รวมข้อคิดคำคมสามก๊ก คมๆ รู้จักคน รู้จักชีวิต!

ข้อคิดคำคมสามก๊ก

ประวัติศาสตร์สงครามต่างมีมากมายในโลกนี้ เฉกเช่นสงครามที่ยิ่งใหญ่อย่างสามก๊ก เราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างนี่คือข้อคิดคำคมสามก๊ก ที่ยอดเยี่ยม และให้ข้อคิดสอนเป็นอย่างดี💮

รวมข้อคิดคำคมสามก๊ก

สามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอดมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเลยทีเดียว นี่คือคำพูดดีๆ จากบุคคลเหล่านี้

คำคมจากวีรบบุรุษสามก๊ก

คำคมจากวีรบุรุษสามก๊ก
 • หัวใจของซือหม่าจ่าวเป็นที่รู้จักกันดี” – 💬โจมอ
 • “โลกใต้สวรรค์หลังจากแบ่งแยกกันมานาน มีแนวโน้มจะรวมกันเป็นหนึ่ง หลังจากคบหากันมานาน มีแนวโน้มจะแบ่งแยก เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ” – 💬ล่อกวนตง
 • “ทุกสรรพสิ่งไม่แน่นอน ไม่อาจรอช้าได้” – 💬ขงเบ้ง
 • “ผู้ใดขาดความซื่อสัตย์ ผู้นั้นย่อมขาดสัจจะ” – 💬ขงเบ้ง
 • “มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดเดาได้ยากที่สุด” – 💬ซุนกวน
 • “ถ้าอยากทำงานใหญ่ ก็ต้องรู้จักยึดมั่น และปล่อยวาง” – 💬โจโฉ
 • “พิชัยสงครามสอนว่า เห็นว่างคือมี เห็นมีคือว่าง” – 💬โจโฉ
 • “หากจะให้รอความตาย สู้เดินหน้าดีกว่า” – 💬ขงเบ้ง
 • “อย่าโกรธแค้นศัตรูมากนัก เพราะความแค้นจะทำให้เราขาดการไตร่ตรอง” – 💬โจโฉ
 • “คนทำศึก หากไม่รู้ดินฟ้าอากาศ ไม่รู้หยินหยาง ไม่รู้จักกลยุทธ์ ไม่รู้จักใช้คน ไม่รู้จักวางแผน คือความโง่เขลา” – 💬ขงเบ้ง
 • “มิมีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ หากผลประโยชน์สูงพอ” – 💬โจโฉ
 • “วันนี้เป็นเพื่อนกัน วันหน้าเข้าเรือนจำ” – 💬กาเซี่ยง
 • “นายเก่งหาง่าย แต่นายดีหายาก” – 💬สุมาเต็กโช
 • “แพ้แล้วยังงเดินหน้า สุดท้ายคือผู้ชนะที่แท้จริง” – 💬โจโฉ
 • “ปลาใหญ่ลงน้ำ มังกรขึ้นฟ้า โอกาสให้ข้าสร้างผลงาน” – 💬สุมาอี้
 • “ผู้ทำการใหญ่สำเร็จ ล้วนให้ความสำคัญต่อราษฎร ชาวบ้านสูงค่ายิ่งกว่าเจ้าขุนมูลนายเสียอีก” – 💬เล่าปี่
 • “เราเป็นคู่ปรับที่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ก็จริง แต่ก็ถือเป็นคนรู้ใจที่หายากในโลกนี้” – 💬สุมาอี้
 • “ปากรู้มากกว่าใจ ใช้การใหญ่ไม่ได้” – 💬ขงเบ้ง
 • “เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน” – 💬ซุนเซ็ก
 • “จุดเริ่มต้นของงานใหญ่ มักเกิดขึ้นเวลาที่เราจนตรอกทั้งสิ้น” – 💬ขงเบ้ง
 • “สวรรค์อยู่เบื้องบน ทหารอยู่รอบข้าง ลูกผู้ชายลั่นวาจาคำไหนเป็นคำนั้น” – 💬ขงเบ้ง
 • “ม้าป่าบางประเภทไม่มีวันเปลี่ยนเจ้านาย คนบางคนก็เป็นเช่นนั้น” – 💬โลซก
 • “จริงคือเท็จ เท็จคือจริง จริงๆ เท็จๆ คือหลักการสู้รบ” – 💬โจโฉ
 • “เป็นทหารฝึกมานาน หากไม่รบคงคลานและเจ็บป่วย” – 💬เกียงอุย
 • “มิตรภาพในสงครามเป็นเรื่องอันตราย ทว่ามันทำให้สงครามมีรสชาติขึ้น” – 💬โจโฉ
 • “เมื่อเราคับขันตกอับ ก็ต้องจำยอมน้อมกาย รอคอยโอกาส ไม่ควรแข็งขืน จนหักป่น” – 💬เล่าปี่
 • “น้อมตามฟ้าเป็นสุข ใครฝืนฟ้าก็เป็นทุกข์ ชะตาฟ้าดินกำหนด มนุษย์ขัดขืนมิได้” – 💬ซุยเป๋ง
 • “จงเก็บความทะเยอทะยานไว้เสมอ” – 💬จูกัดเหลียง
 • “ชายชรากำลังเร่งรีบและตั้งเป้าไว้เป็นพันไมล์ มรณสักขียังเด็กและแข็งแรง” – 💬โจโฉ
 • “ส่วนใหญ่คนที่ฉลาดเป็นกรดมักตายด้วยปัญญาของตนเอง” – 💬สุมาอี้
 • “ถ้าเราจะปราบศัตรู ก็ต้องเห็นเขาเป็นครู รู้ทันความคิดความอ่าน – 💬จิวยี่
 • “กรรมใดใครก่อ ต้องรับผลนั้นเอง” – 💬สุมาอี้
 • “คนที่ฉลาดที่สุดมักซ่อนในรูปของคนโง่ คนที่แข็งแกร่งที่สุดซ่อในรูปความอ่อนแอ คนคิดลึกซึ้งที่สุดมักซ่อนคมในฝัก และคนประเภทเดียวที่คุณไว้ใจได้คือคนตาย” – 💬โจโฉ
 • “ส่งกันพันลี้ วันหนึ่งก็ต้องแยกกันจนได้” – 💬ซีซี
 • “ชีวิตลูกผู้ชายหากอยู่ไปวันๆ จะต่างอะไรกับไม้ผุ หญ้าเน่า” – 💬งำเต๊ก
 • “อย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่ เพราะอารมณ์จะบดบังปัญญาเรา” – 💬โจโฉ
 • “อันชายชาตรีนั้นย่อมหานายรู้ใจ ยึดมั่นในคุณธรรมดูแลครอบครัวให้ดี รักษาวาจาเจริญด้วยกันและเสื่อมด้วยกัน กับเจ้านายที่ได้เลือกดีแล้ว” – 💬จิวยี่
 • “อำนาจไม่คงที่ ความดีสิคงทน” – 💬เล่าปี่
 • “นกทำรังให้ดูพุ่มไม้ ชายเลือกนายให้ดูน้ำใจ” – 💬ลิอิ๋น
 • “เห็นใจในยามยาก นี่แหละกาลเวลาพืสูจน์คน” – 💬ตังสิน
 • “ถ้าทนเรื่องเล็กไม่ได้ มันจะเสียถึงเรื่องใหญ่” – 💬สุมาอี้
 • “ไหมเส้นเดียวไม่เป็นด้าย ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า” – 💬เล่าปี่
 • “ถ้าปราบทรราชย์ก็เป็นทัพธรรม ถ้ากดขี่คนก็เป็นทัพมาร ทัพธรรมเกรียงไกร ทัพมารพ่านแพ้” – 💬ชีสิว
 • “คำคนเป็นอาวุธที่น่ากลัว สามารถฆ่าคนได้เร็วกว่ากระบี่เสียอีก” – 💬สุมาอี้
 • “ยาดีกินขมปาก แต่เป็นโยชน์ต่อคนไข้ คนซื่อกล่าวคำไม่เพราะหู แต่เป็นประโยชน์ต่อกาลภายหน้า” – 💬อองลุย
 • “เกิดมาจน ไม่สมควรอาย” – 💬เตงงาย
 • “ปราชญ์รู้ได้โดยมิต้องเดินทาง เข้าใจโดยไม่ต้องมองเห็น สำเร็จโดยไม่กระทำ” – 💬เล่าปี่
 • “ถ้าทิ้งไว้แล้วโลกเย้ยหยัน ก็เผามันทิ้งเสียดีกว่า” – 💬โจโฉ
 • “เบี้ยเดินขึ้นหน้าได้ทิศทางเดียวก็จริง แต่ถ้าข้ามแม่น้ำไปแล้ว สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปมันสามารถเดินข้างได้” – 💬สุมาอี้
 • “โลกนี้ไม่เคยมีกองทัพไหนรบร้อยครั้งง จะชนะร้อยครั้ง” – 💬โจโฉ
 • “สองเสือกสู้กัน ต้องเจ็บซักข้าง” – 💬ขงเบ้ง
 • “เพราะสำหรับชายชาติอาชาไนย การรู้คุณคนสำคัญกว่าชีวิตตัวเอง และในโลกนี้ด่านที่ฝ่ายากที่สุด คือการมีน้ำใจให้ศัตรู” – 💬กวนอู
 • “การศึกสำคัญที่กุมโอกาส หากปล่อยโอกาสทองไป จะหาไม่ได้อีก” – 💬บังทอง
 • “คนอยู่ร้อยปียังมีวันตาย ข้าขอเจริญรอยวีรชนโบราณ ไว้ชื่อคู่ฟ้า แม้แต่ตัวตายก็ยอม” – 💬อุยกาย

ข้อคิดจากตำราพิชัยศึกสามก๊ก

ข้อคิดจากตำราสามก๊ก
 • “อาณาจักรที่แตกแยกออกไปนานต้องรวมกัน สามัคคีกันนานต้องแบ่งแยก อย่างที่เคยเป็นมา”📖
 • “ไม่เฉยเมย ไม่ทะเยอทะยาน ไร้ความสงบ ไร้ระยะทาง” – 📖จูกัดเหลียง
 • “จุดอ่อนของผู้มีอำนาจคือคิดว่าตนอยู่ค้ำฟ้า จุดอ่อนของวีรบุรุษคือหญิงงาม” – 📖อ้องอุ้น
 • “นกน้อยไยจะรู้จิตใจพญาครุฑ” – 📖โจโฉ
 • “อย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่ เพราะอารมณ์จะบดบังปัญญาเรา” – 📖โจโฉ
 • “ทุกครั้งที่นักการเมืองแย่งชิงอำนาจ คนที่ร้องไห้เงียบๆ คือประชาชน”📖
 • “คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง หากไม่รู้จักบุญคุณคนก็ไม่มีวันเจริญ” – 📖กวนอู
 • “ไม่มีผู้นำใดประสบความสำเร็จโดยปราศจากกุนซือชั้นยอด”📖
 • “ชนะใจผู้หนึ่งอาจใช้เวลากว่าครึ่งปี ทลายน้ำใจคนผู้หนึ่งใช้เพียงครึ่งประโยคเท่านั้น”📖
 • “ขึ้นชื่อวีรชน อย่าบ่นอย่าหดหัว เพื่อชาติยอมพลีตัวความตายนั้นเป็นเรื่องเล็ก” – 📖โจสิด
 • “ไม่มีเพื่อนตายในวงการเมือง เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ตายไปแล้ว” – เกียงอุย
 • “เมื่อต้อนบอนไซหยุดเติบโต ท่านก็รู้ว่ามันได้ตายแล้ว”📖🎍
 • “จุดเริ่มต้นของงานใหญ่ มักเกิดขึ้นในเวลาที่เราจนตรอกทั้งสิ้น” – 📖ขงเบ้ง
 • “เพราะในโลกของการเมืองเส้นแบ่งระหว่างมิตรกับศัตรูรางเลือนเสมอ”📖
 • “สงครามมีหลายรูปแบบ เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ไม่สำคัญเท่าผลสุดท้ายที่ออกมา” – 📖ซุนกวน
 • “ความเชื่อของผู้คน มีอำนาจยิ่งกว่ากองทัพ”📖
 • “ยอดคนแห่งยุคสันติ จอมโฉดแห่งกลียุค”📖
 • “ใต้คนคนเดียว เหนือคนนับหมื่น”📖
 • “มิตรหรือศัตรู เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน”📖
 • “อุบายที่ได้ผลที่สุด มักเป็นอุบาลที่ง่ายที่สุด”📖
 • “ณ จุดอันแน่นอนความเงียบ ก็แปรเป็นพลานุภาพ”📖
 • “พุ่มไม้หนามหนา ย่อมไม่เหมาะที่หงส์จะะอาศัย” – 🕊️กวนอู
 • “ปราชญ์ท่านว่าฟ้าผ่า แล้วลมจะเปลี่ยน” – เล่าปี่🌩️⚡
 • “จิ้งจอกชราไม่มีน้ำตา มันเปลี่ยนเป็นเลือดของศัตรู”📖
 • “เมื่อไปไม่ถึงจุดหมาย อย่าเปลี่ยนจุดหมาย แต่จงเปลี่ยนวิธีการ” – 📖เตียวเสี้ยน
 • “เล่าต้องจริงใจต่อคนอื่นและตนเองด้วย” – 📖เล่าปี่
 • “ขัตติยวิถี คือการนำสูงสุด” – 📖บังทอง
 • “ปราชญ์ไม่แพง แต่หยินหนัก หายากและเสียง่าย” – 📖หลิว แอน
 • “วีรบุรุษของววีรบุรุษที่มีความทะเยอทะยานสูง สมรู้ร่วมคิดที่ดีในช่องท้อง เครื่องจักรปกปิดจักรวาล และคนที่กลืนสวรรค์และโลก” – 📖โจโฉ
 • “ไม้ไผ่ต่อให้ถูกผ่า ก็ยังใช้ทำหนังสือได้” – 📖กวนอู
 • “ถ้าไม่เสี่ยง เป้าหมายก็เป็นเพียงวิมานอันเลื่อนลอยเท่านั้น” – 📖เล่าปี่
 • “คนเราวางแผน สวรรค์เป็นผู้กำหนด” – 📖จิวยี่
 • “พายุใหญ่ เริ่มต้นที่ลมโชยบนยอดหญ้า”🍃🌪️
 • “ผู้เป็นแม่ทัพถือความปลอดภัยของชาติเป็นสำคัญเสมอ” – 📖สุมาอี้
 • “ซื้อใจมวลชนได้ เท่ากับชนะศึกไปแล้วครึ่งหนึ่ง”📖
 • “โลเลไม่ตัดสินใจ โอกาสผ่านไปจึงสูญเสีย”📖
 • “ปล่อยศัตรูวันเดียว เป็นภัยร้อยชาติ” – 📖กุยแก
 • “ชนะใจราษฎรเป็นฮ่องเต้ได้ ชนะใจฮ่องเต้เป็นเจ้าแคว้นได้ ชนะใจเจ้าแคว้นเป็นได้แค่อำมาตย์” – 📖สุมาอี้
 • “ความล้อเหลวสอนให้รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ” – 📖โจโฉ
 • “ความพ่ายแพ้ไม่ใช่สิ่งหน้ากลัว ที่หน้ากลัวคือหมดกำลังใจต่างหาก” – 📖โจโฉ
 • “ไม่มีสีเหลือง ไม่มีสีแดง ไม่มีสีน้ำเงิน มีแต่สีโลหิตของพี่น้องที่หลั่งลงแผ่นดิน”📖
 • “ให้คนฉลาดแค่ไหน บางครั้งก็มีผิดพลาดบ้าง” – 📖ขงเบ้ง
 • “ยิ่งขึ้นที่สูง ศัตรูยิ่งกล้าแกร่ง”📖
 • “นกใกล้ตาเสียงร้องเศร้าโศก คนใกล้ตายวาจาดีงาม”📖
 • “อยู่อย่างไว้ลาย ตายอย่างไว้ชื่อ” – 📖กวนอู
 • “คนจะทำงานใหญ่ อย่างแรกต้องงมีสัจจะ”📖
 • “ต้นไม้อยากสงบ ใช่ว่าลมจะหยุดพัก”🍃🌪️
 • “การเมืองไม่มีสิ่งใดแน่นอน ไม่เก่งก็ล้ม เก่งเกินไปก็ถูกล้ม”📖
 • “พี่น้องเหมือนแขนขา ลูกเมียเหมือนเสื้อผ้า ขาดยังพอเย็บได้ แต่แขนขามิอาจต่อได้” – 📖เล่าปี่
 • “การศึกย่อมต้องใช้เล่ห์กล” – 📖โจโฉ
 • “คัมภีร์ว่า เช้าขวัญกล้า บ่ายขวัญล้า ค่ำขวัญหาย” – 📖หวดเจ้ง
 • “ถ้ามีความเย่อหยิ่งทะนงตน และตะหนี่ถี่เหนียว ถึงด้านอื่นๆ จะดี ก็ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่าง” – 📖ขงเบ้ง
 • “ภาษิตว่าไว้ หอกใครปักอกคนนั้น” – 📖กุยแก
 • “เมื่อไม่กลัว ก็ย่อมจะมีชัย” – 📖สุมาเจียว