปลือง และขี้เหนียวเกินไปมักเสียผล โบราณท่านเปรียบไว้กับการทำนา ซึ่งชาวนาต้องใช้ต้นกล้าข้าวในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ต้นกล้าน้อยเกินไป ย่อมได้ต้นข้าวน้อย ส่งผลให้ได้เมล็ดข้าวน้อยไปด้วย เช่นเดียวกับคำว่าทำปลาออมเกลือ ซึ่งหมายถึงการทำปลา ปลาตากแห้ง ปลาเค็ม หรือปลาร้านั้น ต้องใช้เกลือในปริมาณที่เพียงพอ การเสียดายหรือใช้เกลือน้อยเกินไปย่อมส่งผลให้ปลาที่ได้มีกลิ่นเหม็นหรือเน่า ไม่ได้ปลาในรูปแบบที่ต้องการ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทำการสิ่งใด ถ้ากลัวหมดเปลืองย่อมไม่ได้ผลดี ย่อมไม่ได้ผลสมบูรณ์

นิยมใช้กับคนที่ขี้เหนียวไม่ถูกเรื่อง ขี้เหนียวในสิ่งที่ไม่ควร ทำให้ผลที่ออกมานั้นไม่ดีดังที่คาดไว้ใช้เตือนสติให้มีความระมัดระวังในการลงทุนทำธุรกิจ หรือทำกิจการใดๆ ที่ต้องใช้เงิน ต้องลงทุนให้เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ของตนเอง ก็จะไม่เดือดร้อน บางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน ซึ่งอาจสร้างปัญหาในภายหลังได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ

  • การลงทุนให้เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ที่มี ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ เป็นเรื่องดี แต่หากมั่นใจว่ากิจการน่าจะไปได้ดี อาจต้องลองเสี่ยงลงทุนเพิ่มให้มากขึ้น เพราะโอกาสดีๆ ที่เข้ามา อาจจะไม่บ่อยนัก และคู่แข่งที่มีทุนมากกว่า อาจจะเข้ามาแข่งขันทำให้เสียโอกาส บางคนมีความคิดที่ดีในการทำธุรกิจ แต่ทำเล็กๆ น้อยๆ แค่พออยู่ได้ ต่างจากบางคนที่กล้าลงทุนก็จะดึงลูกค้าไปหมด
  • กฎหมายใดที่สมควรแก้ไขปรับปรุงก็รีบๆด่วนแก้ไขเสียเถอะครับ เช่น กฎหมายมรดก กฎหมายพลังงาน ฯลฯ อย่าทำแบบกล้าๆกลัวๆเป็น “ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ” อยู่เลยครับ จะเสียของไปเปล่าๆ
  • การลงทุนทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่ต้องลงเป็นตัวเงิน ควรลงทุนให้เหมาะสม กับกำลังทรัยพ์ตัวเอง ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนนภายหลัง หากกิจการไม่ได้ด้วยดี อย่างที่คิด ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
  • คิดจะทำการใหญ่อย่าทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ เพเราะจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ได้สิ่งที่ดีมากนักกลับมา ชีวิตต้องกล้าทำ กล้าเสี่ยง แต่อย่าเสี่ยงเหนือความรู้ตนเอง
  • คิดจะลงทุนหุ้นต้องมีวินัย ค่อยๆ ออมหุ้น ทุกสิ้นเดือนให้ตัดเงินลงทุนออกก่อนจะใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือกับการลงทุนแล้ว ระยะยาวเราจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนัก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements