สุภาษิตคำพังเพยคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

ความหมายของสุภาษิตคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

ที่มาของสำนวน โบราณท่านสอนไว้ว่าคบคนไม่ดีชีวิตก็ไม่ดี มีแต่ดิ่งลงเหว คบคนดีชีวิตก็ดีขึ้น เจริญขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ไม่เกินเลยความเป็นจริง โดยมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันอีกด้วย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การเลือกคบคนค้องพิจารณาให้ดีถ้าคบคนชั่วมาเป็นมิตร คนชั่วก็จะชักนำ พาเราไปในทางไม่ดี ถ้าคบคนดีมีความรู้ คนดีก็จะชักนำ พาเราไปในทางที่ดี

เราเลือกตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตหลายเรื่องผ่านอิทธิพลจากแรงกดดันของความคิดเห็นของพรรคพวก เพื่อนฝูง คนใกล้ชิดเป็นอย่างมาก การเลือกคบเพื่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

  • คนไทยคุ้นเคยสำนวน “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” เป็นอย่างดี แม้บางคนอาจงงว่าถ้าเป็นคนดีแล้วคบคนพาล เราจะเป็นคนพาลแน่หรือ หรือคนพาลจะกลับมาเป็นคนดีตามเรากันแน่ อีกปัญหาหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้นิยามคำว่า “คนดี” และไม่แน่ว่าในอนาคตหากมีนิยามแล้วจะตรงกับนิยาม “คนดี” ของคนไทยมากน้อยเพียงใด
  • เธออย่าเข้าไปคบยุ่งเกี่ยวกับแกงค์มอเตอร์ไซค์แว๊นเหล่านั้นเลย คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลนะจ๊ะ ฉันเตือนเพราะเป็นห่วง เดี๋ยวพวกนั้นจะพาเธอไปทำเรื่องไม่ดี
  • “คบคนพาล พาลพา ไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพา ไปหาผล” เป็นหลักธรรมข้อแรกของมงคล 38 ถือเป็นมงคลที่นำมงคลอันดับต่อมาให้เกิดขึ้นได้ อุปมา ก่อกำแพง ยิ่งกำแพงสูง ต้องต่อขาตั้ง ให้สูง ส่วนการขุดหลุม ยิ่งขุดลึกตัวยิ่งต่ำลง หรือ คบคนดี เหมือน เข้าไปในสวนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เมื่อออกมากลิ่นหอมจะติดตัวมา ถ้าเข้าไปในกองขยะ กลิ่นขยะ ก็จะติดตัวมา
  • ลูกจะเที่ยวพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ไปเที่ยวกับพวกหัวไม้พ่อว่ามันไม่ค่อยจะเข้าท่า เหมือนที่เขาว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
  • ชีวิตเราเองต้องคิดให้ดีว่าจะเลือกเพื่อนแบบไหนเข้ามาในชีวิต มันมีผลต่ออนาคตเรา ถ้าเราคบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ตัดสินใจให้ดี!

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements