สุภาษิตคำพังเพยถอดเขี้ยว ถอดเล็บ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยถอดเขี้ยว ถอดเล็บ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ถ. ถอดเขี้ยว ถอดเล็บ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยถอดเขี้ยว ถอดเล็บ

ที่มาของสำนวนนี้คือ มาจากการเปรียบคนที่มีพยศหรือมีอำนาจ มีฤทธิ์เก่งกาจว่าเหมือนกับสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวและเล็บที่สามารถทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายได้ ถ้าเมื่อใดที่สัตว์ร้ายนั้นไม่มีเขี้ยวและเล็บแล้ว ก็ไม่สามารถทำร้ายผู้อื่นอีกต่อไป คนที่เคยมีพยศ มีอำนาจ เมื่อละพยศหรือเลิกใช้อำนาจแล้ว เปรียบได้กับสำนวนว่า ถอดเขี้ยวถอดเล็บ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ละพยศ ละความเก่งกาจ เลิกแสดงฤทธิ์ เลิกแสดงอำนาจอีกต่อไป สำนวนนี้มักจะใช้กับคนที่มีอำนาจบารมีมากมาย แล้วก็ละทิ้งทุกอย่างกลายเป็นคนธรรมดา หรือมีชีวิตที่เรียบง่ายนั่นเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยถอดเขี้ยว ถอดเล็บ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตถอดเขี้ยว ถอดเล็บ

  • ตั้งแต่ที่เขาได้แต่งงานกับสาวไฮโซ เขาก็ได้ถอดเขี้ยวถอดเล็บจนหมดสิ้น ไม่หลงเหลือความเจ้าชู้อีกต่อไป
  • นายตำรวจใหญ่คนนี้ตั้งแต่ถูกสอบสวนคราวนั้นแล้วไม่เห็นวางอำนาจกับใครอีก ถอดเขี้ยวถอดเล็บไปเลย
  • ถอดเขี้ยว ถอดเล็บ เสือสิ้นลาย ยอมสยบให้เธอคนเดียว
  • เมื่อก่อนคุณลุงเป็นมาเฟียใหญ่ น่าเกรงขาม เป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้ แต่ปัจจุบันท่านอายุมากแล้วจึงถอดเขี้ยวถอดเล็บจนหมดสิ้น
  • ผู้มีอำนาจพอถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางก็ต้องถอดเขี้ยว ถอดเล็บกันทุกคน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements