สุภาษิตคำพังเพยน้ำลดตอผุด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยน้ำลดตอผุด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. น้ำลดตอผุด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยน้ำลดตอผุด

ที่มาของสำนวนคือ เสาหรือหลักที่ปักไว้และเหลืออยู่แต่โคนเมื่อส่วนบนหักหรือผุกร่อนไป ตอที่อยู่ในน้ำนั้นเมื่อน้ำขึ้นเราจะมองไม่เห็นเพราะน้ำท่วมมิด ต่อเมื่อน้ำลดลงก็จะมองเห็นตอโผล่ขึ้นมา เปรียบเปรยถึงนมีอำนาจเปรียบเหมือนช่วงเวลาที่น้ำขึ้น ความชั่วร้ายที่เปรียบเหมือนตอยังไม่มีใครเห็นเพราะอำนาจที่เปรียบเหมือนน้ำท่วมปิดบังไว้ แต่ถึงคราวหมดอำนาจซึ่งเปรียบเหมือนยามน้ำลง ความชั่วเหล่านั้นก็ปรากฏให้เห็น

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่ปกปิดการกระทำความผิดหรือสิ่งไม่ดีเอาไว้ เมื่อผู้นั้นตกต่ำหรือหมดอำนาจลง สิ่งไม่ดีที่เคยทำผิดไว้ ก็ถูกเปิดเผยออกมาให้เห็น สำนวนนี้จึงใช้หมายถึงในเวลาที่คนหมดอำนาจ ถ้าทำความชั่วไว้ ความชั่วนั้นก็จะปรากฏขึ้นมา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยน้ำลดตอผุด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตน้ำลดตอผุด

  • ปรากฏการณ์ “น้ำลดตอผุด” ในตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในช่วงเร็วๆ นี้ เหตุผลที่เราเห็นกรณีต่างๆ มากขึ้นนั้น ส่วนสำคัญน่าจะมาจากการที่ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นไทยมีผลงานหรือผลตอบแทนการลงทุนที่ดีมากโดยเฉพาะในหุ้นของบริษัทเล็กและ/หรือบริษัทที่มีคุณภาพไม่ดีแต่มีการเก็งกำไรสูงที่มีจำนวนมาก
  • ตอนนี้คุณมีอำนาจ มีเงินคุณสามารถหลอกผู้อื่นในการค้าขายของผิดกฎหมายแต่ระวังน้ำลดตอผุด เมื่อไหร่ที่คุณสิ้นอำนาจสักวันคุณจะโดนจับ
  • ลุงแดงเมื่อครั้งเป็นนักการเมืองได้ทำความชั่วไว้มาก เมื่อหมดอำนาจทางการเมืองลง เรื่องไม่ดีต่างๆที่ได้ทำไว้ก็ถูกเปิดเผยออกมา ดั่งสำนวนไทยที่ว่า น้ำลดต่อผุด
  • น้ำยังไม่ทันลด ตอก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ หนึ่งในตอเบ้อเริ่มที่ปรากฏนั่นคือปมเงินบริจาค แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลที่แสนแย่
  • น้ำลดตอผุดอีกแล้ว หัวหน้าคนเก่าเมื่อพ้นจากตำแหน่ง ความผิดหลายๆอย่างที่เคยปิดไว้ ก็ถูกเปิดเผยออกมา ทำให้หมดความนับถือเลยจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements