สุภาษิตคำพังเพยไก่บินไม่ตกดิน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไก่บินไม่ตกดิน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. ไก่บินไม่ตกดิน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสุภาษิตไก่บินไม่ตกดิน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงไก่บินไม่ถึงพื้นช เนื่องจากสถานที่แออัด หลังคาติดๆ กัน เช่น สลัม บินไปก็ตกถึงหลังคา หาพื้นหาดินไม่เจอ

ยกตัวอย่าง เขตสำเพ็ง ขายสินค้าจากเมืองจีน มีทั้งเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องประดับ ผลไม้ สำเพ็งนอกจากจะเป็นตลาดใหญ่แล้ว ยังเป็นแหล่งรวมอบายมุขระดับใหญ่ของประเทศในยุคนั้น มีทั้งโรงฝิ่น บ่อนการพนัน และโรงหญิงโสเภณี ซึ่งมีอยู่หลายสำนัก และด้วยเหตุที่เป็นย่านการค้าขายและแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีการเปรียบเทียบภาพของสำเพ็งในยุคนั้นว่า “ไก่บินไม่ตกพื้น” เพราะหลังคาบ้านแต่ละหลังต่างเกยกัน ทำให้มีเหตุเพลิงไหม้บ่อยอยู่เป็นประจำนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือน ชุมชนหนาแน่นแออัด

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไก่บินไม่ตกดิน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไก่บินไม่ตกดิน

  • ปัจจุบันการจะหาที่ดินว่างในกรุงเทพนั้นเป็นไปได้ยาก ยิ่งอยู่ในแหล่งใจกลางเมืองยิ่งแออัด พราะการสร้างบ้านเรือนชิดติดกันจนไก่บินไม่ตกดิน
  • สถานที่สลัมเป็นพื้นที่แออัด ทั้งการกินการอยู่ลำบากมาก บ้านแต่ละหลัง หลังคาติดกันจนไก่บินไม่ตกดิน โลกมีสองด้านเสมอมีรวยก็มีจน
  • เขาเติบโตมาในถิ่นทุรกันดาร เป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น แออัดชนิดที่ว่าไก่บินไม่ตกดิน
  • สมชายขยันทำงาน สู้ชีวิต เพื่อจะให้ชีวิตออกจากที่แออัดสุดๆ ขนาดไก่บินไม่ตกดิน จนวันนี้การที่เขาทำงานหนักทำให้ชีวิตดีขึ้น แต่ไม่ลืมตีนตัวเอง กลับมาพัฒนาที่ๆ ตนเคยอยู่
  • พื้นที่ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจนไก่บินไม่ตกดิน และจำนวนประชากรในพื้นที่เมืองมีมากจนเกินขีดความจุ มักมีอยู่ในเมืองใหญ่ เมืองหลวงต่างๆ มักมีชุมชนหนาแน่นเสมอ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements