สุภาษิตคำพังเพยชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงนิสัยสุนัขหรือหมา แม้ว่าจะเลี้ยงดูและให้กินอาหารดีๆ หากมีโอกาสก็ยังอดไม่ได้ที่จะไปกินของเสียอยู่ดี

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนเลวยังไง สุดทายก็ยังเป็นคนเลว คนที่เคยทําชั่วมาก่อน ต่อให้ได้รับ การอบรมที่ดี หรือยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ยังทําชั่วเหมือนเดิม

สำนวนนี้สอนคนให้รู้จักคน โดยคนไม่ดีหรือคนที่เคยประพฤติชั่วมาก่อน ต่อให้ภายหลังจะได้รับการอบรมเลี้ยงดู อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างไร ก็อดที่จะประพฤติตนเช่นเดิมไม่ได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้

  • นักการเมืองบางคนมันชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้จริงๆ แม่ง ปากบอกว่าจะกลับตัวทำเพื่อประชาชน สุดท้ายก็กลับกลอกโกงกินอยู่ดี
  • ชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้จริงๆ เด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้ามีนิสัยลักขโมยจนเป็นนิสัยต้องเขาโรงเรียนดัดสันดาน ต่อมาครอบครัวเศรษฐีมาพบเข้าจึงได้อุปการะเลี้ยงดู แต่สุดท้ายเด็กคนนี้ก็ได้พาพรรคพวกมายกเค้าถึงในบ้าน
  • สันดานโจรเหมือนเดิม! สมชายออกคุก สังคมให้โอกาสทำงานสุจริต ให้กลับเนื้อกลับตัว สุดท้ายชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้อยู่ดี เนรคุณลักขโมยเงินนายจ้าง นี่แหละหนอคน
  • ผมไม่วันให้อภัยแฟนที่ไม่เคารพผม แอบนอกใจผมแน่นอน เพราะยังไงสันดานออก ชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้ จับได้รอบนี้ รอบหน้าต้องทำอีกแน่นอน ผมไม่ไว้ใจคนที่ผมรัก แล้วตอบแทนผมแบบนี้
  • คนบางคนต่อให้ได้รับโอกาสที่ดีมากมายขนาดไหน มันก็ไม่เอา ฝักใฝ่แต่สิ่งไม่ดี เพราะหลงระเริง นี่แหละชาติหมาอดกินขี้ไม่ได้ ถ้าคนไม่อยากเปลี่ยนตัวเอง ยังไงมันก็ไม่มีวันเปลี่ยน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements