สุภาษิตคำพังเพยขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ

ที่มาของสำนวน การขัดฝาแตะ คือ เครื่องบังตัวป้องกันอาวุธอย่างหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่สานขัดกันเป็นผืนย่อมๆ คล้ายฝาขัดแตะ ยกย้ายได้ ได้ใช้ประโยชน์ แต่ในทางกลับกัน การขัดคอคน คือ การขัดคอ ไม่ฟังความคิด ความเห็นของผู้อื่นเลย เอาแต่ตัวเองว่า ย่อมเกิดผลที่ไม่ดีนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การพูดขัดแย้ง ขัดขวางคนอื่นอยู่เสมอจะทำให้เกิดผลเสีย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ

  • เขาก็สอนไว้แล้ว่าขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ รับฟัง คนอื่น เปิดใจ มองโลกให้กว้างๆ จะได้รู้ว่าคนแต่ละคนย่อมมีความคิดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจงรับฟังคนอื่นบ้าง
  • ขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษนะจ๊ะ อะไรที่ยอมได้ โอนอ่อนผ่อนตามได้ก็ยอมเขาไปเถอะ เพราะเขาเป็นผู้มีอิทธิพลฉันเกรงว่าเธอจะมีอันตราย
  • นี่คุณ อย่าทำตัวเป็นคนขวางโลกอย่างนี่สิ เหมือนขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษเอานะ บางทีการฟังก็เป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งนะ จำไว้
  • เขาถูกไล่ออกเพราะชอบไปมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้านายอยู่เสมอ เข้าทำนองขัดฝาแตะเกิดผล ขัดคอคนเกิดโทษ
  • “ขัดฝาแตะขัดได้ใช้ประโยชน์ ขัดคอคนเกิดโทษประโยชน์สิ้น ก่ออารมณ์ร้อนร้ายเพียงได้ยิน สร้างรอยบิ่นมิตรภาพพังราบลาญ ถ้อยสำนวนนำเปรียบวางเทียบไว้ ชอบขัดคนจนขัดใจในทุกด้าน ชอบขัดแย้งแสร้งขัดคอต่อทุกการณ์ ย่อมจะผลาญล้างตน… จนสิ้นทาง ฯ”

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements