สุภาษิตคำพังเพยทูตลิ้นทอง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยทูตลิ้นทอง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. ทูตลิ้นทอง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยทูตลิ้นทอง

ที่มาของสำนวนนี้คือ ทูตในสมัยก่อน ในการใช้วาทะศิลป์ในการคุยกับบุคคลต่างประเทศ ให้สร้างผลประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองตน จึงเปรียบเปรยว่าทูตลิ้นทองนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่เป็นนักเจรจา มีคารมในการติดต่อสื่อสาร มีศิลปะไหวพริบในการพูดเป็นเลิศ และส่งผลดีทั้งตนและอีกฝ่าย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยทูตลิ้นทอง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตทูตลิ้นทอง

  • วิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้ได้รับฉายาว่าเป็นทูตลิ้นทองเลยนะ ไม่ว่าเขาจะไปพูดที่ไหนก็สามารถสะกดคนฟังทั้งหอประชุมได้อยู่หมัดจริงๆ
  • พระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ส่งถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยกย่องปานว่าเป็นผู้รอบรู้ พูดจาดี ทำงานเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่อง สมเป็นทูตเอก ความสำเร็จของการทูตครั้งนี้ทำให้ออกพระวิสุทธสุนทรได้รับฉายา ราชทูตลิ้นทอง
  • ถ้าคุณอยากให้การเจรจาธุรกิจครั้งนี้สำเร็จ ผมแนะนำให้พาคุณเอกไปด้วย เขามีความสามารถในการเจรจาที่เยี่ยมยอด ได้ชื่อว่าเป็นทูตลิ้นทองเลยนะ
  • ออกญาโกษาปานได้ชื่อว่าเป็น ราชทูตลิ้นทอง จากความสำเร็จ ด้วยความเป็นนักการทูตที่สุขุม ละเอียดลออ ชาญฉลาด
  • วิชิตนี่เหมือนกับทูตลิ้นทองจริงๆ แค่พูด แค่จา สาวๆ ก็ตกหลุมรักหลายคนเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements