สุภาษิตคำพังเพยลดราวาศอก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยลดราวาศอก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. ลดราวาศอก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยลดราวาศอก

ที่มาของสำนวน “ลดรา” รวมความแล้วก็หมายความว่า การทำให้น้อยลง ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เดิม จนกระทั่งค่อยๆ เลิกไปเอง ส่วน “วาศอก” ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อขยายความให้ชัดเจนขึ้นว่า หมายถึงความยาว ที่มันอาจจะยาวเป็นวาก็ลดมาให้สั้นเข้าเหลือเพียงศอกเดียว

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การอ่อนข้อ ยอมอ่อนลง ยอมผ่อนปรนให้ เช่น เถียงกันไม่ลดราวาศอก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยลดราวาศอก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตลดราวาศอก

  • อยากให้ win-win ทั้งคู่ ทั้งสองฝ่ายต้องลดราวาศอกกันบ้าง เพื่อคุยกัน แต่ดูวันนี้แล้วไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้กันเลย
  • การจราจรติดขัดส่วนให้เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมกัน ไม่ลดราวาศอกให้แก่กัน ทำให้กลายเป็นปัญหาลุกลามจนเกิดอุบัติเหตุ
  • การต่อล้อต่อเถียงที่อาจจะมีความยืดยาว ก็ลดการโต้ตอบลงให้มันสั้นขึ้น เรื่องราวก็อาจจะจบลงอย่างง่ายๆ ว่าลดราวาศอก
  • ขณะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาทุกฝ่ายควรหัดหน้าเข้าหากัน ยอมลดราวาศอกให้กันบ้าง อย่าคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียว
  • เราเป็นน้องก็ต้องลดราวาศอก ให้พี่เขาบ้าง เรื่องจะได้ยุติลงด้วยดี พี่เขาสอนเรา เพราะเขาหวังดี

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements