สุภาษิตคำพังเพยพร้าขัดหลังเล่มเดียว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยพร้าขัดหลังเล่มเดียว
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ พ. พร้าขัดหลังเล่มเดียว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยพร้าขัดหลังเล่มเดียว

ที่มาของสำนวน พร้าขัดหลัง คือเอาพร้าเหน็บหลังมา จึงเปรียบกับถ้าเป็นคนดีมีมานะ มีความขยันทำมาหากินแล้ว แม้ไม่มีเงินทองติดตัว มีเพียงมีดพร้าติดตัวเล่มเดียว ก็สามารถหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างหลักปักฐานได้

สำนวนนี้มีปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางทองประศรีไปสู่ขอนางพิมให้พลายแก้ว ตอนนั้นพลายแก้วไมได้มีฐานะร่ำรวยอะไร นางศรีประจันแม่นางพิมได้ตอบคำสู่ขอว่า

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนดีถ้าขยัน มีความมุมานะ ก็สามารถตั้งตัวได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยพร้าขัดหลังเล่มเดียว

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตพร้าขัดหลังเล่มเดียว

  • ขยันต่อไปนะเหมือนกับพร้าขัดหลังเล่มเดียว ไม่นานนายก็ตั้งตัวได้ ขอให้สู้ ขอให้อดทน
  • ใครเขาจะให้นายกู้เงินแม้แต่พร้าขัดเล่มเดียวยังไม่มี ดีแต่พูดแล้วจะเอาอะไรเป็นประกัน จะเชื่อใจได้อย่างไรว่านายจะไม่โกง
  • ผมเป็นเด็กบ้านนอก มาทำงานเมืองกรุงด้วยพร้าขัดหลังเล่มเดียว สู้ชีวิตจนตั้งตัวได้ ผมภูมิใจกับชีวิตตัวเองจริงๆ ที่สู้มาได้ถึงขนาดนี้
  • พ่อไม่ขออะไรมากแค่ขอให้คนที่จะมาเป็นลูกเขยเป็นคนดี ไม่ต้องร่ำรวยอะไรต่อให้มีพร้าขัดหลังเล่มเดียว พ่อก็ยกลูกสาวให้แล้ว
  • ถึงเราจะจน แต่เรามีสมอง มีเวลา มีความมุมานะ แม้พร้าขัดหลังเล่มเดียว ก็สามารถสร้างได้ด้วยสมองและมือของเรา เกิดเป็นคนแล้ว อย่าได้ท้อกับชีวิตเด็ดขาด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements