สุภาษิตคำพังเพยพลอยฟ้าพลอยฝน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยพลอยฟ้าพลอยฝน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ พ. พลอยฟ้าพลอยฝน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยพลอยฟ้าพลอยฝน

ที่มาของสำนวน พลอย เป็นคำกริยา หมายความว่า ตั้งใจเข้าไปร่วมด้วย ประสมไปด้วย คำว่า พลอย ในความหมายหลังนี้อาจใช้ในสำนวนว่า พลอยฟ้าพลอยฝน คำว่าฟ้าและฝน ในสำนวนนี้ หมายถึง ฝนที่ตกลงมาจากฟ้า ใช้ว่าฝนฟ้าหรือฟ้าฝน สรุปแล้วในความหมายว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ต้องร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย เปรียบเหมือนพลอยเปียกฝนไปด้วยเมื่อฝนตกลงมาถูกคนอื่นนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย กล่าวคือ การร่วมรับเคราะห์ หรือสิ่งไม่ดีไปกับเขาด้วย ทั้งๆ ที่ตนไม่ได้เกี่ยวข้อง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยพลอยฟ้าพลอยฝน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตพลอยฟ้าพลอยฝน

  • เพราะเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีข่าวเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น จึงพลอยฟ้าพลอยฝนโดนปลดจากตำแหน่งไปด้วย
  • เขาเดินผ่านมาเห็นขบวนแห่ขันหมากก็นึกสนุก พลอยฟ้าพลอยฝนเดินเข้าขบวนไปกับเขาด้วย
  • คุณครูเรียกนักเรียนไปอมรมและทำโทษเนื่องจากมีเหตการณ์ทุจริตในการสอบ แต่ฉันต้องพลอยฟ้าพลอยฝนโดนทำโทษไปด้วยเพราะอยู่กลุ่มเดียวกัน
  • คุณพ่อเรียกน้องไปดุ ฉันก็พลอยฟ้าพลอยฝนโดนดุไปด้วย
  • อยากหารายได้ดีๆ หนีจากตลาดหุ้น มาตลาดคริปโต ก็ยังพลอยฟ้าพลอยฝนขาดทุนเหมือนเดิมอยู่ดี ซวยจริงๆ เรา

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube