สุภาษิตคำพังเพยกำปั้นทุบดิน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยกำปั้นทุบดิน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กำปั้นทุบดิน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยกำปั้นทุบดิน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยลักษณะการพูด หรือโต้ตอบแบบทื่อๆ ตรงไปตรงมา เหมือนเอากำปั้นไปทุบดินเฉยๆ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การพูดแบบกว้างๆ อาจจะตรงประเด็นหรือไม่ตรง เป็นการตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ผิด แต่เป็นการตอบที่ไม่ได้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง

นิยมใช้กับคนที่ชอบทำหรือพูดอะไรแบบไม่อยากร่วมรับผิดชอบอะไรด้วย พูดพอให้เรื่องนั้นมันพ้นตัวไป

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกำปั้นทุบดิน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกำปั้นทุบดิน

  • คุณให้คำแนะนำกับลูกน้องแบบ กำปั้นทุบดิน แบบนี้มีแต่จะทำให้พวกเขาอึดอัดใจที่ต้องทำงานให้คุณ
  • ถ้าคุณจะให้คำตอบกำปั้นทุบดิน ไม่มีเหตุผลรองรับแบบนี้ ไม่ต้องตอบก็ได้เพราะฉันก็ไม่ได้คำตอบที่ต้องการอยู่ดี
  • นายวันมาปรึกษานายมาเรื่องเงินค่าเรียนลูกที่ยังหาได้ไม่พอ จะต้องจ่ายในวันพรุ่งนี้แล้ว แทนที่นายมาจะสนใจเรื่องเดือดร้อนของเพื่อนหรือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่กลับตอบแบบกำปั้นทุบดินไปว่า เงินไม่พอก็ไปหาเพิ่มซิ
  • คุณมันก็ชอบตอบแบบ กำปั้นทุบดิน ระวังคนอื่นจะหมั่นไส้เอาเพราะคำตอบแบบนี้มันไม่ทำให้ใครสบอารมณ์ได้หรอก
  • การแก้ไขปัญหาแบบสิ้นคิดหรือแบบกำปั้นทุบดิน มาถึงจุดนี้เตรียมไว้ทั้งหมดแล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไร พ.ร.บ.ก็เป็นเส้นทางของเขา ซึ่งสภาพิจารณาแล้ว ไม่ได้ตีตก แต่ให้กลับไปทบทวนดูใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ก็จะทบทวน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube