สุภาษิตคำพังเพยไม้ใกล้ฝั่ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม้ใกล้ฝั่ง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. ไม้ใกล้ฝั่ง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม้ใกล้ฝั่ง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงต้นไม้ใหญ่ริมตลิ่งถูกน้ำเซาะจนรากลอยและโค่นลงน้ำในที่สุด ต้นไม้ใหญ่เปรียบเหมือนคนแก่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน น้ำที่เซาะตลิ่งก็เหมือนกับกาลเวลาที่ค่อยๆ กัดกินอายุขัยของคนเรา นับวันรอแต่จะทรุดลงในลำน้ำในไม่ช้า และจมลงไปจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป สุดท้ายก็ตายลงไป

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนแก่ที่ชรามากแล้ว ใกล้จะตาย อยู่ได้อีกไม่นาน ผ่านอะไรมามาก และไม่สามารถทำอะไรได้มากแล้ว ใกล้ถึงจุดจบของตน เปรียบได้ดังไม้ใกล้ฝั่งนั่นเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไม้ใกล้ฝั่ง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไม้ใกล้ฝั่ง

  • “พวกเขาทำทุกอย่างเท่าที่คนคนหนึ่งพึงทำได้/เพื่อจะให้ถูกใจผู้เป็นไม้ใกล้ฝั่ง พวกเขาทำวันนี้ให้งดงามเพื่อฉัน/เพราะเหตุนี้ฉันจึงเต็มตื้นในความรู้สึก/ เสมือนหนึ่งอินทรีผงาดฟ้า”
  • ตอนนี้ลุงก็เหมือนไม่ใกล้ฝั่งคงอยู่อยู่ได้อีกไม่นาน ตาจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ศิลปะพื้นบ้าน ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป
  • “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เปลี่ยนไม้ใกล้ฝั่งให้เป็นพลัง ได้กลายเป็นอีกแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีการการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายคือ การเปิดพื้นที่ทางสังคมและสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ
  • เวลานี้คุณพ่อก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง เธออย่ามัวแต่สร้างปัญหาก่อเรื่องให้ท่านทุกข์ใจอยู่เลย ตอนนี้ท่านควรจะมีความสุขในชีวิตบั้นปลายได้แล้ว
  • ชีวิตคนมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ถึงเวลาแก่ชรา เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง การใช้ชีวิตให้ทุกวันเหมือนวันสุดท้ายเป็นข้อคิดที่ดีเหมือนกัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube