สุภาษิตคำพังเพยช้าเป็นการ นานเป็นคุณ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยช้าเป็นการ นานเป็นคุณ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยช้าเป็นการ นานเป็นคุณ

ที่มาของสำนวน คำว่า ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ ซึ่งคู่กับคำว่า “ช้าเสียการ นานเสียกิจ” ดังได้บอกลูกไว้แล้ว คำว่าช้าเป็นการ นานเป็นคุณนี้หมายความว่า งานบางอย่างจะต้องทำด้วยความรอบคอบ ต้องทำไปตามระยะเวลาจะรีบเร่งทำไม่ได้ เพราะถ้ารีบเร่งทำอาจจะทำให้ผิดพลาดบกพร่องหรือล้มเหลวได้ ต้องทำแบบใจเย็นๆ ต้องรอเวลา ด้วยว่างานบางอย่างต้องรอเวลา ขึ้นอยู่กับเวลา มีการกำหนดเวลาเข้าไว้

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทํา ดีกว่าด่วนทํา

โบราณท่านใช้ในการสอนบุคคลให้มีความใจเย็น ให้คิดรอบคอบก่อนลงมือทำอะไร ไม่ทำอะไรแบบรีบๆ ลวกๆ ไม่บุ่มบ่าม เพราะว่าแทนที่ผลจะออกมาดี กลับจะจะออกมาในทางร้าย ทางเสียหายแทน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยช้าเป็นการนานเป็นคุณ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตช้าเป็นการ นานเป็นคุณ

  • การตีมีดสมัยโบราณต้องใช้ความอดทัน ช้าเป็นการนานเป็นคน มีดบางประเภทต้องค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ รีบเร่งก็ไม่ได้ ไม่เช่นั้นก็ จะได้มีดที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ หักง่าย เปราะ ไม่แข็งแรง
  • ต้นไม้ต้องได้รับการดูแล มันมีเวลาของมัน ออกดอกออกผลตามฤดู อย่าไปเร่งให้ออกดอกออกผลเพื่อเอามาขายเลยคุณภาพผลผลิตที่ได้จะออกมาไม่ดี ต้องถือคติช้าเป็นการนานเป็นคุณ
  • สำนวนช้าเป็นการนานเป็นคุณ ไม่ได้สอนให้เป็นคนเอื่อยเฉื่อยหรือขี้เกียจ แต่สอนให้รอบคอบ โดยเฉพาะการกระทำหรือการตัดสินใจที่มีความสำคัญ
  • การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง บางทีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ช้าเป็นการนานเป็นคุณ เพราะกว่าจะสั่งสมความรู้และ ประสบการณ์ให้มีความชำนาญ ต้องใช้เวลา อย่างการเป็นช่างฝีมือ ต้องใช้เวลาอย่างมากในการฝึกฝน
  • การลงทุนก็เหมือนการปลูกต้นไม้ เลือกบริษัทดีๆ สร้างแต่ผลดีให้กับเรา ศึกษาอย่างละเอียดก่อนลงทุนช้าเป็นการนานเป็นคุณ ไม่ต้องรีบร้อน ของดีๆ มีให้เราซื้อเสมอ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements