สุภาษิตคำพังเพยตบมือข้างเดียวไม่ดัง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตบมือข้างเดียวไม่ดัง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตบมือข้างเดียวไม่ดัง

ที่มาของสำนวน มาจากการที่ตบมือเพียงข้างใดข้างหนึ่งด้วยมือเพียงข้างเดียวนั้น จะไม่มีเสียงเกิดขึ้น แต่ถ้าตบมือด้วยมือสองข้างพร้อมกันถึงจะดัง หรือการตบหรือแปะมือกับอีกฝ่าย ถ้าอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยก็ไม่เกิดเสียงนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ ทำอะไรฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผล หรือถ้าอีกฝ่ายไม่ร่วมมือด้วย ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ปัจจุบันนิยมใช้ในเชิงชู้สาว การไปมือที่สามของใคร ถ้าอีกฝ่ายดีจริง รักเดียวใจเดียว คงตบมือข้างเดียวไม่ดัง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตบมือข้างเดียวไม่ดัง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตบมือข้างเดียวไม่ดัง

  • เมื่อ “ความรัก” ต้องเกิดจากความชอบของทั้งสองฝ่าย เพราะเรื่องอย่างนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดัง แล้วจะทำอย่างไรให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกแบบเดียวกับเรา
  • จะว่าไปแล้ว “ตบมือข้างเดียวไม่ดัง” เป็นอุปมาที่ใช้ได้แม้กระทั่งกับความทุกข์ โดยเฉพาะความทุกข์ใจ กล่าวคือมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสองปัจจัยร่วมด้วยเสมอ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน หากมีแค่ปัจจัยภายนอก แต่ปัจจัยภายในไม่ร่วมมือด้วย ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้
  • เรื่องชู้สาวแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอก ต่อให้ผู้ชายเข้าหาแต่ผู้หญิงไม่สานต่อ ก็คงไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
  • “ตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้ หากสะพานไม่ทอดข้ามไป ใครจะกล้าข้ามมา เธอทำเธอรู้ตัวเองแก่ใจ อย่าเลยอย่าโทษใครๆดีกว่า มันได้อะไรขึ้นมา เมื่อคนหนึ่งหวั่นไหว ก็ไม่ใช่ความผิดใคร ต้องโทษหัวใจเธออ่อนแอเอง” ปาน ธนพร
  • นักการเมืองกับตำรวจ ประเทศแถวไหนไม่รู้ รู้แต่อยู่ทวีปเอเชีย รู้เห็นเป็นใจกัน ทั้งสองก็ร่วมมือกันทุจริต เพราะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ ตบมือข้าวเดียวไม่ดังหรอก ถ้าคนภายในไม่ร่วมมือ คนภายนอกจะมาทำอะไรได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements