รวมข้อคิดคำคมสามก๊ก คมๆ รู้จักคน รู้จักชีวิต!

X

ประวัติศาสตร์สงครามต่างมีมากมายในโลกนี้ เฉกเช่นสงครามที่ยิ่งใหญ่อย่างสามก๊ก เราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างนี่คือข้อคิดคำคมสามก๊ก ที่ยอดเยี่ยม และให้ข้อคิดสอนเป็นอย่างดี💮

Advertisements

รวมข้อคิดคำคมสามก๊ก

สามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอดมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเลยทีเดียว นี่คือคำพูดดีๆ จากบุคคลเหล่านี้

คำคมจากวีรบบุรุษสามก๊ก

คำคมจากวีรบุรุษสามก๊ก
Advertisements

 • หัวใจของซือหม่าจ่าวเป็นที่รู้จักกันดี” – 💬โจมอ
 • “โลกใต้สวรรค์หลังจากแบ่งแยกกันมานาน มีแนวโน้มจะรวมกันเป็นหนึ่ง หลังจากคบหากันมานาน มีแนวโน้มจะแบ่งแยก เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ” – 💬ล่อกวนตง
 • “ทุกสรรพสิ่งไม่แน่นอน ไม่อาจรอช้าได้” – 💬ขงเบ้ง
 • “ผู้ใดขาดความซื่อสัตย์ ผู้นั้นย่อมขาดสัจจะ” – 💬ขงเบ้ง
 • “มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดเดาได้ยากที่สุด” – 💬ซุนกวน
 • “ถ้าอยากทำงานใหญ่ ก็ต้องรู้จักยึดมั่น และปล่อยวาง” – 💬โจโฉ
 • “พิชัยสงครามสอนว่า เห็นว่างคือมี เห็นมีคือว่าง” – 💬โจโฉ
 • “หากจะให้รอความตาย สู้เดินหน้าดีกว่า” – 💬ขงเบ้ง
 • “อย่าโกรธแค้นศัตรูมากนัก เพราะความแค้นจะทำให้เราขาดการไตร่ตรอง” – 💬โจโฉ
 • “คนทำศึก หากไม่รู้ดินฟ้าอากาศ ไม่รู้หยินหยาง ไม่รู้จักกลยุทธ์ ไม่รู้จักใช้คน ไม่รู้จักวางแผน คือความโง่เขลา” – 💬ขงเบ้ง
 • “มิมีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ หากผลประโยชน์สูงพอ” – 💬โจโฉ
 • “วันนี้เป็นเพื่อนกัน วันหน้าเข้าเรือนจำ” – 💬กาเซี่ยง
 • “นายเก่งหาง่าย แต่นายดีหายาก” – 💬สุมาเต็กโช
 • “แพ้แล้วยังงเดินหน้า สุดท้ายคือผู้ชนะที่แท้จริง” – 💬โจโฉ
 • “ปลาใหญ่ลงน้ำ มังกรขึ้นฟ้า โอกาสให้ข้าสร้างผลงาน” – 💬สุมาอี้
 • “ผู้ทำการใหญ่สำเร็จ ล้วนให้ความสำคัญต่อราษฎร ชาวบ้านสูงค่ายิ่งกว่าเจ้าขุนมูลนายเสียอีก” – 💬เล่าปี่
 • “เราเป็นคู่ปรับที่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ก็จริง แต่ก็ถือเป็นคนรู้ใจที่หายากในโลกนี้” – 💬สุมาอี้
 • “ปากรู้มากกว่าใจ ใช้การใหญ่ไม่ได้” – 💬ขงเบ้ง
 • “เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน” – 💬ซุนเซ็ก
 • “จุดเริ่มต้นของงานใหญ่ มักเกิดขึ้นเวลาที่เราจนตรอกทั้งสิ้น” – 💬ขงเบ้ง
 • “สวรรค์อยู่เบื้องบน ทหารอยู่รอบข้าง ลูกผู้ชายลั่นวาจาคำไหนเป็นคำนั้น” – 💬ขงเบ้ง
 • “ม้าป่าบางประเภทไม่มีวันเปลี่ยนเจ้านาย คนบางคนก็เป็นเช่นนั้น” – 💬โลซก
 • “จริงคือเท็จ เท็จคือจริง จริงๆ เท็จๆ คือหลักการสู้รบ” – 💬โจโฉ
 • “เป็นทหารฝึกมานาน หากไม่รบคงคลานและเจ็บป่วย” – 💬เกียงอุย
 • “มิตรภาพในสงครามเป็นเรื่องอันตราย ทว่ามันทำให้สงครามมีรสชาติขึ้น” – 💬โจโฉ
 • “เมื่อเราคับขันตกอับ ก็ต้องจำยอมน้อมกาย รอคอยโอกาส ไม่ควรแข็งขืน จนหักป่น” – 💬เล่าปี่
 • “น้อมตามฟ้าเป็นสุข ใครฝืนฟ้าก็เป็นทุกข์ ชะตาฟ้าดินกำหนด มนุษย์ขัดขืนมิได้” – 💬ซุยเป๋ง
 • “จงเก็บความทะเยอทะยานไว้เสมอ” – 💬จูกัดเหลียง
 • “ชายชรากำลังเร่งรีบและตั้งเป้าไว้เป็นพันไมล์ มรณสักขียังเด็กและแข็งแรง” – 💬โจโฉ
 • “ส่วนใหญ่คนที่ฉลาดเป็นกรดมักตายด้วยปัญญาของตนเอง” – 💬สุมาอี้
 • “ถ้าเราจะปราบศัตรู ก็ต้องเห็นเขาเป็นครู รู้ทันความคิดความอ่าน – 💬จิวยี่
 • “กรรมใดใครก่อ ต้องรับผลนั้นเอง” – 💬สุมาอี้
 • “คนที่ฉลาดที่สุดมักซ่อนในรูปของคนโง่ คนที่แข็งแกร่งที่สุดซ่อในรูปความอ่อนแอ คนคิดลึกซึ้งที่สุดมักซ่อนคมในฝัก และคนประเภทเดียวที่คุณไว้ใจได้คือคนตาย” – 💬โจโฉ
 • “ส่งกันพันลี้ วันหนึ่งก็ต้องแยกกันจนได้” – 💬ซีซี
 • “ชีวิตลูกผู้ชายหากอยู่ไปวันๆ จะต่างอะไรกับไม้ผุ หญ้าเน่า” – 💬งำเต๊ก
 • “อย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่ เพราะอารมณ์จะบดบังปัญญาเรา” – 💬โจโฉ
 • “อันชายชาตรีนั้นย่อมหานายรู้ใจ ยึดมั่นในคุณธรรมดูแลครอบครัวให้ดี รักษาวาจาเจริญด้วยกันและเสื่อมด้วยกัน กับเจ้านายที่ได้เลือกดีแล้ว” – 💬จิวยี่
 • “อำนาจไม่คงที่ ความดีสิคงทน” – 💬เล่าปี่
 • “นกทำรังให้ดูพุ่มไม้ ชายเลือกนายให้ดูน้ำใจ” – 💬ลิอิ๋น
 • “เห็นใจในยามยาก นี่แหละกาลเวลาพืสูจน์คน” – 💬ตังสิน
 • “ถ้าทนเรื่องเล็กไม่ได้ มันจะเสียถึงเรื่องใหญ่” – 💬สุมาอี้
 • “ไหมเส้นเดียวไม่เป็นด้าย ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า” – 💬เล่าปี่
 • “ถ้าปราบทรราชย์ก็เป็นทัพธรรม ถ้ากดขี่คนก็เป็นทัพมาร ทัพธรรมเกรียงไกร ทัพมารพ่านแพ้” – 💬ชีสิว
 • “คำคนเป็นอาวุธที่น่ากลัว สามารถฆ่าคนได้เร็วกว่ากระบี่เสียอีก” – 💬สุมาอี้
 • “ยาดีกินขมปาก แต่เป็นโยชน์ต่อคนไข้ คนซื่อกล่าวคำไม่เพราะหู แต่เป็นประโยชน์ต่อกาลภายหน้า” – 💬อองลุย
 • “เกิดมาจน ไม่สมควรอาย” – 💬เตงงาย
 • “ปราชญ์รู้ได้โดยมิต้องเดินทาง เข้าใจโดยไม่ต้องมองเห็น สำเร็จโดยไม่กระทำ” – 💬เล่าปี่
 • “ถ้าทิ้งไว้แล้วโลกเย้ยหยัน ก็เผามันทิ้งเสียดีกว่า” – 💬โจโฉ
 • “เบี้ยเดินขึ้นหน้าได้ทิศทางเดียวก็จริง แต่ถ้าข้ามแม่น้ำไปแล้ว สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปมันสามารถเดินข้างได้” – 💬สุมาอี้
 • “โลกนี้ไม่เคยมีกองทัพไหนรบร้อยครั้งง จะชนะร้อยครั้ง” – 💬โจโฉ
 • “สองเสือกสู้กัน ต้องเจ็บซักข้าง” – 💬ขงเบ้ง
 • “เพราะสำหรับชายชาติอาชาไนย การรู้คุณคนสำคัญกว่าชีวิตตัวเอง และในโลกนี้ด่านที่ฝ่ายากที่สุด คือการมีน้ำใจให้ศัตรู” – 💬กวนอู
 • “การศึกสำคัญที่กุมโอกาส หากปล่อยโอกาสทองไป จะหาไม่ได้อีก” – 💬บังทอง
 • “คนอยู่ร้อยปียังมีวันตาย ข้าขอเจริญรอยวีรชนโบราณ ไว้ชื่อคู่ฟ้า แม้แต่ตัวตายก็ยอม” – 💬อุยกาย

ข้อคิดจากตำราสามก๊ก

Advertisements

ข้อคิดจากตำราสามก๊ก
 • “อาณาจักรที่แตกแยกออกไปนานต้องรวมกัน สามัคคีกันนานต้องแบ่งแยก อย่างที่เคยเป็นมา”📖
 • “ไม่เฉยเมย ไม่ทะเยอทะยาน ไร้ความสงบ ไร้ระยะทาง” – 📖จูกัดเหลียง
 • “จุดอ่อนของผู้มีอำนาจคือคิดว่าตนอยู่ค้ำฟ้า จุดอ่อนของวีรบุรุษคือหญิงงาม” – 📖อ้องอุ้น
 • “นกน้อยไยจะรู้จิตใจพญาครุฑ” – 📖โจโฉ
 • “อย่าถืออารมณ์เป็นใหญ่ เพราะอารมณ์จะบดบังปัญญาเรา” – 📖โจโฉ
 • “ทุกครั้งที่นักการเมืองแย่งชิงอำนาจ คนที่ร้องไห้เงียบๆ คือประชาชน”📖
 • “คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง หากไม่รู้จักบุญคุณคนก็ไม่มีวันเจริญ” – 📖กวนอู
 • “ไม่มีผู้นำใดประสบความสำเร็จโดยปราศจากกุนซือชั้นยอด”📖
 • “ชนะใจผู้หนึ่งอาจใช้เวลากว่าครึ่งปี ทลายน้ำใจคนผู้หนึ่งใช้เพียงครึ่งประโยคเท่านั้น”📖
 • “ขึ้นชื่อวีรชน อย่าบ่นอย่าหดหัว เพื่อชาติยอมพลีตัวความตายนั้นเป็นเรื่องเล็ก” – 📖โจสิด
 • “ไม่มีเพื่อนตายในวงการเมือง เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ตายไปแล้ว” – เกียงอุย
 • “เมื่อต้อนบอนไซหยุดเติบโต ท่านก็รู้ว่ามันได้ตายแล้ว”📖🎍
 • “จุดเริ่มต้นของงานใหญ่ มักเกิดขึ้นในเวลาที่เราจนตรอกทั้งสิ้น” – 📖ขงเบ้ง
 • “เพราะในโลกของการเมืองเส้นแบ่งระหว่างมิตรกับศัตรูรางเลือนเสมอ”📖
 • “สงครามมีหลายรูปแบบ เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ไม่สำคัญเท่าผลสุดท้ายที่ออกมา” – 📖ซุนกวน
 • “ความเชื่อของผู้คน มีอำนาจยิ่งกว่ากองทัพ”📖
 • “ยอดคนแห่งยุคสันติ จอมโฉดแห่งกลียุค”📖
 • “ใต้คนคนเดียว เหนือคนนับหมื่น”📖
 • “มิตรหรือศัตรู เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน”📖
 • “อุบายที่ได้ผลที่สุด มักเป็นอุบาลที่ง่ายที่สุด”📖
 • “ณ จุดอันแน่นอนความเงียบ ก็แปรเป็นพลานุภาพ”📖
 • “พุ่มไม้หนามหนา ย่อมไม่เหมาะที่หงส์จะะอาศัย” – 🕊️กวนอู
 • “ปราชญ์ท่านว่าฟ้าผ่า แล้วลมจะเปลี่ยน” – เล่าปี่🌩️⚡
 • “จิ้งจอกชราไม่มีน้ำตา มันเปลี่ยนเป็นเลือดของศัตรู”📖
 • “เมื่อไปไม่ถึงจุดหมาย อย่าเปลี่ยนจุดหมาย แต่จงเปลี่ยนวิธีการ” – 📖เตียวเสี้ยน
 • “เล่าต้องจริงใจต่อคนอื่นและตนเองด้วย” – 📖เล่าปี่
 • “ขัตติยวิถี คือการนำสูงสุด” – 📖บังทอง
 • “ปราชญ์ไม่แพง แต่หยินหนัก หายากและเสียง่าย” – 📖หลิว แอน
 • “วีรบุรุษของววีรบุรุษที่มีความทะเยอทะยานสูง สมรู้ร่วมคิดที่ดีในช่องท้อง เครื่องจักรปกปิดจักรวาล และคนที่กลืนสวรรค์และโลก” – 📖โจโฉ
 • “ไม้ไผ่ต่อให้ถูกผ่า ก็ยังใช้ทำหนังสือได้” – 📖กวนอู
 • “ถ้าไม่เสี่ยง เป้าหมายก็เป็นเพียงวิมานอันเลื่อนลอยเท่านั้น” – 📖เล่าปี่
 • “คนเราวางแผน สวรรค์เป็นผู้กำหนด” – 📖จิวยี่
 • “พายุใหญ่ เริ่มต้นที่ลมโชยบนยอดหญ้า”🍃🌪️
 • “ผู้เป็นแม่ทัพถือความปลอดภัยของชาติเป็นสำคัญเสมอ” – 📖สุมาอี้
 • “ซื้อใจมวลชนได้ เท่ากับชนะศึกไปแล้วครึ่งหนึ่ง”📖
 • “โลเลไม่ตัดสินใจ โอกาสผ่านไปจึงสูญเสีย”📖
 • “ปล่อยศัตรูวันเดียว เป็นภัยร้อยชาติ” – 📖กุยแก
 • “ชนะใจราษฎรเป็นฮ่องเต้ได้ ชนะใจฮ่องเต้เป็นเจ้าแคว้นได้ ชนะใจเจ้าแคว้นเป็นได้แค่อำมาตย์” – 📖สุมาอี้
 • “ความล้อเหลวสอนให้รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ” – 📖โจโฉ
 • “ความพ่ายแพ้ไม่ใช่สิ่งหน้ากลัว ที่หน้ากลัวคือหมดกำลังใจต่างหาก” – 📖โจโฉ
 • “ไม่มีสีเหลือง ไม่มีสีแดง ไม่มีสีน้ำเงิน มีแต่สีโลหิตของพี่น้องที่หลั่งลงแผ่นดิน”📖
 • “ให้คนฉลาดแค่ไหน บางครั้งก็มีผิดพลาดบ้าง” – 📖ขงเบ้ง
 • “ยิ่งขึ้นที่สูง ศัตรูยิ่งกล้าแกร่ง”📖
 • “นกใกล้ตาเสียงร้องเศร้าโศก คนใกล้ตายวาจาดีงาม”📖
 • “อยู่อย่างไว้ลาย ตายอย่างไว้ชื่อ” – 📖กวนอู
 • “คนจะทำงานใหญ่ อย่างแรกต้องงมีสัจจะ”📖
 • “ต้นไม้อยากสงบ ใช่ว่าลมจะหยุดพัก”🍃🌪️
 • “การเมืองไม่มีสิ่งใดแน่นอน ไม่เก่งก็ล้ม เก่งเกินไปก็ถูกล้ม”📖
 • “พี่น้องเหมือนแขนขา ลูกเมียเหมือนเสื้อผ้า ขาดยังพอเย็บได้ แต่แขนขามิอาจต่อได้” – 📖เล่าปี่
 • “การศึกย่อมต้องใช้เล่ห์กล” – 📖โจโฉ
 • “คัมภีร์ว่า เช้าขวัญกล้า บ่ายขวัญล้า ค่ำขวัญหาย” – 📖หวดเจ้ง
 • “ถ้ามีความเย่อหยิ่งทะนงตน และตะหนี่ถี่เหนียว ถึงด้านอื่นๆ จะดี ก็ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่าง” – 📖ขงเบ้ง
 • “ภาษิตว่าไว้ หอกใครปักอกคนนั้น” – 📖กุยแก
 • “เมื่อไม่กลัว ก็ย่อมจะมีชัย” – 📖สุมาเจียว

รวมแคปชั่นคำคมรักตัวเอง จงให้คุณค่าต่อตัวคุณเอง!

X

ความรักก่อนที่คุณจะไปรักคนอื่นคือความรักให้กับตัวเอง นี่คือแคปชั่นข้อคิดคำคมรักตัวเองที่ให้ข้อคิดและแรงใจในความรัก มันดีต่อตัวคุณ และพลังบวกต่อคนที่รักคุณ!💗

Advertisements

รวมแคปชั่นคำคมรักตัวเอง

ความรักนอกเหนือจากความรักที่พ่อแม่ ครอบครัว เพื่อน แล้วยังมีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนเราควรมีกับตัวเองมากที่สุดคือความรักให้กับตัวเอง หากว่าคุณสามารถรักตัวเองได้ การรักและเสียสละให้กับคนอื่นยิ่งเป็นเรื่องง่าย รักแรกที่ควรเริ่มขึ้นเมื่อเราพบความทุกข์คือเริ่มรักตัวเอง

ข้อคิดคำคมรักตัวเราเอง

ข้อคิดคำคมรักตัวเราเอง
Advertisements

 • “ยอมรับตัวเอง รักตัวเอง และเดินหน้าต่อไป หากคุณต้องการจะบิน คุณต้องละทิ้งสิ่งที่ทำให้คุณหนักลง”😌🕊️
 • “ดอกไม้เล็กๆ แล้วหยิบมาวางหัวของคุณ
  และมันจะง่ายขึ้น ความฝันของคุณยังไม่ตาย”🙂🌈
 • “ความยากลำบากที่เราอดทนในวันนี้จะเป็น ‘วันเก่าที่ดี’ ที่เราหัวเราะในวันพรุ่งนี้”😊
 • “การทดลองในชีวิตจะทดสอบคุณ และหล่อหลอมคุณ แต่อย่าให้มันมาเปลี่ยนตัวตนของคุณ”😉
 • “คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่น เพราะเมื่อเรารักตัวเองเท่านั้นที่เรารู้สึกคู่ควรกับความรักของคนอื่น”🤗
 • “จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต้นฉบับมีค่ามากกว่าสำเนา”🙂
 • “เคารพ รัก และเห็นคุณค่าในตัวเอง อย่าลืมที่จะดีต่อตัวเองด้วยการดูแลตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเองและรู้ว่าไม่เป็นไร อย่ารู้สึกผิดที่รักตัวเองก่อน! คุณมีความสำคัญพอๆ กับคนอื่น”😌
 • “การทำสิ่งที่คุณรักมีคำตอบทั้งหมดที่คุณต้องการ”🤗
 • “รักตัวเองแล้วชีวิตจะได้รับรางวัล”😇
 • “บางทีคุณอาจต้องหยุดพยายามเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง บางทีคุณอาจต้องยอมรับวิธีที่คุณขัดแย้งกับตัวเอง บางทีนั่นคือสิ่งที่เป็นมนุษย์”😌
 • “ทันทีที่คุณเริ่มรักตัวเอง สงครามภายในก็จะจบลง”😌
 • “ความจริงก็คือเราทุกคนสามารถยอมรับความรักเข้ามาในชีวิตของเราได้ แต่หลายคนไม่เต็มใจจริงๆ”😔
 • “จงมีความสุขที่ได้อยู่คนเดียว เพราะคุณสามารถสูญเสียคนอื่นๆ ได้ในพริบตา”🥲
 • “แต่คุณจะรักอีกวิญญาณหนึ่งอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ถ้าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตรักตัวเองในทางที่ผิด…”🥺
 • “หวังว่าคุณกล้าพอที่จะกอดตัวเองและโอเคกับตัวเอง เพราะคนอื่นๆ จะหายไปในที่สุด แต่คุณจะต้องอยู่กับคุณเสมอ”😉
 • “ฉันคือเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบของความไม่สมบูรณ์ของฉัน!”😄
 • “ความรักเพื่อประโยชน์ของธรรมชาติที่แท้จริงของเราคือความรัก รักตัวเอง รักกันและกัน เพราะเราคือความรัก”💗🏞️
 • “ในตอนนั้นเองที่ฉันมองดูตัวเองแล้วพูดว่า: ฉันรักคุณ ฉันเคารพคุณ และฉันจะทำให้คุณยิ่งใหญ่!”😊
 • “บางครั้งเราใจกว้างกับความรักของเรา เต็มใจที่จะมอบมันทั้งหมด เราไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเพื่อตัวเราเอง”🥲💗
 • “อย่าตกหลุมรักใคร จงตกหลุมรักตัวตนที่คุณเป็นเมื่อคุณอยู่กับเขา”😉
 • “ยอมให้ใครสักคนรักคุณ คุณเป็นคนนั้นเถอะ”🙂
 • “การรู้จักตัวเองคือการผจญภัยตลอดชีวิต สนุกกับมันให้มากที่สุด”😉
 • “ในความสันโดษ คุณเห็นตัวเองในกระจกสะท้อนจิตใจของคุณ ถ้าคุณรักตัวเอง คุณจะสนุกกับช่วงเวลาเหล่านั้นราวกับว่าคุณกำลังใช้เวลาอยู่กับเพื่อนที่น่ารัก ถ้าคุณไม่รักตัวเอง คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังใช้เวลากับคนแปลกหน้า”🥲
 • “ฉันจะรักคุณผ่านทุกสิ่ง คุณสามารถทำตัวเองให้เกียรติเช่นเดียวกันได้หรือไม่”🙂
 • “อย่าเพิ่งรักคนอื่น อย่าลืมรักตัวเองด้วย”😉
 • “ทำไมคุณถึงพยายามอย่างหนักเพื่อให้เข้ากับตัวคุณเอง ในเมื่อคุณเกิดมาเพื่อโดดเด่น”😉
 • “รู้สึกสบายใจอย่างประหลาดที่รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ ดวงอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้”😌🌤️
 • “สิ่งที่คุณทำอ่อนโยนกับตัวเอง คุณไม่เพียงแค่อาศัยอยู่ในโลกนี้หรือที่บ้านหรือผิวของคุณ คุณยังอยู่ในสายตาของใครบางคน”😇🌏
 • “อยู่ในเมืองเล็กๆ อันเงียบสงบที่ขอบโลก คุณจะพบกับเกลือแห่งดิน ผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน”😇
 • “เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณแค่ต้องให้อภัยอดีต ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับมัน”😌
 • “หากไม่มีการต่อสู้ ความสำเร็จก็ไม่มีค่า”😌
 • “ทิ้งคนที่ไม่เห็นค่าและให้เกียรติคุณ ชีวิตมีขอบฟ้าอนันต์ ยอมรับตัวเอง รักตัวเอง และก้าวไปข้างหน้า”😌🌅
 • “ไม่มีอะไรง่าย สิ่งต่างๆ ถูกกระทบด้วยพลังงานที่ต่างกัน โอบรับทุกสิ่งที่ชีวิตนำมาให้คุณและสร้างสันติสุขกับมัน”😉
 • “เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยได้รับความรักอย่างสุดซึ้ง คุณต้องเริ่มรักตัวเองมากกว่าใคร”😌
 • “ยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งรักของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น”🤗
 • “รักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้โลก”🤗🌏
 • “จิตไม่มีขอบเขต มันสร้างสิ่งรอบข้าง เช่นเดียวกับภาพวาดที่วาดโดยศิลปิน สภาพแวดล้อมก็ถูกสร้างขึ้นโดยกิจกรรมของจิตใจ”🌅
 • “ฉันด้วยปีกที่หัก จะพยายามบินไปให้ถึงท้องฟ้าอันสวยงามนั้น”🕊️
 • “ทุกครั้งที่ฉันทำให้ใครบางคนเป็นศูนย์กลางจักรวาลของฉัน ฉันยังสร้างหลุมดำให้ตัวเอง โดยไม่รู้ตัว”🪐
 • “คุณต้องหยุดกังวลว่าคนจะชอบคุณหรือไม่ บางคนไม่ชอบตัวเองด้วยซ้ำ”🥲
 • “ฉันทิ้งเธอให้ค้นหาตัวเอง ฉันจะไม่กลับมาอีก”😉
 • “เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ที่เลวร้ายในชีวิต บางครั้ง คุณอาจจะต้องก้าวออกไปเห็นตัวเอง เพื่อที่คุณจะได้ค้นพบตัวเองและรักตัวเองอีกครั้ง”🥲
 • “บางครั้งในชีวิต คุณต้องคิดถึงคนที่คุณรัก จนกว่าคุณจะไม่คิดถึงอีกต่อไป”😌
 • “ความมั่นใจในตนเองหมายถึงความรู้สึกเชื่อมั่นในคุณสมบัติ ความสามารถ และวิจารณญาณของตนเอง”🤗
 • “ปฏิบัติกับเขาราวกับว่าเขาเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิต ซึ่งนั่นก็คือตัวคุณ จิตใจและร่างของคุณ”😇
 • “เมื่อคุณรักตัวเอง คุณจะรักคนอื่นได้ง่าย เพราะคุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่ไม่มีได้”😉
 • “มันคือความรักที่คุณสร้างขึ้นและรักคุณจะกลับมาหลังจากการผจญภัยบนโลกของคุณ”😊🌏
 • “เมื่อคนลืมคุณมีความรู้สึก จำไว้ว่าคุณคือผู้กำหนดตัวเองและความรู้สึกของคุณ อย่าปล่อยพลังของคุณออกไป”😉
 • “คำสองคำที่คุณควรจะพูดกับกระจกคือ สวัสดีเพื่อนรัก”😊
 • “การรู้ใจตนเองเป็นความฉลาดที่คุณต้องการเพื่อการเติบโตอย่างแท้จริง”😊

แคปชั่นรักตัวเองซึ้งๆ

Advertisements

แคปชั่นรักตัวเองซึ้งๆ
 • “มันเป็นเรื่องตลกในชีวิต เมื่อคุณเริ่มจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ คุณจะเริ่มมองไม่เห็นสิ่งที่คุณขาด”😊📖
 • “แม้ในช่วงเวลาที่เหงาที่สุดที่คุณเคยไปที่นั่น เพื่อตัวคุณเอง”🙂
 • “มันยากที่จะรู้สึกปรารถนาเมื่อคุณไม่รู้สึกต้องการ”😌
 • “ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นมักจะเป็นคนธรรมดาที่สุดเพราะพวกเขาไม่มีอะไรจะพิสูจน์ให้ใครเห็น จงถ่อมตน”😉
 • “การให้อภัยตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง และเลือกรักตัวเอง เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คนๆ หนึ่งจะได้รับ”😊
 • “เหตุใดจึงหลีกหนีจากจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ด้วยการลอกเลียนแบบและพยายามเป็นคนอื่น? คุณจะค้นพบว่าคุณเกิดมาเพื่อใครก็ต่อเมื่อคุณแสดงความมั่นใจในการเป็นตัวของตัวเองแล้ว”😉
 • “การกบฏที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักตัวเองในโลกที่พยายามทำลายความสว่างของคุณ”🙂
 • “จิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มักจะส่องแสงเจิดจ้าไม่จางหาย ลุกขึ้นและเปล่งประกายต่อไป”😇
 • “อย่าไล่ล่าผู้คนในชีวิตของคุณ ไม่มีใครมีค่าควรไปกว่าคุณที่จะถูกไล่ล่า”😉
 • “จงรักตัวเองครั้งแล้ว ครั้งเล่า”🤗
 • “คุณต้องรักตัวเองเพื่อคุณก่อน ก่อนที่คุณจะรักใครเพื่อเขาได้อีก”🤗
 • “ความรักที่แท้จริงและสำคัญที่สุดที่คุณเคยมี คือความรักที่คุณมีให้ตัวเอง”😇
 • “ถ้าคุณเกลียดฉันที่เป็นฉัน ฉันก็รักคุณที่ทิ้งฉัน!”🙂
 • “จงกินเหมือนคุณรักตัวเอง เคลื่อนไหวเหมือนคุณรักตัวเอง พูดเหมือนรักตัวเอง ทำเหมือนรักตัวเอง”😉
 • “อย่าทำให้ความสามารถในการรักตัวเองมีเงื่อนไขว่าคนอื่นจะรักคุณได้”😌
 • “คุณต้องค้นหาตัวเองให้พบ ก่อนที่คนอื่นจะหาคุณเจอ รักตัวเองก่อนจะรักได้ เชื่อในอนาคตของคุณ ที่จะอยู่ในอนาคตของใครบางคน”😉
 • “จงรักตัวเอง แน่นอนว่าบางคนจะเกลียดคุณเพราะสิ่งที่คุณเป็น”😉
 • “รักตัวเอง พยายามเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุด”☺️
 • “มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถอนุญาตให้ตัวเองสำรวจบุคคลในกระจก มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเกลี้ยกล่อมตัวเองให้เข้าสู่การผจญภัยที่ท้าทายเพื่อค้นหาศักยภาพที่ไม่ได้ใช้ของคุณเอง”😉
 • “เมื่อคุณไม่สามารถรักตัวเองได้ คุณก็จะไม่สามารถรักใครได้อีก นั่นคือความจริงที่สัมบูรณ์ ไม่มีข้อยกเว้น คุณสามารถรักคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถรักตัวเองได้”😌
 • “ให้ตัวเองเป็นความรักที่คุณตามหา”💗
 • “คุณต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง รักตัวเอง ดูแลตัวเอง และช่วยเหลือตัวเอง”😇
 • “ความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของฉันคือกับคนที่สนใจในตัวฉัน คุณควรก็ตั้งเป้าหมายให้เหมือนกัน”😉
 • “เมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่การเป็นคนที่ดีที่สุด เท่ากับคุณได้ดึงชีวิต ความรัก และโอกาสที่ดีที่สุดมาสู่ตัวคุณ”😊
 • “ถ้าเราปฏิบัติต่อคนที่เรารักแบบเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตนเองล่ะ”🙂
 • “รักตัวเอง ให้อภัยตัวเอง อย่าหลอกตัวเอง วิธีที่คุณปฏิบัติต่อตัวเองกำหนดมาตรฐานว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไร”🙂
 • “ให้กำลังใจตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง และรักตัวเอง อย่าสงสัยเลยว่าคุณเป็นใคร”😉
 • “บางทีเราอาจจะเรียนรู้ เมื่อเราผ่านยุคนี้ไปว่า ‘ตัวตนอื่น’ นั้นมีพลังมากกว่าตัวตนทางกายภาพที่เราเห็นเมื่อเราส่องกระจก”😌
 • “รักตัวเองให้นานขึ้นอีกนิด จนคุณทนไม่ได้ที่จะไม่รักคนอื่น”😉
 • “มีคนมากที่ตัดสินผู้อื่นด้วยผลรวมของจิตวิญญาณของพวกเขาเอง คุณจะเห็นว่าความงามคือพลังแห่งแสงที่เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก”😌
 • “มันเป็นประสบการณ์ ‘ทุกวัน’ ที่เราพบตลอดการเดินทางว่าเราอยากเป็นใคร ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใครเมื่อเราไปถึงที่นั่น”😊🏞️
 • “เมื่อคุณไม่ได้รับความรัก จงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้น!”🤗
 • “การทำให้ตัวเองมีความสำคัญเหมือนการโปรยผงทองคำแห่งพรที่มั่งคั่งที่สุดในชีวิตของคุณ”😊🪙
 • “จำไว้ว่าความภักดีมีราคา ทิ้งคนที่ทิ้งคุณไป ยืนขึ้นและเป็นคนที่ช่วยชีวิตคุณเอง”🙂
 • “ไปข้างหน้าและเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเองในตอนนี้ มองดูตัวเองในอนาคตว่าน่าทึ่งและทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายและอ้างว่ามันเป็นเรื่องจริง”😉
 • “ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ถ้าเพียง แต่คุณจะเชื่อในตัวเอง”😊
 • “ความรักเพียงอย่างเดียวที่ควรค่าแก่การต่อสู้คือความรักกับตัวเอง”😌
 • “ไม่มีอะไรให้อำนาจคุณได้มากไปกว่าการเชื่อในตัวเอง!”😊
 • “เพื่อให้จิตใจที่วิตกกังวลสงบลง อย่ากลัว และรักตัวเองโดยไม่ตัดสิน”🤗
 • “เมื่อเราหยุดถามตัวเองให้มีความสุขหรือสมบูรณ์แบบหรืออย่างอื่นที่ไม่ใช่ความจริงสำหรับเราในขณะนั้น เราก็จะเลิกถามสิ่งที่เหมือนกันกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นเช่นกัน”😉
 • “รักที่คุณเป็นเพื่อคุณคือความรัก”💗
 • “ฉันละทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างมาทั้งชีวิต หนึ่งชีวิตเอง สองเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับความรัก แต่ไม่เคยกับตัวเอง…”😇
 • “คุณอาจมีเหตุผลนับพันที่จะเลิก
  แต่คุณจะมีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่เสมอ
  และให้เหตุผลนั้นเป็นคุณ!”🥰
 • “ต้องใช้ความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงสำหรับตัวคุณเองที่จะมีความอดทนที่จะรอเพื่อนที่มีสุขภาพจิตดีพอที่จะเห็นความงามในหัวใจของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรอง”😊💗
 • “ค้นหาบริษัทในตัวคุณและคุณจะไม่มีวันอยู่คนเดียว ค้นหาความรักในตัวคุณแล้วคุณจะไม่มีวันเหงา”😉
 • “คุณควรรักตัวเองในระดับที่คุณไม่สามารถปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบคุณได้ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม”😉
 • “คุณกำลังมีความรัก! ถ้าคุณรักตัวเองเท่านั้น”😇
 • “คนที่น่าทึ่งที่สุดคือคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงและรักผู้อื่นอย่างไม่รู้จบ”😇
 • “รักตัวเอง ความรักแบบนั้นสามารถพาคุณไปได้ทุกอย่าง”😉
 • “การส่องกระจกแล้วยิ้มเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายๆ คน ผู้ที่ทำเช่นนั้นโดยไม่ทำหน้าบึ้งแม้แต่น้อยถือว่าโชคดีจริงๆ”🙂

รวมข้อคิดคำคมสอนใจจิตสำนึก

X

บางครั้งจิตใจเรามีความอ่อนแออยู่บ้าง แม้เราจะผ่านอะไรมากมายก็ตาม นี่คือข้อคิดคำคมสอนใจจิตสำนึก  ให้เป็นข้อคิดในจิตใจและจิตสำนึกของคุณอยู่เสมอ🙏

Advertisements

แคปชั่นคำคมสอนใจจิตสำนึกโดนๆ

จิตสำนึกที่ดีไม่ว่าจะต่อตนเองหรือผู้อื่นเราทุกคนควรจะมีในแต่ละคน ถึงแม้จะมากน้อยต่างกัน แต่อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่ดีในสังคม จิตใจคุณสูงส่งและมีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นคำพูดเหล่านี้เป็นข้อคิดและแรงบรรดาลใจในการสอนใจ และจิตสำนึกของคุณที่ยอดยเยี่ยมที่สุด

สอนใจจิตใต้สำนึกต่อตนเอง

สอนใจจิตใต้สำนักต่อตนเอง
Advertisements

“นาทีที่รู้ตัวว่าทำดี นั่นแหละคือนาทีที่ต้องหยุด เพราะต่อจากนี้ไปมันผิด”😔

“จะปล่อยนก ปล่อยปลา จะปล่อยอะไร ก็สู้ปล่อยวางไม่ได้เลย”🥲

“พอดีไม่มีอยู่ มีแต่ ยิ่งมียิ่งไม่พอ”😔

“เพราะชีวิตไม่ได้กำหนดด้วยคู่มือเราจึงต้องได้เรียนรู้แม้มันอาจจะพลาดไป”😉

“ทัศนคติและการวางตัวที่ดีจะช่วยดึงดูดคนดีดีเข้ามาในชีวิตเรา และในขณะเดียวกัน ก็จะผลักคนไม่ดีให้ออกห่างจากชีวิตของเราไปโดยปริยาย”😊⛅

“จำไว้นะ ข้อดีของการเป็นคนจริงใจ แม้ไม่ได้ใจใครแต่ก็ได้รู้จักใจคน”😌

“ทำตัวให้มีค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ อดทนสู้โชคชะตาอย่าท้อถอย หัดเดินหน้าไม่ใช่มัวแต่รอคอย จะดีมากหรือดีน้อยก็อยู่ที่ตัวคุณ”✌️

“บางครั้งสิ่งที่เราไม่อยากทำที่สุด… เป็นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุด”😌

“ที่คนเราเลือกคนละอย่างกัน เพราะคนเราขาดคนละอย่างกัน”😌

“สมาธิจะช่วยปรับระบบจิตใจ ความคิด คำพูด และการกระทำของเราให้ดีขึ้น”😌

“อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของใคร ของสิ่งที่เสียไปคือจิตใจไม่ใช่สิ่งของ”😌

“ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่าง แต่ความสุขคือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น”🙂

“หนึ่งก้าวที่ยาวไกล อาจหวั่นไหวและล้มลง แต่หนึ่งก้าวที่มั่นคง แม้จะสั้นแต่มั่นใจ”😊

“ถ้าคุณกล้าที่จะขุดลึกพอ คุณจะพบด้านของตัวเองที่จะพัฒนาทุกด้านของตัวเองอย่างมาก”😉

“จิตสำนึกที่ดีย่อมนำพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตเสมอ”😊

“ทุกสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตเรา วันหนึ่งมันจะเป็นปุ๋ยแห่งชีวิต ที่ทำให้ชีวิตของเรางอกงาม และเจริญเติมโตอย่างมีวุฒิภาวะ”🌱

“อย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหา… เพียงเพราะว่าอยากมีใคร”😉

“ระหว่างทางการเติบโตเราย่อมเจอเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามามากมาย”😌

“ทุกเช้าที่ตื่น เราก็เหมือนกระดาษขาว ที่ถูกอารมณ์ ความรู้สึก มาเติมสี”📝

“สิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของใครอีกคน ดังนั้นไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็มีค่า”😉

“การเสียใจเป็นเรื่องปกติ แต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะจะกลายเป็นเสียเวลา”😉

“สิ่งที่คุณเลือกทำในแต่ละวัน จะกำหนดระยะห่างระหว่าง ความฝันกับความจริง”🙂

“สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตจงเก็บไว้คิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนสิ่งที่ร้ายๆ ให้มันผ่านไปและย้ำเตือนใจให้เป็นบทเรียน”✌️

“ชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลย ถ้าใจเรายังไม่หยุดนิ่ง”😌

“จงอย่าลืมคนที่คุณเลวใส่เขากี่ครั้งแต่เขาก็ยังให้อถัย จงจำชื่อไม่ว่าคุณจะดีกับเขาแค่ไหน เขาก็ยังเดินจากคุณไปอยู่ดี”😇

“ความสุขของใครคนนั้นก็ต้องแสวงหาด้วยตัวเอง”😉

“พายุไม่โหมกระหน่ำตลอดกาล ฉันใด ความทุกข์ในใจก็ไม่ได้กับเราไปตลอด ฉันนั้น”😌🌪️

“เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่มีความหวัง จงจำตัวคุณไว้”🥲

“การมีสติจะไม่มีการเกิดขึ้นโดยปราศจากความเจ็บปวด”🥲

“ชีวิตเราสั้นเกินไปที่จะใช้มันไปกับสิ่งที่ไม่ชอบเพราะลำพังแค่สิ่งที่ชอบก็มีเวลาไม่พอแล้ว”🌱

“การเติบโตขึ้น บางทีอาจหมายถึงการเหนื่อยมากขึ้น”🙂

“เมื่อเวลากำลังเดินไปข้างหน้าทุกคนก็ย่อมเจอสิ่งใหม่ๆ อาจจะดีบ้างหรือร้ายบ้าง”✌️

“ทัศนคติที่ดี จะสร้างคุณภาพชีวิตดีดีให้เราได้ อย่างน้อยก็เป็นตัวช่วยในการกำหนดทิศทางของชีวิต”🙂🌈

“ทัศนคติดีอาจไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นแต่ทำให้เราเห็นด้านดีของชีวิตมากขึ้น”✌️🌏

“ใบไม้… แม้จะเป็นใบที่อยู่สูงที่สุด สักวันก็ต้องหล่นลงสู่พื้น ชีวิตคนเราก็ไม่ต่างกัน อย่าประมาทในการใช้ชีวิต”🍃

“ผู้ที่แข็งแกร่ง คือผู้ที่ยิ้มให้กับความทุกข์ ผู้ที่มีความสุข คือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรค”😇

“ถูกเกลียดเพราะเป็นตัวของตัวเอง ยังดีกว่ามีคนรักในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น”🙂

“จำไว้นะ น้ำใส อย่าคิดว่าไม่มีพิษ คนสนิทอย่าคิดว่าจะไม่หักหลัง โลกมันกลมแต่สังคม มันมีเหลี่ยม”😔

“จงใช้ความพยายามให้มากขึ้น เมื่อรู้ว่าความหวังของคุณเริ่มน้อยลง”🙂

“อย่าคาดหวังใดๆ กับสิ่งใด หรือกับใครให้ใจเป็นทุกข์ ตั้งใจทำความดีต่อไปอย่าได้ท้อถอย”🙏

“ละครแห่งชีวิต ต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตจริงของคุณเอง”😉

“เรียนรู้ว่าคุณเป็นใคร และเรียนรู้ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันของคุณ”😊✌️

สอนใจจิตใต้สำนึกต่อผู้อื่น

Advertisements

สอนใจจิตใต้สำนักต่อผู้อื่น

“คนเราไม่ได้รู้แจ้งด้วยการจินตนาการถึงร่างของแสง แต่โดยการทำให้ความมืดมีสติสัมปชัญญะ”😇

“ความดีกับความไม่ดี ขึ้นอยู่กับเหตุ คือเราทำไว้ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนพูด”😉

“คิดดี… ก็ฉ่ำเย็น คิดเป็น… ก็เย็นใจ คิดปลง… ปล่อยวางได้ ใจสบาย… จิตร่มเย็น”😇

“ทุกๆ ปัญหามันมีกำไรซ่อนอยู่ไม่ทำให้เราเติบโตก็ให้ประสบการณ์”✌️

“แค่คุณเปลี่ยนความคิด ก็เหมือนคุณได้เปลี่ยนทุกอย่างในโลกของคุณ”😌🌏

“ใจเขา ไม่เหมือนใจเรา และใจเราก็ต่างจากใจเขา แต่เมื่อต้องอยู่กับเขา จึงต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา”💗

“คนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน เราไม่สามารถทำตัวให้ถูกใจได้ทุกคน ดังนั้นเราก็ควรเป็นแบบของเรา เป็นตัวของตัวเองสบายใจที่สุด”😉

“การขอที่น่ายกย่องที่สุดคือการขอโทษ การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัย การยอมที่ดีที่สุดคือการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่าย”😇

“อย่าตัดสินต้นไม้ที่กำลังโต อย่าตัดสินใครว่าโง่ขณะที่เขากำลังเรียนรู้”🌲

“เราจัดการความคิดของคนอื่นที่มีต่อตัวเราไม่ได้หรอก แต่เราจัดการความคิดของตัวเราเองได้เสมอ ทุกอย่างเริ่มที่เราเองดีที่สุด”😄

“อย่ากลัวโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาด แต่จงกลัวเวลาที่ไม่มีโอกาสแม้จะตัดสินใจ”😔

“ทำอย่างไร ย่อมรับผลตามนั้น กฎแห่งกรรมเที่ยงตรงและยุติธรรมเสมอ”🙏

“การไม่มีงานไม่มีเงิน เป็นเพียงปัญหาชั่วคราว แต่การไม่มีเป้าหมายชีวิตเป็นปัญหาตลอดไป”😉

“คุณคงไม่กังวลหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณ ถ้าคุณรู้ว่าพวกเขาทำน้อยครั้งมากขนาดไหน”😌

“คำถามง่ายๆ ที่เร่งด่วนที่สุดในชีวิตคือ คุณทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง?”🤔

“การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี บางครั้งก็เกิดจากความเชื่อมั่น”🙂

“เราล้วนถูกทดสอบหลายครั้งในชีวิต ไม่ใช่เพื่อให้เราเจอความอ่อนแอของตัวเอง แต่เพื่อให้เราค้นพบความเข้มแข็งต่างหาก”😌

“เราคือมนุษย์ นั่นก็หมายความว่าเราก็ผิดพลาดได้เหมือนกัน”😉

“เราไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้าจะไกลแค่ไหน… แต่แค่รู้ว่าเส้นชัยไม่ได้อยู่ข้างหลัง”😉

“ทุกคนมีสิทธิ์เติบโตและสวยงามได้ในแบบฉบับของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเทียบกับชีวิตใครเลย”🌷

“ท้อแท้ได้แต่อย่าถอย อิจฉาได้แต่อย่าริษยา พักได้แต่พอหายเหนื่อยต้องไปต่อ อย่ายอมแพ้”🙂

“ความรักก็เหมือนเคลื่อนทะเลบางครั้ง ตื่นเต้นแต่ในบางครั้งบ้าคลั่ง และสงบนิ่งเมื่อมันมาถึงจุดอิ่มตัว”💗🌊

“น้ำหนึ่งหยดบนมหาสมุทร กลืนหายไร้ความหมาย น้ำหนึ่งหยดบนทะเลทรายมีค่ามากมายมหาศาล และน้ำใจต้องใช้ให้ถูกคน ถูกที่ถูกเวลา”😌

“ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด จงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขก็พอ”😉

“วันหนึ่งเราทุกคนก็กลายเป็นความทรงจำของคนอื่นอยู่ที่ว่าเราทำดีให้เขาจำ หรือทำระยำให้เขาลืม”🙂

“จงทำตัวให้เหมือนน้ำ ที่ชุ่มฉ่ำเย็นสบายใจ อยู่เสมอ”😊🌊💧

“ศิลปะการดำเนินชีวิตที่ดี คือการปรับตัวให้เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์”😇

“เราเริ่มเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเมื่อเราเต็มใจ
เพื่อดูโลกจากมุมมองของคนอื่น”😉🌏

“ความสุขไม่ได้เกิดจากการแสวงหาความสุขอย่างมีสติ โดยทั่วไปเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมอื่นๆ”🧐

“โปรดอย่าห่วง… ที่เขาไม่รู้ว่าเราดี แต่จงห่วงว่า… เรานี้ดีจริงหรือเปล่า”😌

“เราเป็นคนสร้างตัวเองขึ้นมา เราต้องแก้ไขปัญหาที่พบเจอของเราเอง ไม่ใช่คนอื่นมาแก้”🙂

“ทุกๆ ครั้งที่เราโดนทำลายความรู้สึก เราจะเริ่มเงียบและค่อยๆ เปลี่ยนไป”🙂

“ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง”✌️

“อย่าโทษตัวเองกับบทเรียนที่เราผิดพลาดแต่จงให้โอกาสกับตัวเองได้เริ่มต้นใหม่”🙂

“คนอื่นทำไม่ดีต่อเรา นั่นเป็นกรรมคนอื่น ส่วนการเลือกวิธีตอบโต้คนอื่น นั้นเป็นกรรมของเรา ทำอะไรได้อย่างนั้น ทุกคนต้องรับผิดชอบพฤติกรรมตัวเอง”🙂

“รูรั่วเล็กเล็กจมเรือใหญ่ได้ฉันใดการฟุ่มเฟือยก็ทำให้ยากจนได้ฉันนั้น”😉

“มองคนละมุม กลุ้มคนละเรื่อง เคืองคนละอย่าง อ้างว้างคนละ คราว ทุกคนต่างมีเรื่องราวไม่เหมือนกัน”😉

“ชีวิตเราก็ไม่ได้ราบรื่นไปหมดทุกเรื่องหรอก เราแค่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแค่นั้นเอง”🙂

“อย่าพยามเป็นเจ้าของของใคร เพราสิ่งที่เราเป็นเจ้าของได้ มีเพียงลมหายใจของตัวเอง”😇

“ธรรมดาของชีวิต มีแล้วก็ กลับไม่มีได้ โลกสลับกัน ไปมา เหมือนมืดแล้วสว่าง อย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่ง ใดให้มากนัก”😌

“บางครั้งหากชีวิตต้องการความก้าวหน้า ก็ต้องสละความมั่นคงชั่วคราว”😉

“อย่าดูถูกคนอื่นเพื่อความมั่นคงทางจิตใจคุณเอง”🙂

รวมแคปชั่นคำคมไก่ชนโดนใจ รวมพลคนรักไก่ชน!

X

คนรักไก่ชน สายไก่ชนรวมพลกันหน่อย มาแชร์แคปชั่นคำคมไก่ชน กันหน่อย ไม่ว่าจะเป็นข้อคิด โดนๆ ฯลฯ ไว้เป็นแรงงบรรดาลใจสำหรับกลุ่มไก่ชน🐓

Advertisements

รวมแคปชั่นคำคมไก่ชนโดนใจ

ไก่ชน และการชนไก่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกับมาอย่างช้านาน ไก่ชนเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสดงถึงศักดิ์ศรีที่ควรหวงแหน เพราะเรื่องราวในวรรณคดีไทยก็ปรากฏอยู่แล้วบ้าง และตำนานวีรกษัตริย์ในที่ต่างๆ ก็ปรากฏอยู่แล้วบ้าง และแม้แต่คัมภีร์ในทางศาสนาก็มีและพบเรื่องราวของไก่ชน ที่บอกถึงความนิยมของการประกวดการต่อสู้ของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ ในภูมิภาคต่างๆ แทบจะทั่วโลก

ข้อคิดคำคมเลี้ยงไก่ชน

ข้อคิดคมเลี้ยงไก่ชน
Advertisements

หัวไม่พังดังแน่นอน”🐔

“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง แต่ไก่ชนต้องทั้งงามทั้งเก่ง”😆

“เลี้ยงให้ดี กินให้พอ และเย็นให้เป็น”😉

“เลี้ยงอย่างลูก ตัวทำเงินของพ่อ”🤑

“หงอนไม่แดง ไม่มีแรงตี”😂

“ไก่น้ำดี มาพร้อมกับคนน้ำดี”🤣

“สิ่งที่ทำไม่สำคัญว่าจะมีเงินแค่ไหน สำคัญว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน”😉

“ทุกสังเวียน​คือการเรียนรู้ คนก็ใหม่ ไก่ก็ใหม่”😅

“คนอื่นหมดกับหวย ส่วนกูหมดกับการเลี้ยงไก่ชน”😂

“ความล้มเหลวไม่ใช่ตัวขัดขวางสำหรับการลองครั้งต่อไป แต่เป็นข้อมูลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในขั้นต่อไป”✌️

“ชีวิตคนก็เหมือนกับไก่ชนนั่นแหละ อย่างน้อยก็ต้องสู้”✌️

“ไก่ชนงามตามตำรามีห้าอย่าง งามท่าทาง องอาจ ดั่งราชสีห์ งามเยื้องย่าง สามขุม ดุจกุมภี เตรียมต่อตีทุกฝีก้าวกำเท้าเดิน”🐔

“ไม่ไช่นักบินที่อยู่บนฟ้า แต่เป็นนักล่าฝันที่อยู่บนดิน”✌️🐔

“เกิดเป็นไก่ต้องชน🐓 เกิดเป็นคนต้องสู้✌️”

“ไม่มีวันวานให้แก้ไขแต่มีวันใหม่ให้ก้าวเดิน”✌️

“ไม่ใช่ไฮโซเดินห้าง เเต่คือคนบ้านๆ ที่รักกีฬาไก่ชน”😉

“ป้อนได้แต่ข้าวไก่นี่หล่ะ ป้อนความรักใครไม่ได้เลย”😂

“สายเลือด กับสายตา มันต่างกัน”😌

“ผมไม่เก่งผมรู้ตัว แต่ผมไม่กลัว เพราะสู้ด้วยใจ”💗🐓

“ให้บอกรักคนไม่มีใจ… ให้เรากับบ้านมากาดน้ำไก่จะดีกว่า”😊

“ไก่เก่งไม่เลือกที่เกิด แต่ไก่เก่งส่วนใหญ่ก็มาจากเหล่าก่อที่ดี”😄

“ไก่ผมมาเพื่อสู้เดียวก็รู้ตัวต่อตัวกลัวที่ไหน”😊

“ไก่สองท่อง ไม่โหด แต่เก๋า ก็มาดิคร้าบ”😎

“ตาต้องไว ขนต้องสวย ดีดต้องแรง”🧐

“สนใจรับคนรับคนเลี้ยงไก่ชนไปเป็นแฟนสักคนไหมครับ?”😆

“ดีแล้วทูลหัวมีผัวเลี้ยงไก่ชน”😘

“เลี้ยงด้วยใจ มันก็ตอบแทนคุณด้วยใจ”💗

“ลงทุนกับไก่ชน ดีกว่าไปเลี้ยงเด็กอีกนะ”😅

“มีไก่ดีเป็นศรีแก่บ้านเรือน”🐔

“ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเมียกับไก่ กูเลี้ยงอะไรดีกว่ากัน”😂

“ชีวิตคนอยู่ดีกินดีได้ก็เพราะไก่ โอ้ลูกพ่อ พ่อจะเลี้ยงสุดความสามารถ”😊

“ไม่มีสิ่งใดเกิดมาในโลกนี้โดยไม่ต้องใช้แรง”😉

“พยายามทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และล้มเหลว ดีกว่าที่จะพยายามไม่ทำอะไรเลยและประสบความสำเร็จ”😌

“อย่าไปใส่ใจคำพูดของคนกระจอกเพราะมันไม่เคยเข้าใจหรอก ในความฝันพญาไก่ชน”😎

“ถ้าเขาไม่รัก… ก็กลับมาหาผู้บ่าวเลี้ยงไก่นะครับ”😋

“จงเลือกผู้หญิงที่พร้อมจะลำบาก ไม่ใช่วันๆ ทาแต่ปากอยากเดินแต่ห้าง”😉

“ไก่เก่งไม่จำเป็นต้องสายดัง ขอแค่ชนได้ตังแค่นั้นพอ”🐓

“เรามันสายภูธร คงจะสู้สายพระนครไม่ได้หรอก”😂

“แตกต่างกันที่ความคิด แต่คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใคร”✌️

“อย่าเอาความท้อแท้เพียงไม่กี่ครั้ง มาแลกกับความพยายามที่ผ่านทั้งชีวิต”💯💗🐓

“เลือกที่ยืนอย่างพอดี แล้วมันจะดีต่อตัวเอง”😌

“ไม่ต้องบินให้สูง บินแค่ให้ถึงจุดหมายก็พอ”✌️🕊️

“ไม่มีหรอกรถที่จะพาเธอซิ่ง มีแต่สองขาที่จะพาเธอเดินไปด้วยกัน”😊

“จะแพ้หรือ​ชนะ​ มันก็แค่​เกมส์​กีฬา​ เลี้ยง​เพราะใจมันรัก”✌️

“ขนอาจไม่สวย แต่บอกเลยดีดอย่างกะม้า”🥳

“คนมันรักไก่ชน แต่เมียไม่เข้าใจ”😂

“สิ่งที่สำคัญกว่าชัยชนะ คือเราดูแลมันดีหรือไม่”😊

“ไก่งานเพราะขน แต่ไก่ชนงามเพราะชนะ”😂

“ไก่ชนพม่ารึจะมาวัดกับไก่ชนอโยธยา”😇

“เลี้ยงไก่ชนให้ดีได้ ผมก็เรื่องคุณได้ดีได้เหมือนกัน”😘

“รักไก่พอๆ กับรักเธออะแหละ”🥰

“แพ้ไม่เป็นไร ขอแค่ได้สู้สุดใจ”✌️

“ฉันแค่คนเลี้ยงไก่แต่งตัวไม่ได้ดูดีเหมือนไฮโซ แค่ทางเดินธรรมดา เธอพร้อมไปกับฉันไหม”🙂

“มีหลายสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ไม่มีใครพยายามทำ”🙂

“เลี้ยงไก่ให้ดีเป็นศรีแก่เรา เลี้ยงเธอให้ดีเป็นศรีแก่ใจ”🥰💗

“ผัวซื้อไก่ผู้ 150,000 เบื่อขายทิ้งได้ 100,000 เมียจัดฟัน 35,000 ถอดขาย ไม่มีคนซื้อ”😆

“โรงแรม5ดาวดูแลคุณไม่ดี คอกไก่ผมมุงสังกะสี ก็ดูแลคุณได้ดีเหมือนกัน”😊

“สายตี กับสายเพาะไก่ขายมันแตกต่างกันเยอะ”😒

“ไม่ไช่ซุ้มไหญ่ให้ใครกลัว แต่เป็นซุ้มเล็กแบบพอตัวไม่กลัวใคร”😎

“ความฝันที่มีครอบครัวอยู่ข้างๆ… มักจะมีความสุขเสมอ”😊

“ผมแค่เซไม่ได้ล้ม ถ้าคุณไม่พยุงก็อย่าผลักผมเลย”🥲

“ไก่ผมเลี้ยงไว้ตี ไม่ได้เลี้ยงไว้คุย”😎

“ปฏิบัติกับสั่ง ความรู้สึกมันต่างกัน”✌️

“ไก่ชนคนมองเป็นการพนัน แต่ถ้าไม่มีจรรยาบรรณก็อยู่กับมันไม่ได้”😌

“คนรักไก่แค่ไหน ให้ดูจากความสดของไก่”😉

“ความสุขในความสำเร็จ มันคือสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ คนรักไก่ชน”💗🐓

Advertisements

แคปชั่นคนรักไก่ชน

“หนังหนาแดง ทรหดและอดทน”😊

“เลี้ยงเธอไม่ไหว เลี้ยงไก่ชนก็ได้งั้น”🥲🐔

“ไก่ที่ดีใช่สำคัญที่ราคา ฝีมือและการเลี้ยงต่างหาก”😉

“แข้งเหลี่ยมตีนหนัก หลับทุกตัว”😴

“การชนไก่เป็นสิ่งควรภูมิใจเพราะเราสืบทอดกันมาสมัยโบราณกาล”😇

“ทุกคนต้องมีแพสชั่นของตัวเอง เลี้ยงไก่ชนก็ถือเป็นแพสชั่น”✌️

“ความคิดทำได้มากขึ้น คำพูดมาก การลงมือทำ ทำอะไรได้อีกมากมาย”😉

“วันนี้ไม่มีอะไร วันหน้าจะมีเพราะไก่ชนนี่แหละ”😊

“ได้ดีวันนี้ ก็เพราะไก่นี่แหละหนา”😊

“ความล้มเหลวในความพยายามครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้”💗🐔

“วันนี้อาจไม่เก่ง แต่วันหน้าก็เก่งได้ด้วยประสบการณ์”🙂

“ถ้าคุณคบใครเพียงเพราะผลประโยชน์ คุณจะไม่มีวันได้รู้จัก คำว่ามิตรภาพที่แท้จริง”💗🐔

“ไม่ใช่ซุ้มใหญ่มีตัง ถ้าเปรียบแล้วเท่ากัน ซุ้มดังเราก็ตี”😎

“สู้จนตัวตายเพื่ออยากให้นายมีชื่อเสียง สู้เพื่อนายแค่หวังได้กินข้าว สู้เพื่อนายเพื่ออยากให้นายได้มีเงินทอง”🐓💗

“เราใส่พระ เขาใส่ทอง เราเลี้ยงแต่ไก่ชน เขาใส่ทองเป็นกำ จะสู้เขาได้ไง”😔

“จะถูก จะแพง จะแทงให้คิดถึง”😉

“มีมากน้อยไม่สำคัญมีความสุขกับมันสำคัญกว่า”💗🐓

“ตีจนตัวตายเพื่อให้นายนั้นได้เงินถึงจะเจ็บเพียงใดก็จะฝืน เพื่อได้ชัย เอ็งจงอยู่ในใจข้าตลอดกาล”💗🐔

“อดีตไม่เคยอิน แต่ผมจะบินตอนปัจจุบัน”😄

“น้องทิ้งไก่ตัวเป็นแสน แต่ดันไปเอาแหวนวงนะสามพัน”😏

“ศึกอาจจะหนัก เเต่ก็ผ่านมาด้วยแข้งตัวเองเสมอ”✌️🐓

“ถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉันแต่เธออยู่ในไก่ชน”🥲

“หงอนไม่สวย แต่จิกไวไปสายฟ้า”😄⚡

“ก เอ๋ย ก ไก่ ก เอ๋ย ไก่ชนอยู่ไหน”😆

“มีความรักก็ปวดใจ เลี้ยงไก่ดีกว่าได้ทั้งเงินและดีต่อใจ”😄

“แข้งกลมตีไม่หนัก แต่ไวชิบและแม่น”😉

“เดินทางสายนี้ไม่มีคำว่า สบายมีแต่ใจรักและหาเลี้ยงชีพได้”😊

“แม้เดินทางสายนี้อาจจะไม่เรียบหรู แต่งตัวไม่ดี ไม่มีหน้ามีตา แต่ภูมิใจที่ได้ทำ”😊

“ตัดสินใจ ลงมือทำ ส่วนที่เหลือจะสอดคล้องกัน”✌️

“ขอโทษนะ ไก่ผมพึ่งครั้งแรกมันก็จะตื่นๆ สนามหน่อย”😂

“ยามท้อให้นึกถึงไก่ชนเวลาสู้ อย่างน้อยก็ขอให้ได้สู้เรื่อยๆ”😉

“เวลาที่ดีที่สุดในการพยายามทำอะไรก็ได้ คือเมื่อไม่มีการทำอะไร”😌

“ชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่กล้าที่จะพยายามทำอะไรเลย?”😉

“อยากรู้ตัวตน ต้องทนดูใจ อยากรู้ใจใคร ต้องใส่ใจคน อยากรู้นิสัย อย่าเพิ่งร้อนรน เพราะคนทุกคน รู้หน้า ไม่รู้ใจ”✌️

“แพ้กะให้แพ้แต่ไก่ อย่ามาหยามกันเยอะ เสียเงินไปเยอะ”😂

“เขาไม่ได้หลบแต่เขามีงบน้อย เขามีหลักร้อยเขาก็สู้หมดร้อย มึงมีหลักล้านมึงกล้าสู้หมดล้านหรือเปล่า”😏

“ถึงผมจะลอยเล็กเเต่ฝีตีนผมไม่เล็กน้ะครับ”😉🐓

“ไก่เก่งเป็นหมื่นแสน คนแย่งเลี้ยง พอเขาเดี้ยงก็เขวี้ยงทิ้งเหมือนหมูหมา เปรียบดังคนพอมีกินก็เข้ามา พอหมดค่าก็เขี่ยทิ้งกว่าสิ่งใด”😔

“อ่อนแอก็แพ้ไป ไก่ไหวเขาจะยืน”😎

“ไม่ต้องวิจารณ์ ไม่ต้องขัด ไม่พอใจ ตรงข้ามผมเลย”😏

“บุญเเล้วทูนหัว มีผัวเลี้ยงไก่”🥳

“เขามันหนุ่มไฮโซ อ้ายโลโซมันเลี้ยงไก่ไถนา”😅

“ผมก็เป็นผู้ชายธรรมดา​ ที่ไม่มีราคาอะไร ถ้ามีราคาก็ต่อมาสิครับ​ เดี๋ยว​รองให้”😎

“ขอโทษนะไก่ชน คงต้องขอให้ทนต่อไป เพราะในวันนี้ ไม่รู้ทำอย่างไร ถึงจะลืมเขา…”😂

“ไก่ชนที่ดีไม่ใช่แค่ธรรมชาติให้มา แต่ต้องเป็นการเลี้ยงดูที่ดีด้วย”✌️

“ทำดีได้ดี ทำไม่ได้กินต้มไก่”🥲

“สำคัญกว่าความรัก ก็ขอเป็นไก่ชนนี่แหละ”😊

“การเลี้ยงไก่ชนที่ดี คือการเลี้ยงกับเธอ”🥰

“ซุ้มไหนเจ๋งไม่รู้ รู้ว่าเลี้ยงให้ดีที่สุดพอ”✌️

“ทางเดินสวยหรูผมไม่ถนัด ทางดินทางฝุ่นนี่แหลละของชอบ”😄

“จะเป็นอย่างไรถ้าคุณทำทุกวันในสิ่งที่คุณต้องการ”😊

“ทางเปื้อนฝุ่นอย่างฉัน จะไปสู้ทางพรมแดงของเขาได้ยังไง”😢

“ไม่ใช่คนรวย แต่มีวันนี้ได้ก็เพราะไก่ชน”😊

“ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้นั่นก็เยี่ยมมาก แต่จนกว่าคุณจะได้ลองคุณจะไม่มีทางรู้แน่นอน”😄

“พ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบ แต่มันเป็นจุดที่ทำให้เราต้องพัฒนาและสู้ต่อ”✌️

“อย่าเหยียบหัวเพื่อน เพียงเพราะอยากได้ดี อย่าใส่ร้ายเพื่อน เพียงเพราะให้ตัวเองมีที่ยืน”😉

“ไม่มีหรอกไก่สาย​พันธ์​ุเงินล้านเพราะเชื่อในสายตาตัวเองมากกว่าสายพันธุ์”😊

“ถ้าผมซื้อไก่ผมก็ได้ไก่ แต่ถ้าผมซื้อค่าเสริมนม ซื้อค่าเสริมดั้งให้คุณ คุณอาจจะได้แฟนใหม่ แต่ผมไม่ได้อะไรเลย”😔

“จะล่อให้เพลีย… แล้วกลับมาเคลียทีหลัง”😅

“ความเหลี่ยมคมที่คุณมี… ยังสู้ไก่ชนตัวนี้ไม่ได้เลย”😉

“ไม่ได้ไปเที่ยวผับ ไม่ชอบไปเดินห้าง ชอบนั่งอยู่ข้างสังเวียน”🥳

“เล็กใหญ่ไม่รู้ พูดผิดหูเจอไก่ผมตีหมด”😂

“ลืมอะไรลืมได้… แต่อย่าลืมคนที่ยื่นมือมาช่วยเราตอนลำบาก”😉

“ผมบอกผมจนคุณว่าพอทน พอผมบอกว่าเลี้ยงไก่ชนคุณบอกพอเลย”😂

วันใใดไม่ได้สัมผัสไก่ชนตัวโปรด… ข่มตาหลับหลับไม่ลงจริงๆ”😂

“พฤศจิกาแล้ว เมื่อไหร่จะพฤศจิไก่”🤣

รวมแคปชั่นคำคมเตือนสติ ไว้เตือนใจกับตัวเรา!

X

อะไรคือสิ่งเตือนใจเราในยามที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ผลกับชีวิตแม้ในเรื่องเล็กน้อย มาแชร์แคปชั่นคำคมเตือนสติ ให้ข้อคิดกับตัวเราเองกันว่ามันมีความสำคัญกับเรามาก!😌

Advertisements

ชีวิตเราต้องมีสติในทุกเรื่องเสมอ

สติมีความสำคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก มันทำให้การตัดสินใจในชีวิตต่างๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว กระทันหัน ซึ่งความสำคัญของสติจะเป็นตัวกำหนดสิ่งต่างๆ ที่เราทำต่อไป และมันจะมีผลต่ออนาคตเราอีกด้วย คำพูดเหล่านี้เป็นตัวช่วยเตือนสติได้เป็นอย่างดี

ข้อคิดคำคมเตือนสติกับชีวิต
Advertisements

แคปชั่นคำคมเตือนสติในชีวิต

 • “คำถามที่เร่งด่วนที่สุดในชีวิตคือ คุณกำลังทำอะไรเพื่อคนอื่น?”🧐
 • “นรกไม่เคยค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณ และไม่เคยใช้ชีวิตของคุณเองหรือรู้ว่าคุณเป็นใคร”😌
 • “บางครั้งคุณตื่นขึ้นมา บางครั้งการล่มสลายก็คร่าชีวิตคุณ และบางครั้งเมื่อคุณล้มคุณก็บินได้”🕊️
 • “อย่ากลัวความล้มเหลว แต่จงกลัวที่จะไม่พยายาม”🥲
 • “แทนที่จะกังวลกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ให้เปลี่ยนพลังงานไปที่สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้”🙂
 • “ปัญหาของผู้คนคือพวกเขาลืมไปว่าส่วนใหญ่ในชีวิตแล้วคือ มันเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่มีค่า”🥲
 • “ความพยายามทั้งหมดในโลกจะไม่สำคัญหากคุณไม่มีแรงบันดาลใจ”😌🌈
 • “เวลาที่คุณสนุกกับการเสียเวลา คือไม่เสียเวลา”😄
 • “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสนุกกับชีวิต มีความสุข และทุกอย่างสำคัญ”😊
 • “โลกนี้ไร้ความปรานีและก็สวยงามมากเช่นกัน”🌏
 • “บางทีเพลงที่ไพเราะที่สุดของเรา อาจเป็นเพลงที่เศร้าที่สุด”🥲🎼
 • “การชีวิตมีชีวิตอยู่ มันบิดเบี้ยวเหนื่อยล้าไม่แน่ใจและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด แต่กระนั้นก็มีบางอย่างอยู่ที่นั่น”😔
 • “ชีวิตเป็นหนังสือที่ดี ยิ่งคุณเข้าไปในนั้นมากเท่าไหร่มันก็จะเริ่มเข้าท่ามากขึ้นเท่านั้น”📖
 • “ชีวิตจะหดลง หรือขยายใหญ่ขึ้นตามความกล้าหาญ”😊
 • “ชีวิตของคุณจะเป็นอะไรที่เสียเปล่า หากไม่มีข้อผิดพลาดที่สวยงามทั้งหมดที่คุณเคยทำ”😊
 • “มันเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับชีวิต เมื่อคุณเริ่มจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ คุณจะเริ่มมองไม่เห็นสิ่งที่คุณขาด”😌
 • “สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการเรียนรู้วิธีการล้ม”😌
 • “จงเป็นคนที่กล้าเผชิญกับความท้าทายในชีวิตและเอาชนะสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะหลบหลีก”😌
 • “คุณมีเพียงชีวิตเดียว ใช้ชีวิตให้เต็มที่ ความทุกข์ยากทั้งหมดของคุณจะได้รับการอภัยเมื่อคุณจะตาย”😇
 • “บุคคลนั้นอาจมีแผลเป็น แต่ก็หมายความว่าพวกเขามีเรื่องราวด้วย”🙂
 • “คนเราประสบความสำเร็จเพราะ พวกเขาคิดและทำเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จ”😉
 • “การค้นหางานที่ใช่ก็เหมือนกับการค้นพบจิตวิญญาณของคุณเองในโลก”😉
 • “ถ้าคุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้ คุณควรจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้”😊
 • “ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ชีวิตสอนฉันก็คือ การยอมรับความสุขที่โง่เขลาที่สุดและคิดไม่ถึงที่สุด”😇
 • “หากปราศจากการต่อสู้ความสำเร็จก็ไม่มีค่า”😉
 • “ชีวิตเป็นเพียงกระจกเงาและความเข้าใจผิด”🧐
 • “บทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังเดินหรือวิ่ง พวกเขามาเมื่อคุณล้มลง คุณควรนำพวกเขาและลุกขึ้น!”✌️
 • “ชีวิตเป็นเหมือนทางแยกและทางเลือก ทางเลือกแรกของคุณคือการจดจำจุดตัด ทางเลือกที่สองของคุณ คือต้องขอบคุณสำหรับมัน”🙏
 • “ชีวิตคือการแสดงให้เห็นถึงสนามแห่งสติที่เป็นหนึ่งเดียว สีสันความสวยงามความสุขและความเจ็บปวดเป็นบทเพลงแห่งการสร้างสรรค์”😇
 • “โลกอยู่ตรงหน้าคุณและคุณไม่จำเป็นต้องยึดหรือทิ้งมันไว้เหมือนตอนที่คุณเข้ามา”😉🌏
 • “ชื่นชมทุกช่วงเวลาที่สวยงามในทุกๆวันในชีวิตของคุณ ลองดูสิแล้วคุณจะเห็นโลกจากมุมมองอื่น”😊
 • “ชีวิตที่ปราศจากการศึกษานั้นไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่”😔
 • “อดีตเป็นสถานที่อ้างอิงไม่ใช่ที่อยู่อาศัย อดีตคือสถานที่แห่งการเรียนรู้ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย”😌
 • “โลกที่เราสร้างขึ้นมันเป็นกระบวนการทางความคิดของเรา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากไม่เปลี่ยนความคิดของเรา”🌏
 • “คุณไม่สามารถปกป้องตัวเองจากความเศร้าได้ โดยไม่ต้องปกป้องตัวเองจากความสุข”😌
 • “อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธเสียใจกังวลและเสียใจ ชีวิตสั้นเกินกว่าจะไม่มีความสุข”🙂
 • “ความสำเร็จคือการได้รับสิ่งที่คุณต้องการความสุขคือการต้องการสิ่งที่คุณได้รับ”😊
 • “ชีวิตคือการเต้นรำ โดยมีสติเป็นพยานในการเต้นรำนั้น”😉
 • “คุณใช้ชีวิตไปข้างหน้า แต่เข้าใจย้อนหลัง”😌
 • “อย่ากลัวความตาย กลัวชีวิตที่ไม่มีชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ตลอดไปคุณก็ต้องมีชีวิตอยู่”😌
 • “สายฟ้าไม่ส่งเสียงจนกว่าจะกระทบ”🌩️⚡
 • “ทุกความท้าทายที่คุณเผชิญในวันนี้ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ ความท้าทายของชีวิตมีไว้เพื่อทำให้คุณดีขึ้นไม่ขมขื่น”😉
 • “อะไรจะเลวร้ายไปกว่าการสิ้นอายุขัยและตระหนักว่าคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่”😔
 • “ชีวิตคือการทดลองที่คุณอาจล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ สำรวจเพิ่มเติมคาดหวังอย่างน้อยที่สุด”😉
 • “ชีวิตไม่ได้หมายถึงการดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ… แต่เป็นเพียงการมีชีวิตอยู่ กล้าหาญ, ดุร้าย, สวยงาม, ไม่แน่นอน, ไม่สมบูรณ์, มีชีวิตอยู่อย่างน่าอัศจรรย์”✌️
 • “แต่ละช่วงเวลาที่ใช้บนดาวเคราะห์สีฟ้าสดใสนี้มีค่ามากดังนั้นจงใช้มันอย่างระมัดระวัง”🌏
 • “กฏของชีวิตมีไว้เพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง และเติมเต็ม”💗
 • “พวกเราทุกคนต่างเดินไปตามเส้นทางของตัวเองใช้ชีวิตของตัวเอง การเดินทางที่ไม่มีคำอำลาจุดเริ่มต้นที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มันเหงานิดหน่อย แต่ก็เป็นอย่างนั้น”🙂
 • “พวกเราต่างไม่ได้ทำผิดอะไรในการใช้ชีวิต แต่พวกเราต่างกำลังสร้างประสบการณ์ของพวกเราเองต่างหาก”😉
 • “บางครั้งในชีวิตสถานการณ์ที่กะทันหันช่วงเวลาหนึ่งเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของคุณและเปลี่ยนเส้นทางข้างหน้าไปตลอดกาล”😌
 • “เรารู้ว่ามันจบลงอย่างไรก่อนที่มันจะเริ่ม นั่นคือเหตุผลที่เรื่องราวดึงดูดใจเรา มันทำให้เรามีความชัดเจนและเรียบง่ายในชีวิตจริงของเราที่ขาด”😌
 • “ผู้คนมักมองไม่เห็นความมหัศจรรย์ในชีวิตเมื่อพวกเขาเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร”😔
 • “บางครั้งสุขทุกข์ มันก็แค่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อยู่ในใจของเรา”😌
 • “ชีวิตเป็นเพียงภาพนิ่ง กลับไปกลับมาระหว่างความรักและการจากไปจดจำและลืมยึดมั่นและปล่อยวาง”🖤
 • “จงตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและพลังงาน”✌️

ข้อคิดคำคมชีวิต

Advertisements

แคปชั่นเตือนสติตัวเอง

แคปชั่นคำคมเตือนสติกับความรัก

 • “เมื่อผู้คนถูกลงโทษเพราะความซื่อสัตย์ พวกเขาก็เรียนรู้ที่จะโกหก”😔
 • “อะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็น ก็จะหาทางได้เสมอ”😉
 • “ตัวคุณเองเช่นเดียวกับใครๆ ในจักรวาลทั้งหมดสมควรได้รับความรัก”💗
 • “แม้แต่ความตายก็มีหัวใจ”🖤
 • “การบอกลาคือการตายเพียงเล็กน้อย”😉
 • “ทุกความสัมพันธ์ที่มาถึงทางแยก ต่างถามว่าคุณต้องการอะไรจากฉัน”😔
 • “ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเดินจากไปและเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมในละครและพลังงานที่เป็นพิษเลย”🙂
 • “คำพูดนับพันคำจะไม่ทิ้งความประทับใจที่ลึกซึ้งเท่ากับการกระทำเพียงครั้งเดียว”😉
 • “คุณไม่สามารถนำสิ่งของที่เป็นวัตถุมาทดแทนเพื่อความรักหรือเพื่อความอ่อนโยนหรือเพื่อความอ่อนโยนหรือเพื่อความรู้สึกเป็นเพื่อนกันได้”🥲
 • “คุณไม่จำเป็นต้องเป็นหมอก็รู้ได้เมื่อความสัมพันธ์ไม่ดี”😔
 • “บางครั้งสิ่งที่คุณมองหาก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณทิ้งไว้ข้างหลัง”😌
 • “ความรักไม่ใช่สิ่งที่จะมอบให้ด้วยความตั้งใจหรือเก็บไว้เมื่อมันไม่สะดวก ความรักคือของขวัญคำสัญญาและความเชื่อในบุคคลอื่น หากคุณปฏิบัติเช่นนี้มันจะทำให้คุณสมหวังเสมอ”💗
 • “ดวงตาของเราบอกเราว่าเราอยากจะเชื่ออะไร แต่หัวใจของเราบอกเราเพียงความจริงง่ายๆ”💗
 • “เมื่อพูดถึงชีวิตและความรักทำไมเราถึงเชื่อคำวิจารณ์ที่แย่ที่สุดของเรา”😔
 • “อาจมีบางสิ่งที่ดีกว่า คือไม่ต้องพูด”😉
 • “ความพยายามที่จะหลีกหนีจากความเจ็บปวด คือสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดมากกว่า”🥲
 • “เรายินดีในความงามของผีเสื้อ แต่ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความงามนั้น”🥲
 • “เวลาไม่สามารถรักษาความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้คุณต้องเรียนรู้วิธีปล่อยวาง”😌
 • “ร้องไห้ ให้อภัย เรียนรู้ เดินหน้า ปล่อยให้น้ำตาของคุณรดเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขในอนาคต”😇
 • “ไล่ตามสิ่งที่ดึงดูดใจคุณ ไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดสายตาคุณ”💗
 • “คุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นได้ แต่คุณสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อพฤติกรรมนี้ได้เสมอ”😉
 • “การค้นหาบทเรียนเบื้องหลังความทุกข์ยากทุกครั้งจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นมันไปได้”😇
 • “รักฉันเมื่อฉันสมควรได้รับมันน้อยที่สุด เพราะนั่นคือเวลาที่ฉันต้องการจริงๆ”🥲
 • “สิ่งนั้นจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตหวานชื่น”🥲
 • “การปล่อยวางหมายถึงการตระหนักว่าบางคนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของคุณ แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโชคชะตาของคุณ”🙂
 • “ทำให้ตัวเองมีความสามารถเพียงพอที่จะไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่น”😌
 • “จำไว้ว่าเพชรถูกสร้างขึ้นภายใต้แรงกดดันดังนั้นโปรดรอไว้มันจะเป็นเวลาของคุณที่จะเปล่งประกายในไม่ช้า”💎
 • “ยอมรับว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบ เรียนรู้จากความผิดพลาดและให้อภัยตัวเองคุณจะมีความสุขมากขึ้น”😇
 • “สิ่งที่จะยังคงอยู่ไม่ใช่ทั้งคุณและฉัน แต่เป็นสิ่งที่เราแบ่งปันระหว่างกัน”🙂
 • “ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของคนไม่ใช่ความผิดพลาดหรือความสำเร็จของคุณ แต่เป็นสิ่งที่คุณทำกับคนอื่น”🙂
 • “จะไม่ร้องไห้เพราะมันมาถึงจุดจบ แต่ฉันจะยิ้มเพราะมันเกิดขึ้น”😊
 • “จงมีความกล้าหาญที่จะปล่อยบางคนไปและเสียสละเพื่อให้บางคนอยู่ต่อไป ดังนั้นจงใช้ชีวิตและสร้างชีวิตในแบบของคุณเอง”✌️
 • “คิดถึงสิ่งดีๆ ในชีวิตของคุณตอนนี้ ปลดปล่อยตัวเองจากความกังวล ปล่อยวางความกังวลหายใจ มองโลกในแง่ดีทุกอย่างเรียบร้อยดี”🌎
 • “คุณไม่สามารถย้อนกลับไปและคาดหวังว่าจิตใจของคุณจะปลิวไปกับสิ่งเดิมๆ ทุกครั้ง ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนั้น”🍃
 • “ขอบคุณน้ำตาที่อย่างน้อย เวลาคุณร้องไห้มันทำให้คุณคิดถึงตัวเองบ้าง”🥲
 • “อย่าโทษตัวเองเมื่อเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางที่คุณเดิน”😉

ข้อคิดคำคมความรัก

ข้อคิดคำคมเตือนสติตัวเอง

 • “ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเดินผ่านความคิดของฉันด้วยเท้าที่สกปรกของพวกเขา”😌
 • “สติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทำได้โดยการเคลื่อนไหวเท่านั้น”😌
 • “การเตรียมพร้อมรับมือกับความประหลาดใจคือการฝึกฝน การเตรียมพร้อมสำหรับความประหลาดใจคือการได้รับการศึกษา”🧐
 • “เราเป็นสิ่งที่เราแสร้งทำเป็น ดังนั้นเราต้องระวังสิ่งที่เราแสร้งทำเป็น”🧐
 • “สิ่งที่คุณทำสร้างความแตกต่างและคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างความแตกต่างแบบไหน”🤨
 • “ยอมรับตัวเองรักตัวเองและก้าวต่อไป หากคุณต้องการไปต่อ คุณต้องยอมแพ้สิ่งที่ทำให้คุณหนักใจ”😉
 • “รับผิดชอบความสุขของตัวเองอย่ายัดเยียดความสุขให้คนอื่น”😌
 • “เมื่อคุณอยู่ที่ปลายเชือกให้ผูกปมและยึดไว้”😉
 • “เราจำอดีต อยู่ในปัจจุบัน และเขียนอนาคต”😌
 • “การปล่อยวางเป็นบทเรียนเสมอ คุณเคยสังเกตไหมว่าความเจ็บปวดทั้งหมดของเราผูกติดอยู่กับความอยากและการสูญเสีย”🥲
 • “เมื่อวานคุณอาจหลงทาง พบวันนี้ และพรุ่งนี้คุณอาจจะถูกลืม นี่แหละสัจจะธรรม”😌
 • “ทำความดีดำเนินชีวิตในทางบวกและมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกวัน”😊
 • “วันหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ วันหนึ่งสามารถทำลายชีวิตคุณได้ ชีวิตทั้งหมดคือสามหรือสี่วันที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง”😉
 • “อย่าตัดสินอนาคตของคุณโดยอาศัยความผิดพลาดของผู้อื่น”😌
 • “แทนที่จะบ่นเกี่ยวกับปัญหาและโทษคนอื่น ให้เริ่มหาทางแก้ปัญหา”😌
 • “เพื่อความสงบและเห็นอกเห็นใจ คุณต้องมีความกล้าหาญและความเชื่อมั่น”😊
 • “แต่การปีนบางครั้งคุณต้องทำคนเดียว”😉
 • “วันหนึ่งคุณจะรู้ว่าเงินทั้งหมดในโลกไม่สามารถซื้อความสุขให้คุณได้ และไม่สามารถทำให้คุณเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ดีได้”😔
 • “รอยแผลเป็นมีพลังประหลาด ที่จะเตือนเราว่าอดีตของเราเป็นเรื่องจริง”😌
 • “ไม่มีวิกฤตอะไรมากำหนดว่าคุณเป็นใคร”😌
 • “จงเข้มแข็งพอที่จะพูดคำนี้กับตัวเอง บาปเป็นของฉันดังนั้นฉันจะต้องชดใช้มัน”🥲
 • “คุณคือสิ่งที่คุณตั้งมั่น คุณมีค่าเท่าที่คุณจะจ่ายได้”🙂
 • “เราต้องยอมให้ตัวเองสะดุดล้มไปตามเส้นทางสู่การเติบโตและพัฒนาตนเอง”✌️
 • “เราสามารถบอกตัวเองอย่างจริงใจว่าเราดำเนินชีวิตที่เราภาคภูมิใจได้หรือไม่”🧐
 • “เราต้องไม่รอให้ชีวิตเปิดโอกาสให้เราได้อยู่ในธรรมชาติ หาเวลาในแต่ละวันเพื่อออกไปผจญภัยกลางแจ้งบ้าง”😉🌤️
 • “การควบคุมสติ สามารถกำหนดคุณภาพชีวิตคุณได้”😉
 • “อยู่อย่างเรียบง่าย ความสุขที่ลึกล้ำเปรียบเสมือนดอกไม้… สวยงามในเนื้อแท้”🌷
 • “เพื่อค้นหาว่าอะไรคือความเป็นปัจเจกอย่างแท้จริงในตัวเราจำเป็นต้องมีการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง และทันใดนั้นเราก็ตระหนักได้ว่าการค้นพบความเป็นตัวของตัวเองนั้นยากเพียงใด”🥲
 • “การทำสมาธิคือการสลายความคิดในการรับรู้ชั่วนิรันดร์หรือสติสัมปชัญญะที่บริสุทธิ์โดยปราศจากการคัดค้านรู้โดยไม่ต้องคิดหลอมรวมความวิจิตรในความไม่มีที่สิ้นสุด”😌
 • “จิตสำนึกถูกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสมอง แต่สมองนั้นเป็นตัวรับสติสัมปชัญญะมากกว่า”😊
 • “ความกล้าหาญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาคุณธรรมเพราะหากไม่มีความกล้าคุณก็ไม่สามารถฝึกฝนคุณธรรมอื่นๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ”😊
 • “การส่องแสงที่สว่างที่สุดของคุณคือการเป็นตัวคุณที่แท้จริง”😉
 • “สองประโยคที่ใช้จนวันตาย: คิดก่อนพูด อ่านก่อนคิด”😌
 • “คุณจะต้องไม่มอบความรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณให้ใคร”😉
 • “รู้ว่าคุณต้องการทำอะไรยึดความคิดไว้อย่างมั่นคงและทำทุกวันในสิ่งที่ควรทำและทุกๆ พระอาทิตย์ตกจะเห็นว่าคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น”☀️
 • “ได้โปรดไปเพื่อความฝันของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีอุดมคติแบบไหนคุณก็สามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็น”🌈
 • “มีค่านิยมบางอย่างที่คุณไม่ควรประนีประนอมเพื่อยึดมั่นในตัวเอง คุณควรกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่ออย่างแท้จริงแม้ว่าคุณจะยืนอยู่คนเดียวก็ตาม”😉
 • “ไหนคือฝันร้ายที่แท้จริงความฝันอันน่าสยดสยองที่คุณมีในยามหลับ หรือความจริงที่ไม่พึงพอใจที่รอคุณอยู่เมื่อคุณตื่น”🥲
 • “จนกว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่างๆ คุณจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรดีที่สุด”😊
 • “อย่าปล่อยให้ความกลัวจับคุณเป็นเชลย อย่าปล่อยให้ความสงสัยในตัวเองจับคุณเป็นเชลย และอย่าปล่อยให้ความขุ่นมัวขังคุณไว้”😌
 • “สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเสมอไป คุณเพียงแค่ต้องเลือกตัวเองและค้นหาทิศทางใหม่ที่จะไป”😊
 • “คำให้กำลังใจเพียงคำเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะจุดประกายให้ใครบางคนมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่ยากลำบากต่อไป”😇
 • “สิ่งที่เกี่ยวกับการรู้ว่าคุณเสียก็คือการรู้ไม่เพียงพอที่จะแก้ไข”🧐
 • “อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาด แต่ถ้าจะทำก็ทำใหม่ ชีวิตสั้นเกินไปที่จะเลือกผิดซ้ำสอง”🥲
 • “การตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือการตัดสินใจด้วยความกลัวเสมอ”😔
 • “ใช้เวลาทุกวันเพื่อไตร่ตรองว่าคุณมีเท่าไหร่ อาจไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่จำไว้ว่ามีใครบางคนกำลังฝันที่จะมีในสิ่งที่คุณมี”😉
 • “เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเรามีทางเลือก เราจะขมขื่นหรือจะดีกว่านี้ก็ได้ คำพูดเหล่านั้นคือดาวเหนือของคุณ”🙂💫
 • “คำพูดที่ไพเราะเหมือนเกลือ คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังหากจำเป็น แต่ถ้าคุณเทออกมากเกินไปคุณจะไม่สามารถร่อนออกได้อีก”😉
 • “ลองคิดดูสิ ทุกครั้งที่คุณทำงานล้มเหลวคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คำถามคืออะไร”🧐
 • “ไม่ใช่สิ่งที่เราอยู่ที่สำคัญหรือเรามีอะไรอยู่ที่เราทำกับที่ที่เราอยู่และสิ่งที่เรามี”😌
 • “มีคนจำนวนมากไปที่นั่นซึ่งจะบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือหันกลับมาแล้วพูดว่าคอยดู”😊
 • “การมีสติเป็นสิ่งสำคัญอย่างเหลือเชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าเราตระหนักถึงการกระทำที่เราทำ”😌

ข้อคิดคำคมรักตัวเอง

รวมแคปชั่นคำคมคนดังระดับโลก โดนจิตจรรโลงใจ!

X

คำพูดให้ข้อคิดที่สวยงามจากคนดังระดับโลก จรรโลงจิตจรรโลงใจด้วยแคปชั่นคำคมคนดังโดนๆ ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ไว้เป็นข้อเตือนใจใชีวิต!🌏

Advertisements

รวมแคปชั่นคำคมคนดังโดนๆ ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

คำพูดที่มาจากบุคคลดังในโลกใบนี้ ที่แฝงไปด้วยข้อคิด แรงบรรดาลใจในเรื่องต่างๆ ของโลกใบนี้ทั้งอารมณ์ความรู้สึก ชีวิต ความรัก ความสวยงาม ฯลฯ คำคมเหล่านี้เป็นข้อคิดดีๆ ไว้เป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้คนได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

ข้อคิดคำคมคนดังจากบุคคลระดับโลก

ข้อคิดคำคมคนดังจากบุคคลระดับโลก
Advertisements

“ฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวใจร้อนและไม่มั่นคงนิดหน่อย ฉันทำผิดพลาดควบคุมไม่ได้และบางครั้งก็ยากที่จะรับมือ แต่ถ้าคุณไม่สามารถรับมือกับฉันได้ในตอนที่แย่ที่สุดคุณก็มั่นใจว่านรกไม่สมควรที่ฉันจะทำอย่างที่ดีที่สุด”😇 – Marilyn Monroe

“คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าคุณทำให้มันถูกต้องครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว”😉 – Mae West

“เพื่อนคือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและยังรักคุณ”☺️ – Elbert Hubbard

“สิ่งที่ไม่ฆ่าเรา มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น”😉 – Friedrich Nietzsche

“ไม่มีเวลาหรือสถานที่สำหรับรักแท้ มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในจังหวะการเต้นของหัวใจในช่วงเวลาที่กระพริบเพียงครั้งเดียว”💗 – Sarah Dessen

“ความรักคือเงื่อนไขที่ความสุขของอีกคนมีความสำคัญต่อตัวคุณเอง”😊 – Robert A. Heinlein

“เราอ่านเพื่อรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว”😊📖 – William Nicholson

“ไม่ใช่พวกเราทุกคนที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่เราสามารถทำสิ่งเล็กๆ ได้ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่”💗 – Mother Teresa

“มันไม่สำคัญว่าใครจะเกิดมา แต่สิ่งที่พวกเขาเติบโตมาเป็นอะไร”😉 – J.K. Rowling

“คุณเป็นใครมาตัดสินชีวิตที่ฉันเป็นอยู่? ฉันรู้ว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบ และฉันไม่ได้อยู่เพื่อเป็นแบบนั้น แต่ก่อนจะเริ่มชี้นิ้ว… แน่ใจว่ามือของคุณสะอาด!”😎 – Bob Marley

“การตายจะเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่”😇 – J.M. Barrie

“เราเป็นสิ่งที่เราแสร้งทำเป็น ดังนั้นเราต้องระวังสิ่งที่เราแสร้งทำเป็น”😔 – Kurt Vonnegut

“อย่าบอกความจริงกับคนที่ไม่คู่ควรกับมัน”😌 – Mark Twain

“การรู้จักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทั้งหมด”🧐 – Aristotle

“ความสุขในคนฉลาดเป็นสิ่งที่หายากที่สุด ที่ฉันรู้”🥲 – Ernest Hemingway

“คนที่คุณรัก และคนที่รักคุณไม่เคยเป็นคนเดิมเลย”😌 – Chuck Palahniuk

“หนังสือที่ดีควรทำให้คุณมีประสบการณ์มากมายและเหนื่อยล้าเล็กน้อยในตอนท้าย คุณใช้ชีวิตหลายชีวิตขณะอ่านหนังสือ”📖📚 – William Styron

“กับคนบางคน ผมไม่ได้เกลียดพวกเขา… ผมแค่รู้สึกดีขึ้นเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆ”😌 – Charles Bukowski

“เมื่อเรารักเรามักจะมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ เมื่อเรามุ่งมั่นที่จะเก่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกสิ่งรอบตัวเราก็จะดีขึ้นเช่นกัน”😊 –  Paulo Coelho

“อยู่กับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณและทำให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด”😄 – Roy T. Bennett

“ทุกคนคิดจะเปลี่ยนโลก แต่ไม่มีใครคิดเปลี่ยนตัวเอง”🧐 – Leo Tolstoy

“ทุกคนมีความลับของตนซึ่งโลกไม่รู้ และบ่อยครั้งเราเรียกผู้ชายว่าเย็นชาเมื่อเขาเศร้าเท่านั้น”😔 – Henry Wadsworth Longfellow

“มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ความฝันไม่สามารถบรรลุได้นั่นคือความกลัวที่จะล้มเหลว”😔 – Paulo Coelho

“ในช่วงฤดูหนาวในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าในตัวฉันมีฤดูร้อนที่อยู่ยงคงกระพัน”🔥 – Albert Camus

“ความผิดสองครั้งไม่ได้ทำให้ถูกต้อง แต่เป็นการแก้ตัวที่ดี”😉 – Thomas Szasz

“ฉันรักการนอน. ชีวิตของฉันมีแนวโน้มที่จะพังทลายเมื่อฉันตื่นรู้ไหม”😴 – Ernest Hemingway

“หลังจากที่เราสูญเสียทุกสิ่งที่เรามีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้”🙂 – Chuck Palahniuk

“แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้… ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่และสร้างตอนจบใหม่ได้”😉 – Chico Xavier

“อยู่ให้ห่างจากคนที่พยายามดูถูกความทะเยอทะยานของคุณ คนตัวเล็กทำอย่างนั้นเสมอ แต่คนที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณก็ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน”😌 – Mark Twain

“สองสิ่งไม่มีที่สิ้นสุด: จักรวาลและความโง่เขลาของมนุษย์ และฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับจักรวาล แต่ความโง่ของคนฉันมั่นใจแน่นอน”😌 – Albert Einstein

“คุณต้องเต้นเหมือนไม่มีใครเฝ้าดู รักอย่างที่คุณจะไม่มีวันเจ็บปวด ร้องเหมือนไม่มีใครฟัง และใช้ชีวิตเหมือนสวรรค์บนดิน”😊💗 – William W. Purkey

“ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ผู้คนจะไม่ลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร”😌 – Maya Angelou

“การรักใครสักคนอย่างลึกซึ้งจะทำให้คุณมีความเข้มแข็งในขณะที่การรักใครสักคนอย่างลึกซึ้งทำให้คุณมีความกล้าหาญ”💗 – Lao Tzu

“ถ้าคุณตัดสินคนอื่นคุณก็ไม่มีเวลารักพวกเขา”🥲 – Mother Teresa

“ไม่มีความทุกข์ทรมานใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีเรื่องราวที่ไม่ได้บอกเล่าในตัวคุณ”😢 – Maya Angelou

“ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง ชีวิตคือการสร้างตัวคุณเอง”😉 – George Bernard Shaw

“ความรักก็เหมือนกับสายลมคุณมองไม่เห็น แต่คุณสัมผัสได้”😌 – Nicholas Sparks

“ ถ้าคุณมีชีวิตอยู่เป็นร้อยคน ฉันอยากมีชีวิตอยู่เป็นร้อยลบในวันหนึ่งเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องอยู่โดยไม่มีคุณ”😢 – Joan Powers

“ทางออกเดียวที่จะออกจากเขาวงกตแห่งความทุกข์ได้คือการให้อภัย”😌 – John Green

“ใครก็ตามที่ไม่เคยทำพลาดไม่เคยลองอะไรใหม่ๆ”😉 – Albert Einstein

“ฉันเป็นคนที่ต้องตายเมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องตายดังนั้นขอให้ฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ”😇 – Jimi Hendrix

“ความกลัวตายตามมาจากความกลัวชีวิต คนที่มีชีวิตเต็มที่ก็พร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อ”😊 – Mark Twain

“สิ่งที่คุณควรทำเมื่อคุณไม่ชอบอะไรก็คือเปลี่ยนมัน ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีคิด อย่าบ่น”😉 – Maya Angelou

“ปัญญาที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือการรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเลย”😊 – Socrates

“คุณใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นไม่ได้ คุณต้องทำในสิ่งที่เหมาะกับคุณแม้ว่ามันจะทำให้คนที่คุณรักเจ็บปวดก็ตาม”🥲 – Nicholas Sparks

“ฉันพูดกับทุกคนในแบบเดียวกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนทิ้งขยะหรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยก็ตาม”😇 – Albert Einstein

“นิทานสำหรับเด็กที่มีแต่เด็กเท่านั้นที่สามารถเพลิดเพลินได้ นั้นไม่ใช่นิทานสำหรับเด็กที่ดีเลยแม้แต่น้อย”🤨 – C.S. Lewis

“ความสุขคือเมื่อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำนั้นสอดคล้องกัน”😌 – Mahatma Gandhi

“เมื่อคุณมีความสุขเมื่อคุณพูดว่าใช่กับชีวิตและมีความสุขและแสดงความเป็นบวกรอบตัวคุณคุณจะกลายเป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่ใจกลางทุกกลุ่มดาวและผู้คนก็อยากอยู่ใกล้คุณ”💫 – Shannon L. Alder

“การไม่มีความสุขคนเดียวดีกว่าไม่มีความสุขกับใครสักคนจนถึงตอนนี้”😌 – Marilyn Monroe

“ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหน สุดท้ายถนนเส้นใดเส้นหนึ่งก็จะพาคุณไปที่นั่นอยู่ดี”😌🛣️ – George Harrison

“อะไรคือจุดสำคัญของการมีชีวิตอยู่ถ้าอย่างน้อยคุณก็ไม่พยายามทำสิ่งที่น่าทึ่ง”🧐 – John Green

“ฉันมักจะมีความสุขมากกว่าความสง่างาม”😌 – Charlotte Brontë

“ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีชีวิต”💗 – Mahatma Gandhi

“ฉันไม่อยากไปสวรรค์ เพราะคิดว่าคงไม่มีเพื่อนของฉันเลย”😅 – Oscar Wilde

“ยุ่งกับการใช้ชีวิต หรือยุ่งกับการตาย”😉 – Stephen King

“ใช้ชีวิตในปัจจุบัน จดจำอดีต และไม่กลัวอนาคตเพราะมันไม่มีอยู่จริงและจะไม่มีวัน ตอนนี้มีเท่านี้”😌 – Christopher Paolini

“ความสุขคือเมื่อสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณพูด และสิ่งที่คุณทำอยู่ในความสามัคคี”😊 – Mahatma Gandhi

Advertisements

แคปชั่นสอนตัวเองจากคนดัง

แคปชั่นสอนตัวเองจากคนดัง

“ห้องที่ไม่มีหนังสือก็เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีวิญญาณ”🤨📖 – Marcus Tullius Cicero

“ในสามคำฉันสามารถสรุปทุกสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตคือ มันดำเนินต่อไป”😌 – Robert Frost

“ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป”😇 – Mahatma Gandhi

“มันไม่สายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอาจจะเป็น”😊 – George Eliot

“ฉันไม่เสียใจที่คุณโกหกฉัน ฉันไม่พอใจที่จากนี้ไปฉันไม่อยากจะเชื่อคุณ”🥲 – Friedrich Nietzsche

“ทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้เป็นเรื่องจริง”😊🌅 – Pablo Picasso

“ทำในสิ่งที่ทำได้ กับสิ่งที่คุณมีในที่ที่คุณอยู่”😌 – Theodore Roosevelt

“เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลงอีกบานหนึ่งก็เปิดออก แต่บ่อยครั้งที่เรามองไปที่ประตูที่ปิดอยู่นานจนไม่เห็นประตูที่เปิดไว้สำหรับเรา”🥲 – Helen Keller

“คุณไม่ได้รักใครสักคนเพราะเขาสมบูรณ์แบบ แต่คุณรักเขาทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้น”😊 – Jodi Picoult

“เหตุผลที่ฉันคุยกับตัวเองก็เพราะว่าฉันเป็นคนเดียวที่ฉันยอมรับคำตอบ”😌 – George Carlin

“ต้องใช้ความกล้าหาญในการเติบโตและกลายเป็นตัวคุณที่แท้จริง”😌 – E.E. Cummings

“มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะย้อนกลับไปเมื่อวานเพราะตอนนั้นฉันก็เปลี่ยนไปแล้ว”🙂 – Lewis Carroll

“ดีกว่าที่จะรักและสูญเสียไป กว่าที่จะไม่เคยรักเลย”😌 – Alfred Lord Tennyson

“ความเป็นไปได้ที่จะมีความฝันที่เป็นจริงซึ่งทำให้ชีวิตน่าสนใจ”😊🌈 – Paulo Coelho

“ความรักหมายความว่าคุณแคร์ความสุขของอีกคนมากกว่าของตัวเองไม่ว่าคุณจะเผชิญกับการเลือกที่เจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม”🥲 – Nicholas Sparks

“ถ้าคุณเป็นคนสองหน้าอย่างน้อยก็ต้องทำให้หนึ่งในนั้นสวยขึ้น”😉 – Marilyn Monroe

“สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดของชีวิตในตอนนี้คือวิทยาศาสตร์รวบรวมความรู้ได้เร็วกว่าที่สังคมรวบรวมปัญญา”😔 – Charles Bukowski

“คุณจะไม่มีความสุขถ้าคุณยังคงค้นหาว่าความสุขประกอบด้วยอะไร คุณจะไม่มีวันอยู่ได้หากคุณกำลังมองหาความหมายของชีวิต”😄 – Albert Camus

“โลกนี้ไม่ใช่โรงงานที่ให้ความปรารถนา”🌏 – John Green

“คุณได้รับความเสียหายและแตกสลาย แต่ดาวตกและดาวหางก็เฉกเช่นกัน”💫😉 – Nikita Gill

“ฉันไม่ได้ดูดี ฉันไม่ได้สวยงาม แต่ฉันเปล่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์”🌞 – Stephen Chbosky

“คุณสามารถรักใครสักคนได้มาก… แต่คุณไม่มีทางรักใครได้มากเท่าที่คุณจะคิดถึงเขาได้”🥲 – John Green

“ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกต้อง เพราะคุณจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดี”😉 – Eleanor Roosevelt

“เป็นอะไรก็ได้ที่คุณเป็นแค่เป็นคนดีก็พอ”😉 – Abraham Lincoln

“มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ปฏิเสธที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็น”😔 – Albert Camus

“ไม่เคยมีใครวัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นกวีหัวใจจะเก็บไว้ได้มากแค่ไหน”💗 – Zelda Fitzgerald

“การพบกันของบุคคลสองบุคลิกเปรียบเสมือนการสัมผัสกันของสารเคมีสองชนิด หากมีปฏิกิริยาใดๆ ทั้งสองจะเปลี่ยนรูป”🧐 –  Carl Gustav Jung

“สิ่งสำคัญยิ่งใหญ่เพื่อความสุขในชีวิตนี้คือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่รักและสิ่งที่หวังไว้”😊 – George Washington Burnap

“ให้ไฟกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็อบอุ่นไปหนึ่งวัน แต่จุดไฟให้เขาแล้วเขาก็อบอุ่นไปตลอดชีวิต”🔥 – Terry Pratchett

“จงเป็นในสิ่งที่คุณเป็นและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก เพราะคนที่คิดว่าไม่สำคัญและคนที่สำคัญก็ไม่รังเกียจ”😊 – Bernard M. Baruch

“ถ้าคุณพูดความจริง คุณไม่ต้องจำอะไรเลย”😌 – Mark Twain

“คุณมีสมองอยู่ในหัว คุณมีเท้าอยู่ในรองเท้า คุณสามารถคัดท้ายตัวเองได้ทุกทิศทางที่คุณเลือก คุณอยู่ด้วยตัวคุณเอง และคุณรู้สิ่งที่คุณรู้ และคุณคือคนที่จะตัดสินใจว่าจะไปที่ไหน…”😉 – Dr. Seuss

“ทุกนาทีที่คุณโกรธคุณจะสูญเสียความสุขไปหกสิบวินาที”😔 – Ralph Waldo Emerson

“ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายให้เด็กอายุหกขวบฟัง คุณก็ไม่เข้าใจเอง”😉 – Albert Einstein

“บางครั้งคำถามก็ซับซ้อนและคำตอบก็ง่าย”😌 – Dr. Seuss

“สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับดนตรีเมื่อมันกระทบคุณคุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวด”🎼 – Bob Marley

“ความสำเร็จไม่ใช่ที่สิ้นสุด แต่ความล้มเหลวไม่ได้ร้ายแรง แต่เป็นความกล้าหาญที่จะทำต่อไป”😊✌️ – Winston S. Churchill

“ความแตกต่างระหว่างอัจฉริยะและความโง่เขลาคืออัจฉริยะมีขีดจำกัด”🧐 – Alexandre Dumas-fils

“คุณอย่าลืมใบหน้าของคนที่เป็นความหวังสุดท้ายของคุณ”🙂 – Suzanne Collins

“สักวันคุณจะโตพอที่จะเริ่มอ่านนิทานอีกครั้ง”😊 – C.S. Lewis

“แต่ดีกว่าที่จะได้รับบาดเจ็บจากความจริง มากกว่าการปลอบโยนด้วยการโกหก”🥲 – Khaled Hosseini

“มันยากมากที่จะลืมความเจ็บปวด แต่มันยากยิ่งกว่าที่จะจำความหวาน เราไม่มีแผลเป็นที่จะแสดงเพื่อความสุข เราเรียนรู้เพียงเล็กน้อยจากความสงบ”🥲 –  Chuck Palahniuk

“วันที่ไม่มีเสียงหัวเราะถือเป็นวันที่สูญเปล่า”😉 – Nicolas Chamfort

“บางทีใครๆ ก็ไม่อยากถูกรักมากกว่า ที่จะหาคนที่เข้าใจได้”😌 – George Orwell

“ฉันอยากจะเดินไปกับเพื่อนในความมืด มากกว่าอยู่คนเดียวในความสว่าง”😊 – Helen Keller

“ความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระ แต่ก่อนอื่นมันจะทำให้คุณโกรธ”😌 – Joe Klaas

“ฉันหวังว่าฉันจะหยุดช่วงเวลานี้ได้ที่นี่ตอนนี้และอยู่ในนั้นตลอดไป”🥲 – Suzanne Collins

“หลีกเลี่ยงคนที่พยายามดูแคลนความทะเยอทะยานของคุณ คนตัวเล็กมักจะทำแบบนั้น แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ก็ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นยอดเยี่ยมได้เช่นกัน”😊 – Mark Twain

“จงเข้มแข็งคิดบวกเข้าไว้ และอย่ายอมแพ้”✌️ – Roy T. Bennett

“บางครั้งคุณต้องห่างจากคนที่คุณรัก แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณรักพวกเขาน้อยลง บางครั้งคุณก็รักพวกเขามากขึ้น”🥰 – Nicholas Sparks

“ความรักต้องการใครสักคน ความรักกำลังทนอยู่กับคุณสมบัติที่ไม่ดีของใครบางคนเพราะพวกเขาทำให้คุณสมบูรณ์”💗 – Sarah Dessen

“ชีวิตนี้มันยาก แต่มันยากกว่าถ้าคุณเป็นคนโง่”😂 – George V. Higgins

“เพื่อนที่ดีมักจะแทงคุณที่ด้านหน้า”😄 – Oscar Wilde

“เราเขียนเพื่อลิ้มรสชีวิตสองครั้งในช่วงเวลาและการหวนกลับ”😌📖⏳ – Anais Nin

“เราทุกคนตาย เป้าหมายไม่ได้อยู่ตลอดไปเป้าหมายคือการสร้างสิ่งที่ต้องการ”🏆 – Chuck Palahniuk

“เมื่อมีคนแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาเป็นใคร จงเชื่อพวกเขาในสิ่งคุณเห็นครั้งแรก”😉 – Maya Angelou

“หากคุณทำผิดพลาดและไม่แก้ไข ท้ายที่สุดสิ่งนี้เรียกว่าความล้มเหลวที่แท้จริง”😉 – Confucius

“อย่าลืมสิ่งที่คุณเป็น เพราะโลกจะไม่ลืมอย่างแน่นอน ทำให้มันเป็นความแข็งแกร่งของคุณ แล้วมันจะไม่เป็นจุดอ่อนของคุณ สวมเกราะให้ตัวมันเอง และมันจะไม่มีวันใช้ทำร้ายคุณ”🌏 – George R.R. Martin

รวมแคปชั่นคำคมตอนเช้า สร้างแรงใจกับเช้าที่ดี!

X

เช้านี้ตื่นขึ้นมากับความสดชื่น เตรียมตัวไปเรียนหรือทำงาน ก็ต้องตั้งแคปชั่นซักหน่อย มาแชร์แคปชั่นคำคมตอนเช้า โดนๆ กัน เอาไว้โพสต์ตอนเช้าๆ คู่กับรูปสวยๆ ของคุณ รับรองถูกใจคนอื่นอย่างแน่นอน!🌤️

Advertisements

แด่เช้าที่สดใส

คำพูดสร้างแรงบันดาลใจในตอนเช้า เป็นคำคมข้อคิดที่จะกระตุ้นให้ทุกคนต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยความรักความหวังและความกระตือรือร้น คำคมตอนเช้านี้ให้แรงบันดาลใจในการต้อนรับวันใหม่ของคุณอย่างดีเยี่ยม!

ดังที่ Marcus Aurelius พูดว่า “เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าลองนึกถึงสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับการมีชีวิตอยู่ เพื่อสูดหายใจ, คิด, เพลิดเพลินและมีความรัก”

คำพูดเหล่านี้ทำให้คุณมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตในวันใหม่ อย่างน้อยทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่สวยงามว่าทุกเช้าเป็นวันใหม่และเป็นโอกาสอีกครั้งในการใช้ชีวิตของคุณ ทำให้คนอื่นมีความสุขรอบตัวคุณเมื่อคุณตื่นขึ้นมาทุกเช้า อรุณสวัสดิ์คนสวยเราหวังว่าคุณจะมีตอนเช้าที่สวยงาม!

แคปชั่นตอนเช้า
Advertisements

แคปชั่นคำคมต้อนรับวันใหม่โดนๆ

 • “เช้าวันนี้ คุณต้องเริ่มต้นในแต่ละวันด้วยใจที่รักและมองโลกในแง่ดี…”😇
 • “ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ดูโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน”😉
 • “ตอนเช้าแบบคร่าวๆ คือ รู้สึกถึงหัวใจของคุณ นั่นคือจุดประสงค์ของคุณในการมีชีวิตอยู่”❤️
 • “ความคิดที่มีความสุขเป็นวิธีรักษาเพียงอย่างเดียวในตอนเช้าที่ง่วงนอน😴 … และฉันรู้สึกมีความสุขที่สุดเมื่อฉันคิดถึงคุณ!🥰”
 • “เช้าวันใหม่อย่ามองย้อนกลับไป ถ้าคุณจะไม่ไปทางนั้นอีกแล้ว”😔
 • “เช้านี้ ให้วิญญาณของคุณขยายตัวปล่อยให้หัวใจของคุณเอื้อมออกไปหาผู้อื่น…”😊
 • “เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าลองนึกถึงสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะมีชีวิตอยู่…”😊
 • “เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า หยุดคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดและ เริ่มคิดบวกในสิ่งที่ผิดพลาด”✌️
 • “ถ้าคุณตื่เช้ามาด้วยความรู้สึกดีๆ ด้วยความคิดดี วันทั้งวันจะเป็นวันที่ดีของคุณ”🙂
 • “ทุกคนล้วนมีวันแย่ๆ ก็แค่วันวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไป รอสักพักสิ่งดีๆ จะเข้ามาหาเราเอง ขอเพียงเราคิดดี ทำดี พูดดี และเป็นคนดีไว้”😉
 • “อย่ามองแต่สิ่งที่อยากมอง อย่าฟังแต่สิ่งที่เราอยากจะฟัง เปิดใจรับไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ โลกที่เราอยู่จะใหญ่ขึ้น”😌
 • “อย่าหยุดที่จะเชื่อในความหวังเพราะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวัน”🙂
 • “ลุกขึ้นและต่อสู้กับวันใหม่ด้วยความกระตือรือร้น!”😉
 • “ข้อผิดพลาดเพิ่มประสบการณ์ของคุณ… สวัสดีเช้าวันใหม่”🤗
 • “วันนี้มันไม่ใช่เมื่อวาน เรื่องราวแย่ๆ ก็ควรจบไปพร้อมเมื่อวาน”😌
 • “ไม่สำคัญชีวิตวันนี้จะดีกว่าใครๆ มันสำคัญที่จิตใจต้องดีกว่าเมื่อวาน”✌️
 • “ตื่นนอนทุกเช้าและมันจะเป็นวันที่ดี คุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะจบลงแล้วดังนั้น อย่ากลัวที่จะมีวันที่เลวร้าย”😉👌
 • “จงยอมรับกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เสมอ”👌
 • “การตื่นมาเดินตอนเช้า เป็นพรสำหรับทั้งวัน”😇
 • “สิ่งต่างๆ อะไรก็ตามที่เราไม่ชอบ อย่าไปทำกับคนอื่น”😌
 • “ความลับของความสำเร็จคือ ขอให้ใช้ชีวิตเริ่มต้นด้วยเช้าที่ดีเสมอ”😊🌤️
 • “ยามเช้าสดชื่นเสมอ เมื่อมีเธออยู่ข้างๆ ตื่นมาพร้อมกัน”🥰
 • “ใครตั้งใจทำดี ก็อย่าไปกังวลเรื่องปากคน”😇
 • “แสงแรกของวันขึ้นมาได้ เปรียบดั่งชีวิตของเราก็เช่นกัน”🌤️
 • “คุณมีชีวิตแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าคุณทำให้มันถูกต้องแล้ว ครั้งเดียวก็เกินพอ”😌
 • “ในช่วงเวลาเหล่านี้คุณต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดี ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า”☺️
 • “ถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและคิดว่าอนาคตจะดีขึ้นมันก็เป็นวันที่สดใส มิฉะนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้น”😌
 • “เมื่อวานอาจโหดร้ายไปบ้าง แต่ไม่เป็นไรทุกเช้ามันเริ่มใหม่ได้เสมอ”😌
 • “ตกหลุมรักด้วยพลังงานของตอนเช้า และคิดถึงสู่ความสงบของคืน”😌
 • “จงดื่มน้ำในแก้ว ผ่านแสงแดดทุกเช้าเพื่อทำให้ตัวเองสดใส”🥛🌤️
 • ”ทุกพระอาทิตย์ตกดินทำให้เรามีชีวิตน้อยลงหนึ่งวัน…”😌
 • “ยามเช้าเป็นของขวัญ ที่ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า”🙏
 • “ทุกเช้าเริ่มหน้าใหม่ในเรื่องราวของคุณ”🙂
 • “ชีวิตคือของขวัญ ตื่นขึ้นมาทุกวันและตระหนักถึงมัน”❤️
 • “คุณไม่เคยมีชีวิตอยู่ในวันนี้มาก่อน… ทุกวันที่ผ่านไปจะไม่กลับมาอีกเลยมันผ่านไปเพียงครั้งเดียว”😌
 • “อนาคตของคุณถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้”😉
 • “วันจันทร์เป็นวันที่สมบูรณ์แบบในการแก้ไขข้อผิดพลาดของสัปดาห์ที่แล้ว สวัสดีตอนเช้า!”😊
 • “ทุกคนควรได้สัมผัสกับพระอาทิตย์ขึ้นอย่างน้อยวันละครั้ง”🌞
 • “ความลับของการก้าวไปข้างหน้า คือการเริ่มต้นในตอนเช้า”✌️
 • “เช้านี้จะไม่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จงลุกขึ้นและใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน”😊
 • “การมีความสุขหรือเศร้าหม่นหมองหรือตื่นเต้นมีอารมณ์หรือมั่นคง… เป็นตัวเลือกที่นำเสนอให้คุณทุกเช้า คุณเพียงแค่ต้องตัดสินใจเลือกที่ถูกต้อง”🙂
 • “การเริ่มต้นที่ดี อาจเป็นการตื่นมาสูดอากาศยามเช้าให้เต็มปอด รับแสงแดดอ่อนๆที่ส่องลงมา ไม่ต้องรีบร้อนอะไร ปล่อยสมองให้ว่าง แล้วยิ้มให้กับวันนี้ ยิ้มให้กับตัวเอง”😊
 • “ตื่นนอนตอนเช้า จากนั้นก็ดูหน้าข่าวร้าย ถ้าชื่อไม่ได้อยู่ในนั้น คุณก็จะลุกขึ้น”😊
 • “ทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาพูดว่า ฉันยังมีชีวิตอยู่เป็นปาฏิหาริย์ ดังนั้นฉันก็จะผลักดันชีวิตต่อไป”💗
 • “จงมีชีวิตอยู่เหนืออดีต แล้วคุณจะมองอนาคตได้กว้างขึ้น”😊
 • “การเผชิญหน้ากับประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เราสนุกกับชีวิตมากขึ้น”✌️
 • “จงจำไว้ว่าโลกนี้มีเช้าวันใหม่เสมอ ชีวิตก็เช่นกันมีต่ำสุดมันก็ขึ้นได้เหมือนกัน ไม่มีแบบเดิมไปตลอดหรอก”😌
 • “การให้อภัยคือการปลดปล่อยนักโทษและนักโทษผู้นั้นก็คือตัวคุณนั่นเอง”⛓️
 • “การกระทำบ่งบอกถึงความคิด คำพูดบ่งบอกถึงความรู้สึก สายตาบ่งบอกถึง ความในใจ คิด พูด หรือทำอะไร อย่าด่วนสรุป เวลาจะเป็นบทสรุปที่ดีให้เราเอง”😊
 • “เบื้องหน้าคือความสุข เบื้องหลัง คือบทเรียน บางอย่างก็เก็บใว้คอยย้ำเตือนใจเรา”😌💗
 • “ถ้าไม่มี​ดวงตะวัน☀️​ ดวงจันทร์คงไม่มีโอกาส​ที่จะส่องแสงสว่าง🌙​”
 • “โอกาสเปรียบได้กับสะพานที่ทอดเชื่อมระหว่างหุบเขาสองหุบเขา”🗻
 • “เงยหน้าขึ้นรับแสงตะวัน แล้วคุณจะไม่มีวันพบเงามืด”☀️
 • “ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาสำคัญของวันเพราะการใช้จ่ายตอนเช้ามักจะบอกได้ว่าคุณจะมีวันแบบไหน”😉
 • “เมื่อคุณตื่นขึ้นในตอนเช้าให้นึกถึงสิทธิพิเศษอันล้ำค่าที่จะมีชีวิตอยู่นั่นคือการหายใจคิดสนุกกับความรักแล้วทำให้วันนั้นมีค่า!”💗☀️
 • “แปลกมากที่ความขมขื่น ของกาแฟในยามเช้า ทำให้ชีวิตหวาน”☺️☕
 • “สู้ต่อไปชีวิต วันใหม่คือชีวิตใหม่!”😉

แคปชั่นคำคมชีวิต

Advertisements

คำคมยามเช้า

แคปชั่นคำคมตอนเช้ากวนๆ

 • “ตอนเช้าวิเศษมาก🌤️ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือมันมาในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกของวัน😂”
 • “ทุกคนต้องการให้ฉันเป็นคนตื่นเช้า ฉันสามารถทำได้ถ้ามันเริ่มตอนเช้าหลังจากเที่ยง”😜
 • “จะดีจะร้าย ขอเพียง smile ไว้ก่อน ชีวิต is going on แจ่มว้าวกันก่อนดีไหม…”😄
 • “ทำไมตอนเช้าก่อนตื่น มันถึงเป็นช่วงเวลาหลับที่ฟินที่สุดวะ”😂
 • “แม่บอกเสมอว่า คุณยังไม่ตื่นจนกว่าคุณจะลุกจากเตียงและลุกขึ้นยืน”😅
 • “อยากตื่นตอนเช้าเหมือนตัวสลอต และอยู่ท่ามกลางหมอก”😂
 • “เช้าที่ไม่มีเธอ คือรุ่งอรุณที่เฉื่อยชา”🥲
 • “คุณคือความนุ่มนวลของน้ำค้างยามเช้า!”😘
 • “แค่ความคิดของคุณทำให้เช้าของฉันสว่างขึ้น”🤗
 • “ตอนตื่นเช้านั้นดีมาก จะดีกว่านี้ถ้าฉันตื่นขึ้นมาข้างๆ คุณ”🥰
 • “สิ่งเดียวที่ป้องกันไม่ให้ฉันทุบนาฬิกาปลุกของฉันในตอนเช้านี้ คือความจริงมันเป็นโทรศัพท์มือถือของฉันเอง”🤣
 • “คิดในตอนเช้า🤔 ทำหน้าที่ในตอนเที่ยง🧐 กินในตอนเย็น🍝 และนอนหลับตอนกลางคืน😴 ครบองค์”
 • “สมองเป็นอวัยวะที่ยอดเยี่ยม มันเริ่มทำงานทันทีที่คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและไม่หยุดจนกว่าคุณจะเข้าไปในที่ทำงาน”🤣
 • “คุณรู้สึกแก่ขึ้นเล็กน้อยในตอนเช้า แต่ในตอนทำงานจะรู้สึกประมาณอายุ 55″😂
 • “งานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเรา เพราะคนเราก็คิดค้นนาฬิกาปลุก”🤣
 • “ความคิดแรกของทุกคนในตอนเช้าคือวิธีจัดการกับกรณีของนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้น”😂⏰
 • “สายลมในยามเช้ามีความลับที่จะบอกคุณ อย่ากลับไปนอนเด็ดขาด”🌬️
 • “อย่างตื่นมาสูดอากาศยามเช้า แต่ร่างกายไม่ตอบรับกับสมอง”🤣
 • “ฉันอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เมื่อฉันลุกจากเตียงในตอนเช้าปีศาจพูดว่า แย่จังเขาตื่นแล้ว!”😅
 • “ฉันเกลียดเวลาที่ฉันฝันว่านาฬิกาปลุกดับ”😂
 • “บางคนตื่นมาอย่างง่วงซึม บางคนตื่นมาอย่างมีพลัง ฉันตื่นมาตาย”😑
 • “อรุณสวัสดิ์เป็นเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันของฉัน”😝
 • “ฉันชอบช่วงเช้าตรู่ของวัน เป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชม แต่ฉันไม่อยากอยู่ที่นั่น”🤣
 • “ความร่าเริงยามเช้าอาจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง”😂
 • “รักษาความฝันให้คงอยู่ = กดปุ่มเลื่อนซ้ำ”😴
 • “เช้าวันหนึ่ง ฉันยิงช้างในชุดนอน”🤣
 • “เมื่อตื่นนอนตอนเช้า รู้สึกเหมือนเป็นมหาเศรษฐีโดยไม่ต้องเสียภาษี”😆
 • “เช้านี้ฉันมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ แต่ฉันไม่ชอบมัน”😂
 • “อย่าเผชิญความจริง ถ้าทำ คุณจะไม่ตื่นเช้าอีก”🥲

แคปชั่นคำคมกวนๆ ฮาๆ

ข้อคิดคำคมยามเช้า เพื่อวันที่ดี

 • “ตั้งเป้าหมายที่ทำให้คุณอยากกระโดดขึ้นจากเตียงในตอนเช้า”✌️
 • “บางวันคุณแค่ต้องสร้างแสงอาทิตย์ของตัวเอง”🌞
 • “เริ่มยิ้มให้คนแปลกหน้า ลองทำอะไรช้าลง พูดขอบคุณหัวเราะและให้คำชมเช้าวันนี้ มันจะเป็นเช้าที่ดีมากๆ ของคุณ”😊
 • “ทุกเช้าอาจไม่ดี แต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน”😌
 • “ทุกเช้าที่เราเกิดมาใหม่สิ่งที่เราทำในวันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด”🧡
 • “เช้าของทุกวัน คุณเลือกที่จะเปล่งแสงประกายได้ดั่งแสงอาทิตย์ แค่คุณคิดใหม่”✌️
 • “ตื่นนอนด้วยความมุ่งมั่น และนอนด้วยความพึงพอใจ”😉
 • “ขอทุกเช้าตื่นมาด้วยความหวัง ขอพลังพึงบังเกิด ขอให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดวันนี้และตลอดไป”😊
 • “ยิ่งตื่นเช้า ก็จะยิ่งมีเวลา ได้ใช้ชีวิตมากขึ้น”✌️
 • “เมื่อคุณทำสิ่งที่สวยงามและไม่มีใครสังเกตเห็นอย่าเสียใจ สำหรับดวงอาทิตย์ทุกเช้าเป็นภาพที่สวยงามและผู้ชมส่วนใหญ่นอนหลับอยู่”🌞
 • “ทุกๆ เช้ามีการเริ่มต้นใหม่เสมอ…”✌️
 • “คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยเช้าที่ดี แต่คุณต้องเริ่มต้นอย่างยอดเยี่ยม”👍
 • “วันวานผ่านไป พรุ่งนี้เป็นปริศนา และเช้าวันนี้เป็นพร”🙏
 • “อย่าบ่นเมื่อวานนี้ ทำวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นด้วยการทำวันนี้ให้ดีที่สุด”😉
 • “หากคุณตื่นในตอนเช้าแล้วคิดว่าอนาคตต้องดีขึ้น วันนั้นก็จะเป็นวันที่แสนสดใส ไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เลย”👍
 • “จงยิ้มให้กับตัวเอง ที่วันนี้คุณยังมีลมหายใจ ให้ทำอะไรดีๆ ได้ต่อไป”😊
 • “แหงนมองท้องฟ้าสักห้านาทีสิ… แล้วเธอจะรู้สึกว่าปวดคอ ใบหน้ายิ้มยิงฟันแล้วทําตายิ้มรับวันใหม่”😁
 • “เขียนไว้ในใจว่าเช้าทุกวัน ว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในปี”🌤️
 • “ความพยายาม ไม่เคยทรยศใคร สู้ในเช้าวันใหม่เสมอ”🙂
 • “โลกใบนี้เต็มไปด้วยความ มหัศจรรย์ ถ้าไม่ออกเดินทาง ก็ไม่มีวันค้นพบ…”🌏
 • “ยังมีอะไรใหม่ๆ ที่เราไม่สัมผัส ตื่นเช้าวันใหม่แล้วออกค้นหากันเถอะ”😌
 • “ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่องให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง”😌
 • “ไม่แปลกที่จะไม่เหมือนเดิม เพราะวันนี้ไม่ใช่วันนั้น”🖤
 • “ชีวิตวันนี้อาจโหดร้ายไปบ้าง แต่มันก็สวยงามเสมอ”💗
 • “ขอบคุณวันใหม่ ที่ทำให้รู้ว่าใจเธอยังมีฉันอยู่”🙂
 • “ตื่นขึ้นในตอนเช้าระหว่างความปรารถนาที่จะปรับปรุงโลก และความปรารถนาที่จะมีความสุขกับโลก”🌏
 • “จงเต็มใจที่จะเป็นผู้เริ่มต้นทุกๆ เช้า”😌
 • “ทุกวันฉันอยากนอนในอ้อมแขนของคุณและตื่นขึ้นมาเคียงข้างคุณในตอนเช้า”🥰
 • “นอกหน้าต่างที่เปิดอยู่อากาศยามเช้าเต็มไปด้วยนางฟ้า”😇
 • “แสงแดดยามเช้าเป็นยาที่ดีที่สุด”🌞
 • “ไม่ว่าชีวิตของคุณจะดีหรือแย่แค่ไหนตื่นขึ้นมาทุกเช้าและรู้สึกขอบคุณที่คุณยังมีอยู่”❤️
 • “ถ้าคุณต้องการทำให้ฝันเป็นจริงสิ่งแรกที่ต้องทำคือตื่นขึ้นมา”😉
 • “ตื่นเช้ามา พร้อมเดินก้าวเล็กๆ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่”😇
 • “ในทุกๆ เช้าเราเสมือนเกิดใหม่อีกครั้ง สิ่งที่เราทำในวันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด”👍
 • “ทุกเช้าเป็นผืนผ้าใบที่ว่างเปล่า… มันคือทุกสิ่งที่คุณทำออกมาจากมัน เราเป็นผู้สร้างงานศิลปะของชีวิตเราเอง”✌️
 • “แด่เช้าวันใหม่ จงมีความรักกับชีวิตของคุณ และทุกนาทีของมัน”❤️
 • “การเริ่มต้นดีที่สุดของวันเริ่มต้นด้วยอรุณสวัสดิ์”😊
 • “อย่าตื่นขึ้นมาด้วยความเสียใจในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้เมื่อวานนี้ ตื่นขึ้นมาพร้อมกับนึกถึงสิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จในวันนี้”😊
 • “หากคุณไม่ตื่นขึ้นมาในตอนนี้ด้วยพลังเต็มที่คุณจะไม่สามารถบรรลุความฝันที่คุณเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาแรงบันดาลใจที่ใหญ่ที่สุดคือความคิดของคุณเองดังนั้นคิดให้ดีและกระตุ้นตัวเองให้ชนะ”✌️
 • “หากเมื่อวานเป็นวันที่ดีอย่าหยุด บางทีวิธีชนะของคุณเพิ่งเริ่มขึ้น”😉
 • “อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน ออกหากิน ร่าเริงแจ่มใส พวกเรารีบมา รีบมาเร็วไว ยิ้มรับวันใหม่ ยิ้มให้แก่กัน!”😄
 • “แสงตะวันของวันใหม่ สวยได้ทุกวัน”🌞🌤️
 • “ฉันฝันถึงความสุข และฉันตื่นมาพร้อมกับความหวัง #เช้าวันใหม่”😌
 • “รักตัวเอง… น่าจะเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ดีนะ”💗
 • “หากคุณกำลังต้องการเปลี่ยนแปลงโลก คุณควรตื่นเต้นที่จะตื่นนอนตอนเช้า”🧡
 • “ทุกๆ เช้าอาจไม่ดี แต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกๆ วัน”😉
 • “เช้าที่ว่าแย่ และที่แย่ๆ คือเราแพ้ ตั้งแต่เราคิด”😕
 • “มือของผู้ให้ สูงกว่ามือของผู้รับเสมอ”😌
 • “อย่าให้ความสำคัญกับใครมาก จนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเอง”🥲
 • “อย่าให้ท้องฟ้า ไม่สดใส เพียงเพราะ ก้อนเมฆก้อนเดียว”🙂🌥️
 • “อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันใหม่และวันต่อๆ ไป ให้เช้ามันสดใสขึ้น จงกล้าตัดสิ่งไม่จำเป็นออกจากชีวิต เจ็บปวดแต่งดงามเสมอ”🥲
 • “โอกาสเปรียบได้กับสะพานที่ทอดเชื่อมระหว่างหุบเขาสองหุบเขา”🗻
 • “เมื่อวันใหม่เข้ามา มันมีพลังใหม่และความคิดใหม่ๆ เข้ามา”💭
 • “คุณรู้ว่าความรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและคุณตื่นเต้นกับวันนั้นไหม นั่นคือหนึ่งในเป้าหมายหลักในชีวิตที่ดีขึ้น”😊
 • “เป้าหมายแต่ละเช้าอาจเล็กน้อย แต่เป้าเล็กๆ ถ้าทำทุกวันมันก็ยิ่งใหญ่ได้”✌️
 • “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขของเช้าวันนี้”✌️

แคปชั่นคำคมรักตัวเอง

รวมแคปชั่นคำคมลูกผู้ชาย เกิดเป็นชายใจต้องนิ่ง!

X

เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องใช้ชีวิตดุจดั่งสุภาพบุรุษ ใช้คำพูดดีๆ เป็นข้อคิด ลูกผู้ชายมาแชร์แคปชั่นคำคมลูกผู้ชาย เท่ๆ กันหน่อย เอาไว้เป็นข้อคิดหรือไว้ตั้งแคปชั่นสถานะหล่อๆ สำหรับลูกผู้ชายอย่างเราๆ😄

Advertisements

เกิดเป็นชายต้องคู่กับคำว่าสุภาพบุรุษ!

ลูกผู้ชายอย่างเราๆ การจะทำตัวให้เป็นสุภาพบุรุษนั้นไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เปลี่ยนความคิดเป็นด้านบวก เคารพและให้เกียรติผู้อื่น พูดจาให้ดี ไม่พูดว่าร้ายอะไรให้คนอื่น นี่แหล่ะเป็นหลักการง่ายๆ ตั้งต้นในการเป็นสุภาพบุรุษ บางครั้งเราอาจจะออกนอกลู่นอกทางบ้างตามประสามนุษย์ที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ เกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีเราต้องทำตัวให้ดีสมกับเป็นสุภาพบุรุษ! เลยรวบรวมแคปชั่นคำคมลูกผู้ชาย โดนๆ เอาไว้ไปตั้งแคปชั่นสถานะบน Social หรือเป็นข้อคิดให้กับลูกผู้ชายอย่างเราๆ กันครับ

รวมแคปชั่นคำคมลูกผู้ชาย โดนๆ

แคปชั่นลูกผู้ชาย
Advertisements

คำคมลูกผู้ชายเท่ๆ

“ถ้าพวกคุณอยากให้หนังชีวิตของพวกคุณจบลงอย่างมีความสุข คุณต้องเล่นบทเป็นคนดี ทำดี…💪”

“ลูกผู้ชายต้องกล้ามองข้ามความผิดเล็กน้อยๆ ของผู้หญิงเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้😌”

“แรงเป็นนิสัย จริงใจเป็นสันดาน สภาะบุรุษเจ้าสำราญ ไม่อ่อนหวานแต่ชัดเจน!❤️”

“ลูกผู้ชายต้องแบบรับความรู้สึกได้ทุกอย่าง และไม่แสดงออกต่อหน้า แต่ลับหลังร้องไห้แทบขาดใจ😭”

“ช่วงเวลาทั้งหมด ผมได้เรียนรู้ที่จะเป็นลูกผู้ชาย ผมจะไม่หนีไปไหน ผมจะรับมันไว้ทั้งหมด และผมจะไม่มีวันยอมแพ้👊”

“เป็นลูกผู้ชาย ไม่ควรให้ร้ายแก่ผู้อื่น😌”

“ลูกผู้ชายต้องอดทน สู้แล้วจะดีเอง✌️”

“อย่าหลงระเริงเมื่อสมหวัง อย่าปล่อยให้ความผิดหวังกัดกินหัวใจ✌️”

“เสียหน้าที่ไปจีบสาว ดีกว่าเสียดายที่ไม่กล้าแม้แต่จะลอง😎”

“ชีวิตลูกผู้ชายอย่าได้อ้อนวอนขอชีวิตที่ง่าย แต่จงขอความแข็งแกร่งเพื่อไว้ใช้ตอนเจอช่วงชีวิตที่ยาก😔”

“ลูกผู้ชายอย่างผมเกิดมาแบบนี้ ด้วยต้นทุนที่มีแค่ตัวกับใจ”💗

“อย่าห้าวถ้าไม่กล้า กูของจริงนะบอกก่อน”🥱

“ลูกผู้ชายเมื่อสัญญาแล้ว ก็ต้องทำให้ได้”😉

“ถ้าพวกคุณอยากให้หนังชีวิตของพวกคุณจบลงอย่างมีความสุข คุณต้องเล่นบทเป็นคนดี ทำดี”😌

“มีชีวิตให้คนจดจำในด้านดี ดีกว่าจดจำได้ด้านเลวๆ”😎

ผู้ชายมักกังวล กับสิ่งที่ผู้หญิงจำได้… ผู้หญิงมักใส่ใจ กับสิ่งที่ผู้ชายชอบลืม”🥺

“หัวใจนะไม่ใช่กล้ามจะให้แข็งเหมือนกัน”🥲💔

“บทเรียนที่มีค่ามากที่สุด ต้องเรียนรู้จาก ช่วงที่แย่ที่สุดจริงๆ”🥲

“การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นบทเรียนที่ดีที่สุด”☺️📖

“แมนพอที่จะไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกของใคร ต่อให้คนอื่นจะทำกับผมก็ตาม”🥲

“สุภาพบุรุษที่แท้จริงคือคนที่ขอโทษอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำให้ผู้หญิงขุ่นเคืองโดยเจตนาก็ตาม เขาอยู่ในชั้นเรียนของตัวเองทั้งหมดเพราะเขารู้ถึงคุณค่าของหัวใจของผู้หญิง”😉

“ลูกผู้ชายถ้าอยากพัฒนาตัวเอง ต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้สูงและไปให้ถึง”✌️

“ลูกผู้ชายที่แท้จริงใช้อุปสรรคเป็นแรงผลักดัน ความมุ่งมั่นทำให้ก้าวต่อ👊”

“อย่าโยนความผิดให้คนอื่น จงรับผิดชอบมันด้วยตัวเอง😎”

“ที่ยอมใช่ว่าใจกูยอมแพ้ เพียงแต่กูยังมีครอบครัวที่ต้องดูแล ใครหละจะโง่เอาชีวิตไปเสี่ยง😎”

“สุภาพบุรุษตัวจริง ไม่ควรฉวยโอกาสจากผู้หญิงคนไหน😌”

“ลูกผู้ชายตัวจริง ไม่ใช่ให้ผู้หญิงน้ำออกจากตา แต่ให้น้ำออกจากด้านล่างต่างหาก🤣”

“ลูกผู้ชาย เมื่อเกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ไหนจะยอมอยู่ใต้อำนาจคนอื่น😎”

“ลูกผู้ชายผิดน้อย ผิดมาก ไม่สำคัญเท่าสำนึกผิดหรือเปล่า😌”

“ลูกผู้ชายที่จริงจังมันดูไม่ยากเลย เขาจะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนเอง จนผู้หญิงไม่ต้องร้องขอ ไม่ต้องสงสัย สับสนหรือมีคำถามอะไรเลย😉”

“กุญแจสู่ความเป็นอมตะของลูกผู้ชาย คือ การทำงานและใช้ชีวิตให้เป็นที่จดจำของผู้คน😊”

ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย อยู่ที่หมายจะปกป้อง ไม่ใช่จ้องเป็นศัตรู”😎

“ใจถึงอ่ะชอบ รีบตอบรับคำท้าหน่อย”😏

“บางครั้งลูกผู้ชายก็มีเวลาที่อยากจะสะบักสะบอม แทนที่จะหลั่งน้ำตา”😎

“การสู้ของลูกผู้ชายไม่สำคัญว่าจะแพ้หรือชนะ สำคัญว่าจะสู้หรือปล่าวต่างหาก”😎

“ลูกผู้ชายแม้บางครั้งจะรู้อยู่แก่ใจว่าต้องแพ้ แต่ก็ยังต้องสู้ต่อไป”😢

ใช้คxยรักใครได้ ก็คงดี เพราะมันแข็งกว่าใจเยอะ”😏

“ศักศรีดิ์อยู่ที่ใจและการกระทำ ใช่ที่หน้าตา”😎

“บางวันก็ไม่ได้อยากพูดอะไร อยากอยู่นิ่งๆ ใช้ชีวิตเงียบๆของเราไปแค่นั้น”🙂

“ถ้าชีวิตมันลำบาก อย่าขาดเลือดนักสู้”😎

“อกหักไม่ตาย ยืดหน้าและทรนงอย่างผู้ชาย”😎

“อะไรที่คุณคิดว่าผมจะสนใจว่าผมเป็นสุภาพบุรุษหรือไม่? ถ้าผมเป็นสุภาพบุรุษผมไม่ควรเสียเวลากับอีตัวหยาบคายอย่างคุณ”😎

“เราไม่มีสิทธ์ห้ามในสิ่งที่คนอื่นคิด แต่เรามีสิทธ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราลิขิตเอง😊”

“ผมเสียทรงก็เซ็ทใหม่ ผมเสียใจทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิม😢”

“ชีวิตลูกผู้ชาย หากอยู่ไปวันๆ จะต่างกับอะไรกับไม้ผุ หญ้าเน่า😌🍂”

“สุภาพบุรุษที่แท้จริง เค้าจะไม่เอาผู้หญิงไปนินทาลับหลัง หลังจากที่เลิกกันแล้ว😉”

“ลูกผู้ชายฆ่าได้ ฝังให้ด้วย😂”

“สวรรค์อยู่เบื้องบน ทหารอยู่รอบข้าง ลูกผู้ชายลั่นวาจา คำไหนเป็นคำนั้น”😇

อย่าเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชาย ถ้ามึงยังทำร้ายเพศแม่ได้😤

“การที่ผมโกหกไม่ใช่เรื่องดี แต่บางทีก็มันจำเป็น😩”

“ลูกผู้ชายพลาดด้วยเท้า ยังดีกว่าพลั้งด้วยปาก😎”

“สุภาพบุรุษหากไม่พร้อมจะฟังก็อย่าถาม หรือขอความเห็นจากใคร😌”

“การเรียนรู้อย่างเดียวไม่เพียง ลูกผู้ชายอย่างเราต้องนำมันมาปรับใช้ความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังน้อยไป เราต้องลงมือทำ👍”

อย่าหลายใจน่ะคนดี กูดักตีน่ะบอกเลย”😂

“อย่ามาทำเปรี้ยว นายไม่ได้เฟี้ยวขนาดนั้น”😉

“จนกว่าร่างเนื้อจะแหลกสลาย ก็จะยืดออกมีชีวิตอยู่อย่างไม่อายใคร”💪

ความรักของเรามันเป็นเรื่องจริง นายหลอกตัวเองไม่ได้หรอก หัวใจของนายมีไว้เพื่อรัก ไม่ใช่เพื่อการแก้แค้น”😊

“หากทำให้ผู้หญิงที่รักยิ้มไม่ได้ ก็ไม่ใช่ลูกผู้ชาย”🥺

สวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้อง เพราะสวยกว่าน้อง พี่ลองมาแล้ว”😜

“เจ็บปวดแค่ไหน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เธอเจ็บปวดน้อยกว่าฉัน”😢

“พูดแล้วคำไหนคำนั้น ไม่มีคืนคำ”✌️

ปัจจุบันที่ว่าแย่ แต่เพื่อพ่อแม่กูจะสู้”💪

“ให้ใจใครไปผมให้เต็มร้อย แม้คนอื่นจะไม่แม่แต่จะให้เศษใจผมก็ตาม”😔

“การเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่เพียงเพราะเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่มันเป็นการกระทำตัวให้คู่ควร การให้เกียรติผู้อื่น ความอดทด ความกล้าหาญ นั่นแหละถึงจะยืดอกบอกได้ว่าเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริง”😊

Advertisements

คำคมสุภาพบุรุษ

แคปชั่นลูกผู้ชายหล่อๆ

“มึงฟังนะ… ไม่ว่าผู้หญิงเขาจะแต่งตัวยังไงก็ตาม ไม่ว่าเขาจะทำอะไรมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปแตะตัวเขา โดยที่เขาไม่อนุญาติ เพราะการกระทำแบบนั้นไม่ได้ทำให้มึงเป็นลูกผู้ชาย แต่ทำให้มึงกลายเป็นลูกหมาขี้ขลาดตัวนึง😎”

“สุภาพบุรุษ คือ ผู้ชายที่เกิดมาเพื่อผู้หญิง✌️”

“อย่าสูญเสียตัวตน เพราะขี้ปากของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณ😌”

“ลูกผู้ชายพูดจริง ทำจริง และไม่มีลังเล👊”

“แผลเป็นคือหลักฐาน ของแผลที่ถูกเยียวยาแล้ว🙂”

“เคียงข้างไม่ห่าง ลูกผู้ชายตัวจริง รักเเล้วรักเลย😛”

“การเป็นที่พึ่งพิงและให้ความรู้สึกอุ่นใจต่อผู้อื่น นั่นแหล่ะคือลูกผู้ชาย😊”

“ไม่มีน้ำตาลูกผู้ชาย เมื่อคนเราเขาไม่มีใจ จะไปห้าใครเขาได้ เมื่อจำเป็นต้องไปก็หมดปัญญาฉุดรั้ง😢”

“ลูกผู้ชายอย่าทำตัวเป็นคนแสนดี เพราะมันจะดีเกินไป”😅

“เมื่อผมเติบโตขึ้น ผมก็สนใจคำพูดคนน้อยลง แล้วเฝ้าดูสิ่งที่เขาทำมากขึ้น😌”

เราจำเป็นต้องเรียนรู้กฎของเกม เพื่อเล่นให้ดีกว่าผู้อื่น”😌 – คำคมลูกผู้ชาย

“ถ้าพวกคุณอยากให้หนังชีวิตของพวกคุณจบลงอย่างมีความสุข คุณต้องเล่นบทเป็นคนดี ทำดี”😌

“ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ และไม่พูดอะไรพล่อยๆ”🥱

“ความอ่อนโยนต่างหาก คือเสน่ห์จริงๆ ของผู้ชาย”😊

“เมื่อรู้จักทั้งการชนะ การพ่ายแพ้ การถอยหนี การหลั่งน้ำตา เราจะเติบโตโดยสมบูรณ์”😌

รักเพื่อนมากกว่าแฟน ผลตอบเเทนคือเสียแฟนให้กับเพื่อน”😢

“หน้าตาวัดกันไม่ได้ แต่การกระทำนี่มันวัดกันได้”😉

“ขอแค่ชีวิตธรรมดา ไม่ต้องหรูหรา อู้ฟู่ และมีคนจริงใจสู้ไปด้วยกัน”😌

“คำว่าพ่ายแพ้ ไม่เคยอยู่ในนิยามของลูกผู้ชาย”😌

“ยอมแพ้ได้ ล้มได้ แต่ชีวิตถอยไม่ได้ จะหนักหนาแค่ไหนต้องไปให้ได้”🥲

“การเป็นผู้ชายเป็นเรื่องของการเกิด การเป็นผู้ชายเป็นเรื่องของวัย แต่การเป็นสุภาพบุรุษเป็นเรื่องของทางเลือก”😎

“กฏของลูกผู้ชายคือการทำอะไรที่เข้าใกล้ความตาย เป็นประสบการณ์ที่ต่ำต้อย”😌

“หล่อล่ำ? เสือผู้หญิง? สิงห์นักซิ่ง คอทองแดง ก็ยังอาจไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงต้องดูที่สัจจะ”😎

“ลูกผู้ชายตัวจริง กล้ายอมรับ กล้าขอโทษ และพร้อมปรับปรุง😌”

“ผู้หญิงก็เหมือนตุ๊กตา คุณจะตบ จะตี จะจับแก้ผ้า หรือทำอะไรก็ได้ตามใจคุณ แต่จำไว้ว่า “ลูกผู้ชายตัวจริง ไม่เล่นตุ๊กตา”😎

“ชีวิตลูกผู้ชาย อย่าไปเดินตามเงาของใคร😌”

“จากทุกบาดแผลล้วนมีรอยแผลเป็น ล้วนบอกเล่าเรื่องราว จะแสดงให้เห็นว่า ข้าพเจ้าก็ผ่านมันมาได้😌”

คำพูดของผู้ชายคนนึง ที่ถึงแม้รู้ว่ากำลังสู้อยุ่กับอะไร และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอสู้😔

“เกิดเป็นชายหมายมาดว่าชาติเสือ อย่าให้เหลือหมาดมาดว่าชาติหมา😎”

“ผู้ชายพูดครั้งเดียวพอ วันไหนกูเงียบไปแล้วมึงจะรู้สึก😫”

“จะไม่เปลี่ยนตัวเองให้ดีพอสำหรับใคร แต่จะเปิดใจให้กับคนที่พอใจในสิ่งที่เราเป็น✌️”

“หมาเห่าให้เรานิ่ง ถ้าเราวิ่งมันจะคิดว่าเรากลัว😎”

“ที่ผ่านมาเป็นบทเรียน แต่จำไว้ ลูกผู้ชายคนเซียนเขาไม่เรียนบทเดิม”😏

“ลูกผู้ชายเล่นตามเกมเสมอ ไม่มีนอกเกมแบบพวกอีแอบ”😎

“ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นศักดิ์ศรีถึงยอมให้ใครไม่ได้ แต่ว่าเพราะยอมให้ใครไม่ได้มันจึงเรียกว่าศักดิศรีไงล่ะ”😎

“ผู้ชายเท่ๆ เขาไม่หลายใจหรอกนะ”😌

“เวลาที่ลูกผู้ชายยอมทิ้งได้แม้ศักดิ์ศรี นั่นก็เพราะต้องการทำเพื่อใครซักคน”🥰

“ลูกผู้ชายไม่มีใครไม่เป็นไร ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้”🤑

“อย่าทำลายเกียรติลูกผู้ชายด้วยคำโกหก”😠

“ทำไมต้องเหมือนคนอื่น ทั้งที่จุดยืนเราต่างกัน”😎

“ลูกผู้ชาย อย่าล้มนานเดี๋ยวเขาหัวเราะเยาะมึง”🥲

“มีชีวิตอย่างทรนงแบบผู้ชาย แม้ต่ำต้อยก็ดีกว่าตกอยู่ในอำนาจของคนอื่น”😌

“สุภาพบุรุษคือคนที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ แต่เป็นสิ่งที่เขาควรทำ”😌

“มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้คุณเป็นลูกผู้ชาย นั่นคือโดยวิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายที่ยิ่งใหญ่กว่า? เมื่อเธอบอกว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษ”🧐

“คำพูดสวยหรู วลีคุณหนูแบบมึงหรือจะสู้เรื่องจริงที่กูเจอ😠”

“เพศชายได้มาโดยกำเนิด ลูกผู้ชายได้มาจากจิตสำนัก สุภาพบุรุษได้มาจากการฝึกฝน ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะเป็นลูกผู้ชาย และไม่ใช่ทุกรายที่จะเป็น “สุภาพบุรุษ”😎

“ลูกผู้ชายตัวจริง อย่าลืมบวชให้แม่!😂”

“สุภาพบุรุษตัวจริง เคารพพ่อแม่ ให้เกียรติคนอื่น และคิดดีทำดี✌️”

“แผลเป็นของลูกผู้ชาย ถึงตอนนี้มันจะไม่รู้สึกเจ็บแล้ว แต่เชื่อเถอะว่าเราจำความรู้สึกตอนที่เจ็บได้ดี✊”

อย่าหลอกผู้หญิง อย่าเกาะผู้หญิง อย่าใช้เด็กเป็นตัวล่อลวง กี่คนแล้วที่หลอกแล้วยังมาด่าเขาให้คนอื่นฟัง😎

“สัญญาลูกผู้ชายใช้ได้กับผู้ชายบางคน อย่าคาดหวังว่าจะได้ใช้กับผู้ชายทุกคน😩”

“ดีเกินไปก็อยู่ยาก ต้องดีมั่ง เลวมั่ง ตามสถาการณ์และบุคคล😏”

“ใครทำกู กูจำฝังใจ ถึงที่กูเมื่อไหร่กูจะใส่ให้สุดตีน😠”

“อุปสรรคและปัญหาต่างๆ จะหลอมให้เราเป็นคนและลูกผู้ชายมากขึ้น!✌️”

ไม่เก่งเกินตัว ไม่กลัวเกินใจ หรือมึงจะไฟว้ไม่พอใจก็เข้ามา”😡

“อำนาจมากมายขนาดไหน สุดท้ายก็ไม่พ้นโลงอยู่ดี”☠️

“บางครั้งลูกผู้ชายก็ต้องตัดใจให้เป็น”🥺

“ผู้ชายก็เหมือนทหาร ต้องดูดีถึงน่าลิ้มลอง”💂

“เกิดเป็นลูกผู้ชายควรหาญกล้าในการต่อสู้ แม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไร”🙂

“ลูกผู้ชายเมื่อได้ทำในสิ่งที่ทำได้อย่างดีที่สุดแล้ว ถึงผลจะลงเอยยังไง ต้องยืดอกรับอย่างกล้าหาญ”😊

“มีชีวิตให้สุดขั้ว ให้โลกจดจำเราในทางที่ดี”🌍

“บางคนผ่านมา เพื่อ ให้กำลังใจ บางคนผ่านไป เพื่อ ให้บทเรียน”😞📖

“เมื่อหกล้มจงระมัดระวังให้มากขึ้น แต่อย่ากลัวที่จะก้าวเดินต่อไป”💪

“ความเจ็บปวดที่ผ่านมา จะหลอมสร้างให้เราแข็งแกร่ง”🥲

“สุภาพบุรุษจับมือฉัน
ชายคนหนึ่งดึงผมของฉัน
เนื้อคู่จะทำทั้งสองอย่าง”🥰

“สุภาพบุรุษคนใดสามารถโกหกได้ วายร้ายคนใดสามารถพูดความจริงได้”😎

ข้อคิดคำคมคิดบวก แค่คิดบวกชีวิตของคุณก็ดีขึ้น!

X

ความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเราคิดลบอะไรๆ รอบตัวก็ดูแย่ แต่กลับกันถ้าคิดด้านบวกมันจะให้เรามองเห็นอะไรหลายๆ อย่างและมีสติมากยิ่งขึ้น มาแชร์แคปชั่นคำคมคิดบวก โดนๆ กัน เอาแบบที่คัดสรรมาแล้ว โดนๆ ช่วยให้ข้อคิดกับชีวิตคุณได้ดียิ่งขึ้น!💗

Advertisements

การคิดบวกเป็นการเสริมพลังให้ชีวิต

หลายคนกำลังเจอปัญหาทางชีวิตทั้งการงาน สังคม ชีวิตรัก โดยธรรมชาติแล้วเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆ สมองมักจะสั่งให้สิ่งที่คุรเจอเป็นด้านลบก่อนเสมอ แต่สิ่งนี้มันแก้ได้เพียงแค่คุณออกไปสูดอากาศหายใจ หลับตา นั่งสมาธิ หรือลองเดิน พักสมองสักแปป หลังจากอารมณ์ดีขึ้นแล้วปรับความคิดเป็นด้านบวกสักแปป เราจะได้สติและมองเห็นอะไรหลายๆ อย่าง หากต้องการแรงบรรดาลใจลองดูคำพูดคำคมพวกนี้ ลองคิดตามถือว่าเป็นการคิดบวกอย่างแท้จริงครับ

แคปชั่นคิดบวก
Advertisements

ข้อคิดคำคมคิดบวกสั้นๆ

 • “ทำแบบไหนแล้วดีจงทำทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพียงเพื่อใคร”✌️
 • “ตอนเด็กเราเรียนรู้การใช้ชีวิต ตอนโตเราเข้าใจการใช้ชีวิต”😌
 • “ทุกๆ เช้าวันใหม่ จะมาพร้อมกับโอกาส ให้เราเริ่มต้นอีกครั้ง”🙂
 • “ล้มเอง ลุกเอง ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น นั่นแหละ”🙏
 • “สุขทุกข์ล้วนมาจากสมอง ไม่ได้มาจากสิ่งของหรือบุคคล”😌
 • “สิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือความเปลี่ยนแปลง”😌
 • “ใจที่คิดแต่เรื่องลบ ไม่เคยส่งผลให้ชีวิตบวก”🙂
 • “ชีวิตนี้มันสวยงามถ้าหากคุณรู้จักเลือกที่จะมอง”🌏
 • “ชีวิตเปลี่ยนได้แค่ = คิดบวก”🙂
 • “การคิดดบวกย่อมเกิดสุขภายในใจเสมอ”✌️
 • “คิดดีหรือคิดแย่ใช้เวลาเท่ากันแล้วจะเสียเวลาคิดแย่ๆ ไปทำไม”😉
 • “ต้นทุนชีวิตอาจจะน้อย แต่เต็มร้อยไปด้วยประสบการณ์”😌
 • “จงยิ้มให้กับความหวัง และเพิ่มพลังให้กับชีวิต”🥰
 • “ฉันไม่ได้แคร์คนทั้งโลก คนทั้งโลกไม่จำเป็นต้องมาแคร์ฉัน”🌏😌
 • “ทุกๆ วันอาจไม่ใช่วันที่ดี แต่มันอาจมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในทุกๆ วัน”😊
 • “จงเชื่อในสิ่งตนคิด จงใช้ชีวิตในสิ่งที่ตนเชื่อ”😉✌️
 • “ทำแบบไหนแล้วดีจงทำ ทำเพื่อตัวเอง ไม่ได้ทำเพียงเพื่อใคร”😌
 • “การคิดบวกไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุและสถานการณ์ แต่ขึ้นอยู่กับความคิด”🧐
 • “ความสำเร็จต้องมาจากการตั้งเป้าหมาย”✌️
 • “ช้างดูสง่าเพราะมีงา🐘 คนจะดูมีราคาเพราะรักษาคำพูด😌”
 • “วันหนึ่งโลกจะสอนเราว่าไม่จำเป็นต้องพูดทุกคำที่คิด”🌏
 • “แค่ตัวเราไม่ติดราคา​ ไม่ได้หมายความว่า​ไร้ค่าหรอกนะ”🙂
 • “อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้คำนึงกับสิ่งที่กำลังทำ”😌
 • “อย่าพึ่งท้อในวันที่ล้ม อย่าตรอมตรมในวันที่ล้า”✌️
 • “การคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเอง แต่มันเป็นการเพิ่มพลังใจให้ตัวเองต่างหาก”☺️🤟
 • “ตะวันตกดินที่สวยงาม มักเกิดหลังท้องฟ้าที่มืดครึ้ม”🌧️🌅
 • “บางสิ่งเรียบง่ายที่สุด แต่มีความสุขที่สุด”😇
 • “มันเป็นเพียงวันที่แย่ แต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตที่แย่”✌️
 • “ฉันอยากจะมีเวลามหัศจรรย์ 30 นาที มากกว่าช่วงชีวิตที่ไม่มีอะไรพิเศษ”😄⌛🌈
 • “ความกตัญญูย่อมมีความเจริญในชีวิตที่สดใสและก้าวไกล สู่จุดหมายดั่งใจหวัง”✌️
 • “การคิดบวกทำให้คุณทำอะไรได้ดีกว่าการคิดลบ”😉
 • “คนคิดบวกเมื่อเจออุปสรรคจะมองเห็นโอกาส และความเป็นไปได้เต็มไปหมด”🙂
 • “สิ่งที่ดีที่สุด ล้วนเกิดขึ้นกับคนที่ลงมือทำมันให้ดีที่สุด”😌
 • “การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการเปลี่ยนใจเราเองก่อน”✌️
 • “โลกนี้จำไม่ได้หรอก ว่าคุณจะพูดอะไรไป แต่จะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำ”😉
 • “ความสุขไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางหรือปลายฝัน แต่ควรอยู่กับเราในทุกๆ วันในทุกก้าวย่างที่เราก้าวไป”😇
 • “มองไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง มองไปข้างหลังอย่างมีบทเรียน”😉
 • “ในขณะที่คุณกำลังเบื่อชีวิตอีกหลายล้านคน กำลังฝันอยากมีชีวิตแบบคุณ”😔
 • “ชีวิตเราสุดท้ายยังไง ก็เป็นสิ่งที่เราคิดนั่นแหละ”❤️
 • “เราเดินทางไม่ใช่เพื่อหลีกหนีจากชีวิต แต่เพื่อให้ชีวิตไม่หนีไปจากเรา”💙
 • “หากคุณอยากให้ความฝันคุณเป็นจริง สิ่งที่ควรลงมืออันดับแรกคือตื่นเสียก่อน”😴
 • “หากคุณปล่อยเวลาผ่านไปอย่างมีความสุข นั่นเท่ากับว่าคุณไม่ได้ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าแล้ว”⏰
 • “ไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่ไหน แม้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นจะเล็กก็ตาม ถ้ามันปราศจากความกระตือรือร้น”😌
 • “คิดดีเป็นเรื่องหนึ่ง แต่กระทำดีเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”🙏
 • “จงภูมิใจในความไม่สมบูรณ์แบบ เพราะมันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองต่อไป”😊
 • “คนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ยอมจำนน ต่อปัญหาและอุปสรรค จะมีความสำเร็จและความสุขเป็นรางวัล”😇
 • “ความคิดคอยส่งต่อพลังบวกในการดำเนินชีวิตให้กับเรา”💗
 • “การคิดบวกมีพลังเพื่อจะได้ทำตามความฝันให้สำเร็จ”😇
 • “ความคิดบวก นั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่”✌️🌟
 • “ทุกข์… คือตัวอ่อนของความสำเร็จ”🦋
 • “จงเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็น ไม่ใช่เป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณเป็น”😌
 • “สักวันหนึ่งอดีตจะเป็นบทเรียนให้เราทำอนาคตได้ดีกว่า”🙂
 • “ไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดหรอก แต่จงยืนในจุดที่ทำให้เรามีความสุข และไม่ทุกข์ก็พอ”☺️
 • “มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ดีกว่าไปฝันหากับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง”🏞️🍃
 • “ชีวิตคือการผจญภัยที่บ้าระห่ำหรือไม่มีอะไรเลย”😉
 • “เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิดเชิงบวกและใจที่ขอบคุณอยู่เสมอ”🙏
Advertisements

ข้อคิดคิดบวก

ข้อคิดคําคมชีวิตคิดบวก

 • “ถ้าเป็นความสุขให้ใครไม่ได้ก็เป็นความสุขให้ตัวเองอ่ะดีที่สุดละ”😊
 • “ควรเชื่อว่า ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน ทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากปัจจุบัน การทำปัจจุบันให้ดีที่สุด คือรากฐานของทุกๆ วันในชีวิต”✌️
 • “หันหน้าไปทางแสงสว่างเสมอ แล้วเงามืดจะไปตกด้านหลังคุณ”😌
 • “ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเองแต่เป็นการสร้างตัวเองขึ้นมาต่างหาก”😊
 • “อย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าเอาแต่วาดฝันถึงอนาคต จงจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน”😌
 • “ด้วยความรู้คุณอาจหาคำตอบได้ถูกต้อง แต่หากไร้ปัญญานำส่อง คุณก็จะตั้งคำถามผิด… ตลอดไป”😓
 • “การตัดสินใจที่ดี มาจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด”😉
 • “ชีวิตไม่ได้เรียกร้อง ให้เราเป็นคนที่เก่งที่สุด แต่เราต่างหากที่ต้องพยายาม ทำมันให้ดีที่สุด”✌️
 • “ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆ”😇
 • “ทะเลชีวิตหากว่ายด้วยความคิดก็ไม่จม หากว่ายด้วยอารมณ์ก็ไม่รอด”😌
 • “ฉันไม่ได้ล้มเหลว แต่ฉันได้ค้นพบ 10,000 วิธีที่ใช้การไม่ได้เท่านั้น”👍
 • “สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้ คือไม่มีใครสามารถเอามันจากคุณได้”😌
 • “กำลังใจ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบคำพูด แววตา ตัวหนังสือ รอยยิ้ม หรือ การสามผัส ล้วนมีความหมายและยิ่งใหญ่เสมอ”✌️
 • “จำไว้ว่าบทเรียนในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเรามันมักจะเกิดในช่วงที่ชีวิตเราแย่ที่สุดและมาจากความผิดพลาดที่แสนจะใหญ่หลวง”😔
 • “ความล้มเหลวเป็นความผิดพลาดของการปฏิบัติการไม่ใช่ตัวคุณที่เริ่มเหลว เมื่อวานมันสิ้นสุดลงไปแล้ว และวันนี้คือวันใหม่ที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่อีกครั้ง”🙂
 • “เวลาของเราก็เหมือนกับสายน้ำ เพราะว่ามันไหลผ่านแล้วก็ผ่านเลย เราไม่สามารถสัมผัสกับน้ำเดิมได้อีก สายน้ำไม่เคยไหลกลับเวลาก็ไม่มีย้อนกลับดังนั้นจงใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตให้มันคุ้มค่าที่สุด”❤️
 • “การที่ฉันต้องเจอจุดที่ชีวิตตกต่ำที่สุดมันกลับช่วยทำให้ฉันเข้มแข็งและจากจุดนี้ที่มันทำให้ฉันได้กลับมาเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง”😊
 • “ถ้าเราเปิดตาให้กว้างเราจะเห็นดอกไม้เล็กๆ🌷 ที่งดงาม เบ่งบานท่ามกลางกรวดหิน ชีวิตคนเรามิได้อับจน จนไร้ทางออกอย่างที่คิดแต่เราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น😌”
 • “ชีวิตช่างงดงามในหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงและหนึ่งนาทีจะไม่กลับมาอีก… ในชีวิตทุกๆ ชั่วโมงนาที และวินาทีจะถูกนับ เมื่อผ่านมันจะไม่กลับมาอีกครั้ง”😌
 • “ใจของเราสำคัญที่สุด อย่าลืมดูแลให้ดีนะ ไม่ว่าเจอปัญหาอะไร คิดบวกเข้าไว้ทุกคน”😊
 • “ไม่ว่าวันทั้งวันนั้นจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนมา พอสิ้นสุดวัน ก่อนเข้านอน ก็ต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้เนอะ พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม”😊
 • “หลายๆ เรื่อง… บางทีการแพ้/ชนะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเก่งกว่าใคร แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้ความอดทนได้เก่งกว่ากันมากกว่า”😊
 • “คนเก่งไม่ใช่คนที่มองเห็น สิ่งสวยงาม แล้วบอกว่ามันมีค่า แต่คือคนที่มองเห็นของธรรมดา แล้วรู้ว่าจะทำให้มันมีค่าได้อย่างไร”😉
 • “ไม่รู้หรอกว่า 365 วัน จะเป็นวันของใคร แต่มันต้องมีสักวัน… ที่เป็นวันของเรา”☺️
 • “อย่าทำราวกับว่าคุณมีเวลาหนึ่งหมื่นปีที่จะทิ้งไป ความตายยืนที่ข้อศอกของคุณ จงเป็นสิ่งที่ดีในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่และมันก็อยู่ในอำนาจของคุณ”😉
 • “บางอย่างต้องคิดให้ดีก่อนลงมือทำ บางอย่างต้องรีบลงมือทำ อย่ามัวแต่คิด แต่ไม่มีอะไรผิดเท่าไม่เคยคิดลงมือทำ”😌
 • “จงหลงใหลในการคิดบวกและมองโลกด้านดีๆ เข้าไว้ และหากคุณไม่ชอบสิ่งใดก็จงเปลี่ยนความชอบของคุณแทน”😊
 • “การคิดในแง่บวก ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดสวยหรู แต่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้จริงๆ และเป็นที่แน่ชัดเมื่อใดก็ตามที่เรามองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกทั้งเราและคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น”👍
 • “ชีวิตคนเรามันเหมือนฤดู มีร้อน🔥 มีฝน🌧️ มีหนาว❄️ ตอนนี้ฝนตกอยู่ให้รอ เดี๋ยวก็หายตกเวลาฟ้าหลังฝนมันสวย😊”
 • “ก้อนหินหนักแค่ไหน ถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนัก คำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่เก็บมาใส่ใจก็ไม่ทุกข์”😉
 • “บนเส้นทางชีวิตไม่ว่าเราจะคิดว่า เราจะเดินไปถึงปลายทางที่เราตั้งใจไว้ ได้หรือไม่เราก็ต้องพยายามให้ดีที่สุด”😊
 • “ต่อให้เครียดหนักแค่ไหน กดดันแค่ไหน เหนื่อยจนจะตาย สุดท้ายมันก็ต้องไปต่อ บอกตัวเองดังๆ ว่ามึงต้องสู้ดิวะ”🥲
 • “ล้มแล้วอย่าท้อแท้ พ่ายแพ้ขอให้สู้ใหม่ แค่ผิดหวังไม่ได้แปลว่าหยุดหายใจ ไม่มีเหลือใครก็ขอให้จำไว้ว่ายังเหลือตัวเราเอง”😉
 • “แม้ว่าคุณจะล้มเหลวมาจนนับครั้งไม่ถ้วน แต่ถ้าใจของคุณไม่ท้อ… สักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรา”😊
 • “หมั่นทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย แม้อยู่​ที่ไหนก็มีแต่คนต้องการ”🙂
 • “ที่ผ่านมามันเป็นบทเรียน แต่จำไว้คนเซียน เค้าไม่เรียนบทเดิม”😊
 • “การที่เราผิดหวังครั้งที่ร้อย ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไป จะไม่มีความสมหวังรอเราอยู่เลย”😌
 • “คุณไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจนกว่าคุณจะก้าวออกจากเขตสบายๆ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดเขตความสะดวกสบายของคุณ”🙂
 • “แทนที่จะกังวลกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ให้เปลี่ยนพลังงานไปที่สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้”😊

ข้อคิดคำคมคิดบวกกับความรัก

 • “มีหลายเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิด แต่ก็ต้องยอมรับ มีหลายเรื่องที่ไม่อยากรู้ แต่ก็ต้องเรียน มีหลายคนที่เราเหมือนจะขาดไม่ได้ แต่ต้องตัดใจ”😢
 • “จงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังใหม่ อดีตแย่ๆ ก็จงปล่อยมันไปและขอให้จงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้า”😊
 • “มันไม่สำคัญว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร ลุกขึ้นมาทำตัวเองให้ดูดี ออกไปเผชิญกับความจริงแล้วก็อย่ายอมแพ้กับอะไรง่ายๆ”✌️
 • “ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างวันที่ดีกับวันที่เลวร้าย ทัศนคติของคุณจะกำหนดว่าคุณจะเผชิญกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างไร หากคุณเป็นบวกคุณสามารถผ่านมันได้”❤️
 • “เรียนรู้จากเมื่อวานมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้หวังว่าในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเรียนรู้จากอดีตใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้และหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”✌️
 • “จงหัวเราะเท่าที่ยังมีลมหายใจ และจงรักให่ได้เท่าที่ยังมีชีวิตเสมอ”💗
 • “อย่าไปอยากทำในสิ่งไม่ได้รักเลย ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะทำหลายอย่าง”😌
 • “พอโตขึ้นเราอาจเข้าใจว่าบางที สิ่งที่ดีที่สุดอาจเป็นการรักตัวเอง”💗
 • “ต่อให้พบเจอเรื่องวุ่นวายมากแค่ไหน แต่เราจะมีมุมหลบภัยของตัวเองเสมอ”😌
 • “ทัศนคติเป็นทางเลือก ความสุขคือทางเลือก การมองโลกในแง่ดีเป็นทางเลือก ความกรุณาเป็นทางเลือก การให้เป็นทางเลือก ความเคารพเป็นทางเลือก ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตาม เลือกอย่างชาญฉลาด”😉
 • “เชื่อในตัวคุณเอง คุณกล้าหาญกว่าที่คุณคิดมีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้และมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด”🙂
 • “มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเลือกเพื่อนำไปสู่ชีวิตของคุณที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคุณอย่างมีจุดมุ่งหมายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”😌
 • “ทำต่อไปช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของคุณมักจะนำไปสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณ ทำต่อไป สถานการณ์ที่ยากลำบากจะสร้างคนที่แข็งแกร่งในที่สุด”😄
 • “การคิดบวก คือ กำลังใจให้ตัวเราเอง หลายครั้งที่ได้ยินว่า ฝนตกไม่ทั่วฟ้า🌧️ แต่จริงๆ แล้วฝนตกที่ตกนั้นมันไม่เคยตกพร้อมกัน ก็คงเหมือนกับสิ่งดีๆ ในชีวิตของคนเราที่มีอยู่ทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาที่จะพบเจอมันหรือเปล่า”😊
 • “การมองในแง่ดี และการคิดในแง่บวกนั้น จะคอยเยียวยารักษาจิตวิญญาณโดยอัตโนมัติและท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านนั้นมีความยืดหยุ่นที่มากกว่า และมีความอดทนอย่างมากต่อความทุกข์ยากต่างๆ”🙂
 • “เมื่อคุณเปลี่ยนจากทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉัน? เป็นมันกำลังพยายามสอนอะไรฉัน? ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไป”😊
 • “ทำทุกวันให้มีความสุข ทำทุกอย่างด้วยความสนุก ไม่ทะเลาะไม่ขัดแย้งกับใคร มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ จะทำให้เราสบายใจที่สุด”❤️
 • “ทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข อยู่กับคนที่ทำให้คุณยิ่มได้ หัวเราะเท่าที่คุณมีลมหายใจ รักเท่าที่หัวใจของคุณจะรักใครได้มาก😊💖”
 • “อยู่กับตัวเองให้คิดบวก อยู่กับผองพวกให้เมตตา อยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้ไข อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญู อยู่กับผู้รู้ให้ถ่อมตน อยู่กับทุกคนให้ทำดี อยู่บนโลกนี้ให้ปล่อยวาง”😊
 • “ยิ่งบทเรียนยากเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านไปได้เราก็ยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้น”😌
 • “ต่อให้เราชอบมองคนที่หน้าตาหรือเคยรู้สึกชอบใครสักคนที่ภายนอกก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะอยู่กับคนที่เป็นความสบายใจของเรา คนที่ทำให้ไม่ต้องรู้สึกพยายาม คนที่ทำให้เรายิ้มหัวเราะบ่อยๆ คนที่ใส่ใจกับความรู้สึกเรา และคนที่เป็นพลังบวกของเราในทุกๆ วัน”❤️
 • “รู้ทั้งรู้จบไปแล้ว รู้ทั้งรู้ว่าไม่รัก ก็ได้แต่มองเธอจากไปไม่ขอให้เธอกลับมารัก แค่ให้อภัยกันก็พอ”✌️
 • “อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า แม้จะก้าวไปอย่างช้าๆ ก็ตามเพราะทุกก้าวที่เราเดินทางล้วนเต็มไปด้วยคุณค่า ในการใช้ชีวิตของเราเอง”😊
 • “ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไร ก็อย่าไปใส่ใจมากหากเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาคนอื่น คุณจะหาความสุขได้ยาก”😓
 • “เราแค่ต้องการอยากพาตัวเองออกจากจุดหนึ่ง ออกมาใช้ความคิดในที่ๆ สงบเพื่อเติมพลังบวกให้ชีวิตได้กลับไปเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ อีกครั้ง”✌️💗
 • “คุณรักใครมากที่สุดในชีวิต ทำไมคุณถึงรักเขา จงมีชีวิตต่อไปเพื่อคนที่คุณรัก เพราะสิ่งที่ทำให้คุณรักเขาจะช่วยขับเคลื่อนกำลังใจให้คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อีกครั้ง”😌
 • “ในแต่ละวันของชีวิต ขอแค่ได้เจอพลังบวกจากทุกคนรอบๆตัว แค่นี้เราก็มีความสุขที่จะใช้ชีวิตแล้ว”😊
 • “คนอื่นจะให้คุณค่าเรามากเท่าไร ก็ไม่เท่าเราให้คุณค่าตัวเอง”😌
 • “ชีวิตเราจะง่ายขึ้น ถ้าใช้คำว่าก็แล้วแต่… เอาที่เธอสบายใจโลด”🙂
 • “บางสิ่งก็ต้องยอมปล่อย เพื่อให้งดงามในที่ของมัน”🌺
 • “เคยขอโทษตัวเองบ้างไหม ขอโทษที่ทำให้ความสุขหายไป”😔
 • “ความรักไม่ชอบใคร ใครๆ ก็ทำได้ ความรักคือการรักสิ่งที่บางครั้งคุณไม่ชอบ”😌
 • “เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแค่เลือกที่จะมีความสุขและใช้ชีวิตของตัวเอง”💗
 • “ยอมรับตัวเองรักตัวเองและก้าวต่อไป หากคุณต้องการจะเดินต่อไปคุณต้องยอมแพ้สิ่งที่ทำให้คุณหนักใจ”✌️
 • “ทำการปรับปรุง ไม่ใช่ข้อแก้ตัว แสวงหาความเคารพ ไม่ใช่ความสนใจ”😉
 • “คุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นได้ แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไร”😌
 • “ชีวิตจะง่ายขึ้นและสวยงามขึ้นเมื่อเรามองเห็นความดีในผู้อื่น”😊🌈

รวมข้อคิดคำคมอิสลาม ให้พระองค์นำทางชีวิตท่าน!

X

ผู้ศรัทธาแด่องค์อัลเลาะห์ ต้องการคำพูดดีๆ ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตและข้อดีๆ มาแชร์แคปชั่นคำคมอิสลาม กัน หวังให้จะช่วยเป็นข้อคิดและแสงนำทางในชีวิตของท่านไม่มากก็น้อย!📖

Advertisements

แด่องค์อัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่

ชาวมุสลิม สาวกของศาสนาอิสลาม เชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นพระคำสมบูรณ์แบบที่ดำรงอยู่ก่อนของอัลเลาะห์ นอกจากนี้ชาวมุสลิมจำนวนมากปฏิเสธคัมภีร์กุรอ่านทุกรูปแบบภาษาอื่น ๆ คำแปลไม่ใช่ฉบับที่ถูกต้องของคัมภีร์กุรอ่านซึ่งบันทึกเป็นภาษาอาหรับ แม้ว่าคัมภีร์กุรอ่านเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ พวกซุนนะห์ถือว่าเป็นคำสอนทางศาสนาแหล่งที่สอง คัมภีร์ชุนนะห์เขียนขึ้นโดยสหายของมูฮัมหมัดเกี่ยวกับสิ่งที่มูฮัมหมัดกล่าวและกระทำ และเป็นที่ยอมรับ ความเชื่อที่สำคัญของศาสนาอิสลาม คือองค์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และมูฮัมหมัดเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ โดยเพียงแค่ยืนยันความเชื่อเหล่านี้ คนสามารถเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม

คำว่า “มุสลิม” หมายถึง “คนที่ยอมเชื่อฟังองค์อัลเลาะห์”

ชาวมุสลิมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ มีเอกลักษณ์เด่นพิเศษ เพียงพระองค์เดียว ผู้ซึ่งไม่มีพระบุตรหรือบริวาร และไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสักการบูชา นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง และพระเจ้าองค์อื่นเป็นของจอมปลอมทั้งสิ้น พระองค์ทรงมีพระนามที่ไพเราะ และมีพระจริยวัตรอันเพียบพร้อมงดงามไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ หรืพระจริยวัตรของพระองค์ไปได้

แคปชั่นอิสลาม
Advertisements

ข้อคิดคำคมอิสลามกับความรัก

 • “การมอบหมายต่ออัลลอฮุ คือปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ้งความแข็งแกร่งของพวกเรา”😊
 • “หากใครกำลังรอการตอบรับดุอาอ์ เชื่อสิพระองค์จะทำให้สิ่งที่ดีกว่าที่เรากำลังรออยู่”😌
 • “แม้หมอสามารถรักษาคุณได้ แต่อัลลอฮุเท่านั้นที่สามารถรักษาใจคุณได้”😊
 • “อดทนต่อความรัก เข้มแข็งต่อความอ่อนล้า ฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามา ในไม่ช้าสุขข้างหน้าก็มาถึง #อินชาอัลลอฮุ”❤️
 • “ผู้ใดที่อาบน้ำละหมาด ด้วยลักษณะที่ดีที่สุดบาปต่างๆ ของเขาจะหลุดออกจากตัวเขา แม้บาปที่อยู่ใต้เล็บของเขา”😇
 • “อกหักเรื่องเล็ก ทิ้งละหมาดเรื่องใหญ่ คนทิ้งเราไม่เป็นไรเพราะเรื่องที่ใหญ่คือการถูกตัดขาดจากพระองค์”🤗
 • “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธา และประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปราณความรักใคร่แก่พวกเขา”🥰
 • “ใครก็ตามที่อัลลอฮุปรารถนาให้เขาได้รับความดีงาม หรือกำไรในชีวิตพระองค์ก็จะทดสอบเขา”😊
 • “หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ศรัทธา ท่านจงรักษาสุขภาพร่างกายที่อัลลอฮุทรงประทานให้เรามาอย่างดี”😊
 • “เจ้าจะไมพบที่พึ่งใดๆ เลยนอกจากพระองค์”😌
 • “ทุกอย่าง พระองค์ จะพิจรณา ที่ใจ แต่หน้าตากับรูปร่างไม่เกี่ยวกันเลย…”💗
 • “ขอเพียงคุณอย่าพึ่งหมดหวังกับตัวเอง เมื่อถึงวันที่ใช่ เวลาที่ใช่เเล้ว วันนั้นย่อมเป็นวันของคุณ แด่องค์อัลลอฮ์”💗
 • “เมื่ออัลลอฮ์รักคุณพระองค์จะทำให้คุณรู้สึกผิดในมจต่อบาปที่คุณได้กระทำไว้ พระองค์นั้นทรงเมตตาเสมอ”🙂
 • “ฉันไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่รูปร่างและไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่หน้าตา แต่ต้องการข้างในตัวของเขา ที่เรียกว่า หัวใจที่ เต็มไปด้วยความศรัทธาและความยำเกรง”😇
 • คุณค่าของความรัก คือรู้จักคำว่าเข้าใจ และมันจะดียิ่งกว่า หากคนที่เข้าใจเรา เค้าเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ด้วย”📖💗
 • “ระหว่างรอคอย ด้วยความอดทน จงท่องคำว่า ขอบคุณเอาไว้ด้วย”🙏
 • “หากเป็น ผู้เตือน ก็จงเตือน ด้วยหัวใจ หากเป็นผู้ถูกเตือน ก็จงรับฟังด้วย ความตั้งใจ”😌
 • “คุณร่ำไห้เขาก็ได้ยิน คุณเจ็บปวดเขาก็เยียวยา คุณร้องขอเขาก็ตอบรับ คุณสำนึกผิดเขาก็ให้อภัย ไม่มีผู้ใดเข้าใจคุณมากกว่าผู้สร้างคุณ”😌
 • “หัวใจนั้นเมื่อได้สัมผัสกับความรักของอัลลอฮุ อัซซะวะญัล แล้ว มันจะไม่สามารถยืนอยู่ในสถานที่แห่งการฝ่าฝืนต่อพระองค์ได้”💗
 • “ฉันยืนอยู่บนภูเขาสูงและร้องเรียกนามของอาลีสิงโตแห่งพระเจ้า โออาลีราชสีห์ของพระเจ้าราชาแห่งมนุษย์นำความสุขมาสู่จิตใจที่โศกเศร้าของเรา”💗
 • “ฉันบอกอัลเลาะห์ว่าฉันรักพระองค์อย่างมาก แต่ฉันบอกพระองค์ว่าฉันไม่สามารถดีกว่านี้ได้เพราะโลกนี้เป็นอย่างไร”🥺🌎
 • “พระเจ้าบอกเสมอว่า อย่าสิ้นหวังและไม่ต้องเสียใจ”😇
 • “หัวใจที่กล้าหาญที่สุดคือหัวใจที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ (อัลลอฮ์) แม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตาม”❤️‍🩹
 • “หัวใจจะรู้สึกผ่อนคลายและบรรเทาถ้ามันถูกวางไว้ที่อัลลอฮุ และมันจะรู้สึกกังวลกระวนกระวายถ้ามันถูกวางไว้ที่ผู้คน”🙏
 • “หัวใจนั้นแพง เพราะมันเป็นที่อยู่ของอีหม่าน ก่อนจะมอบให้ใครดูแลต้องแน่ใจว่าเขามีอีหม่านดีพอ”😊
 • “ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้น มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่ง และแท้จริงเมื่ออัลลอฮุทรงรักกลุ่มชนใดแล้วพระองค์จะทดสอบพวกเขา”😌
 • “เชื่อมั่นในอัลลอฮุคือการมอบหมายต่ออัลลอฮุสุดหัวใจโดยไม่ลังเล”😇
 • “จะไม่มีการลังเลหรือกังวลใดๆ เมื่อใจได้ทำหน้าที่มอบหมายทุกอย่างไว้กับอัลลอฮุแล้ว”😉
 • “วันนี้แม้ต้องเผชิญกับทุกสิ่งคนเดียว ทำอะไรเพียงคนเดียว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเดียวดาย อัลลอฮุทรงอยู่กับเราเสมอ”😇
 • “รักษาความสุขด้วยการขอบคุณอัลลอฮุ”😌
 • “แม้นหลายสีผิว หนึ่งเดียวกัน ไม่มีการเหยียดเชื้อชาติในศาสนาอิสลาม”😌
 • “ฉันพูดกับอัลเลาะห์ว่าฉันเกลียดชีวิต เขาตอบว่าใครขอให้คุณรักชีวิต แค่รักฉันและชีวิตจะสวยงาม”💗
 • “แบบทดสอบไม่ได้มาเพื่อให้เราล้ม แต่มาเพื่อให้เราลุกขึ้น ใกล้ชิดอัลลอมากขึ้น รักมากขึ้น และแข็งแกร่งขึ้น”💗

ข้อคิดคำคมความรัก

Advertisements

ข้อคิดอิสลาม

ข้อคิดคำคมอิสลามกับชีวิต

 • “อัลลอฮฺทรงประทานให้ริสกีปัจจัย ยังชีพต่างให้กับเรามากมาย แต่ไม่ใช่ให้เรานั้น​ คิดว่าเรานั้นมีมากกว่าคนอื่น ดีกว่าคนอื่น​ หรือเหนือกว่าใครๆ แต่ให้เรานั้นขอบคุณ (ชุโกร)​ ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ”😇
 • “คนที่สามารถสูยุดต่ออัลลอฮุ โดยไม่เหนื่อยล้าทุกคืนวัน เขาย่อมยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย”😇
 • “และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โตนอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น”😇
 • “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหาย จงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย”😊
 • “เสียเวลาไม่กี่นาทีเพื่อการละหมาด ดีกว่าเสียโอกาสสี่หมื่นกวาปีเพื่อถูกลงโทษในหลุมกูโบร์”😔
 • “ละหมาด 5 เวลาคุณยังดูแลไม่ได้ แล้วนับประสาอะไร คุณจะดูแลสุดที่รักของคุณในอนาคตได้”😌
 • “คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนที่ไม่ละหมาดมักตกเป็นทาสของชัยฏอน”😔
 • “ล้านความดีที่เราจะทำไร้ค่า หากละหมาด 5 เวลาเราละเลย”😞
 • “จงทำให้ดีที่สุด จงทำให้ถูกต้องที่สุด เพราะทุกสิ่งที่มาประสบกับมุสลิม เป็นการลบล้างความผิดแม้กระทั่งการที่เขาประสบกับเคราะห์ร้ายหรือโดนหนามทิ่มตำก็ตาม”😌
 • “ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ชีวิตผู้ศรัทธาต้องดำเนินไป หวังความเมตตาจากพระอัลลอฮุ”🙏
 • “ลูกหลานเราเติบโตขึ้นทุกวัน พร้อมกับการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป ไวท์พัฒนาเดินหน้าไปต่อไม่หยุด เพื่อไม่ให้สะดุด ซึ่งการรับรู้เนื้อหาอิสลามสำหรับคนรุ่นใหม่”😔
 • “ถึงแม้จะไม่ได้ทุกสิ่ง แต่จงขอบคุณในทุกสิ่ง ที่อัลลอฮ์ให้”😊
 • “เกียรติของมุสลีมะฮ คือ เอารัตของเธอ!! หากเธอแต่งตัวรัดคือ การทำลายเกียรติ!!”😞
 • “บางที… เราอยากตื่นละหมาด แต่… เช้าๆ เหมือนมีช้างของจาพนมมานอนทับผ้าห่มเรา จริงไหม?”😂
 • “คนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่ง แต่คนที่แข็งแรงนั้นคือคนที่สามารถยับยั้งใจตนเองได้ขณะโกรธ”😌
 • “ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมากถึงทำให่เราทุกข์”😔
 • “อย่ากังวลว่ามีอะไร อยู่ในสวรรค์บ้าง แต่จงกังวลว่า จะเข้าไปที่นั่นได้อย่างไร”😇
 • “ท่านอย่าได้เยินเยอตัวเองด้วยคำพูดที่ว่า ฉันดีกว่าคนอื่น”🙂
 • “คำสอนที่มีค่า จะมีค่าที่สุด เราต้องปฏิบัติตาม”😌
 • “จงให้อภัยผู้อื่นโดยเร็วที่สุด เท่าที่คุณคาดหวังว่าอัลลอฮฺจะให้อภัยคุณ”😌
 • “อย่าหมดความหวังและอย่าเสียใจในศรัทธาต่อพระเจ้าเสมอ”🥲
 • “หัวใจที่กล้าหาญคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า แม้ในยามที่เจ็บปวดก็ตาม”🙏
 • “คนอื่นไม่ให้โอกาสยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตนเอง”😔
 • “กระจกมันไม่ดูถูกใคร มีแต่คนไม่มั่นใจที่ดูถูกตนเอง”🥲
 • “ใครจะดูถูกเราให้เขาดูถูกเราไป แต่จงท่องให้ขึ้นใจว่าเราไม่ดูถูกตัวเอง”🙂
 • “เมื่อคุณเห็นคนที่ได้รับเงินและความงามมากกว่าคุณให้มองหาคนที่ได้รับน้อยกว่า”😌
 • “ทำในสิ่งที่คุณทำเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเท่านั้นเริ่มต้นเพื่อเห็นแก่พระเจ้าทำงานเพื่อเห็นแก่พระเจ้าและดำเนินการในขอบเขตของการอนุมัติที่ดีของพระเจ้า”😌
 • “บางทีเรื่องร้ายๆ เป็นบททดสอบที่อัลลอฮุให้เราได้ประสบนั้น เพื่อเตือนให้เราสำนึกถึงเรื่องดีๆ ที่พระองค์ประทานให้แต่เราลืมชุโกรขอบคุณต่อพระองค์”😊
 • “จงยำเกรงต่ออัลลอฮุไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด และจงตามหลังความชั่วด้วยการทำดี มันย่อมลบล้างได้ และจงคบเพื่อนมนุษย์ด้วยกริยามารยาทที่ดีงาม”🙏
 • “มหาบริสทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะมีความสะดวกแก่เรา”🙏
 • “การที่ไม่ได้สิ่งที่คาดหวังไม่ได้แปลว่าล้มเหลว บางทีอัลลอฮุอาจลิขิตไว้แล้ว”😌
 • “ใครที่รับบางสิ่งบางอย่าง แล้วรู้สึกเพียงพอเขาก็จงตอบแทนกลับและหากไม่เพียงพอ เขาก็จงสรรเสริญ เพราะใครที่สรรเสริญ เขาก็ขอบคุณและใครที่ปิดบังเขาก็เนรคุณ”😊
 • “ไม่มีน้ำตาหยดใดที่อัลลอฮุไม่ทรงแลเห็น ไม่มีเสี้ยวินาทีใดที่อัลลอฮุไม่ทรงใส่ใจในบ่าว ไม่มีคำวอนขอใดที่อัลลอฮุไม่ทรงได้ยิน จงเชื่อมั่น”😊
 • “คุณจงอดทน เพราะแท้จริงอัลลอฮุจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหาย”😌
 • “พูดคำว่าเหนื่อยให้น้อยลง แล้วพูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮุ ให้มากขึ้นเพื่อหัวใจจักได้ขอบคุณที่อัลลอฮุทรงเมตตาให้มีชีวิตอยู่ในวันนี้”😊
 • “อัลฮัมดุลิลลาฮุ ขอบคุณต่ออัลลอฮุที่ทรงให้เราตื่นเข้ามาในสภาพที่ยังมีลมหายใจ”😌
 • “มีแต่ความเมตตา ในวันที่ผู้ศรัทธาไม่สบายใจ”😌
 • “ทุกบททดสอบ ล้วนมีฮิกมะห์ซ่อนอยู่เสมอ ไม่ว่าเราต้องเหนื่อยสักแค่ไหน จงพึงรำลึกไว้ในหัวใจเสมอ อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเราแน่นอน”😌
 • “มีชีวิตเพื่อความดี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้ พระองค์จะนำทางเราสู่สวงสวรรค์”🌈✨
 • “คนฉลาดไม่ใช่ผู้ชนะการโต้แย้ง แต่คนที่ฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น”🧐
 • “ความสุขไม่ใช่การปราศจากปัญหา แต่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงต่างหาก”😌
 • “เจอคนเก่งให้ยกนิ้วโป้ง เจอคนโกรธให้ยกนิ้วก้อย ถ้าอยากมอบสิ่งดีๆ ให้ยกสองมือดุอาอุ”👏
 • “คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำ”🙂
 • “ไม่มีใครดีเลิศหรือเพอร์เฟ็คทุกอย่าง เพราะขนาดดินสอยังมียางลบเลย”😌
 • “ต๋าวกุลมีศรัทธาเต็มเปี่ยมว่าอัลลอฮ์จะดูแลคุณแม้ว่าสิ่งต่างๆ จะดูเป็นไปไม่ได้ก็ตาม”☺️
 • “อัลลอฮ์ทรงทราบดีว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณและเมื่อใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะมี”😌
 • “เมื่อคุณลืมไปว่าคุณต้องการอัลลอฮ์ พระองค์ทรงทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณเรียกร้องหาพระองค์ และนั่นก็เพื่อผลดีของคุณเอง”😊
 • “ชีวิตที่วุ่นวายทำให้การอธิษฐานยากขึ้น แต่การอธิษฐานทำให้ชีวิตที่วุ่นวายง่ายขึ้น”😌🌈
 • “ศัตรูของวันนี้คือมิตรของวันพรุ่งนี้”😌
 • “การกลับใจและความปรารถนาและการโหยหาและการกลับใจ นี่คือการเก็บเกี่ยวแห่งชีวิตทั้งหมด”💗
 • “ไม่ว่าคุณจะเชื่อในพระเจ้าพระศิวะหรืออัลเลาะห์จิตวิญญาณของคุณควรรู้ว่าทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกัน”😉

ข้อคิดคำคมชีวิต

ข้อคิดคำคมอิสลามพระอัลลอห์

 • “อย่าให้วันหนึ่ง… ผ่านไปโดยไม่ได้คุยกับผู้สร้าง เพราะวันหนึ่งที่ผ่านไปนั้นเธอใช้ลมหายใจของ อัรเราะห์มานในการหายใจ”🙏
 • “สำหรับผู้ชายนั้นได้รับสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้ และสำหรับหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับสิ่งที่พวกนางได้ขวนขวายไว้ และพวกเข้าจงขอต่ออัลลอฮุเถิด จากความกรุณาของพระองค์แท้จริง อัลลอฮุทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง”😊
 • “ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ขอแค่เป็นคนธรรมดาๆ ที่สามารถรักษาละหมาด 5 เวลาได้ก็พอ”🙏
 • “แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่ อัลลอฮุ คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า”😌
 • “โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิด และโปรดทรงให้พวกเราตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วย”😇
 • “ความศรัทธาของท่านที่หนักแน่น จะมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักหน่วง การทดสอบที่หนักหน่วงจะมาพร้อมกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน”😊
 • “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮุ และประกอบคุณงาม ความดีทั้งหลาย พวกเขาคือคนดียิ่ง”😊
 • “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮุ และการกระทำความดี สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอย่างมิขาดสาย”😉
 • “บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของอัลลอฮุ และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและให้ความช่วยเหลือนั้น พวกเขาคือผู้ศรัทธาที่แท้จริง”😊
 • “จงกล่าวเถิด(มุฮัมหมัด) ว่าพวกท่านจงทำงานเถิดแล้วอัลลอฮุจะทรงเห็นการงานของพวกท่าน และเราะสูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาจะเห็นด้วย”🙏
 • “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีืทั้งหลาย ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง”😇
 • “และบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลายนั้นแน่นอนเราจะลบล้างความชั่วร้ายทั้งหลาย ของพวกเขาไปจากพวกเขา และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาสิ่งที่ดียิ่ง ซึ่งพวกเขาได้กระทำไว้”😊
 • “ท่านอาลี รอฎิยัลลอฮูอันฮุได้กล่าวว่า สายลมไม่ได้พัดเพียงแค่ทำให้ต้นไม้คลื่นไหว แต่เพื่อทดสอบความแข็งแรกของรากต่างหาก ทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต ไม่ได้เพื่อทำให้เราอ่อนแอ แต่เพื่อทดสอบอีหม่านของเรา”😇
 • “อย่าให้วันหนึ่ง… ผ่านไปโดยไม่ได้คุยกับผู้สร้าง เพราะวันหนึ่งที่ผ่านไปนั้นเธอใช้ลมหายใจของอัรเราะห์มานในการหายใจ”😊
 • “อัลลอฮฺเข้าใจคำอธิษฐานของเราแม้ว่าเราจะไม่สามารถหาคำที่จะกล่าวได้ก็ตาม”🙏
 • “โอกาสจะตัดสินตัวเองว่าคุณสนิทกับอัลเลาะห์แค่ไหน… คุณต้องการ Jannah มากแค่ไหน? เพียงพอที่จะออกจากเตียงและละหมาด Fajr?”😇
 • “เช่นเดียวกับประติมากรถ้าจำเป็น แกะสลักเพื่อนจากหิน ตระหนักว่าการมองเห็นภายในของคุณมืดบอด และพยายามที่จะเห็นสมบัติในตัวทุกคน”😌
 • “อัลลอฮ์ทรงทำให้กลางคืนและกลางวันประสบความสำเร็จซึ่งกันและกัน แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง”😇📖
 • “เมื่อคุณลืมไปว่าคุณต้องการอัลลอฮ์ (พระเจ้า) พระองค์จะทรงให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณร้องทูลต่อพระองค์ และนั่นก็เพื่อประโยชน์ของคุณเอง”😊
 • “โอ้พระเจ้าของพวกข้า พระองค์โปรดทรงประทานความอดทน ให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด และโปรดให้มั่นคงซึ่งเท้าของข้าพระองค์ และโปรดทรงช่วยพระข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย”😌
 • “และเราได้ทำให้บางคนในพวกเจ้า เป็นการทดสอบแก่อีกบางคน เพื่อดูว่าพวกเจ้าจะอดทนไหม? และพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง”😌
 • “น้อมรับด้วยหัวที่อิคลาส ไม่ว่าวันนี้จะเจอบททดสอบใดๆ ก็ตาม ไม่ต้องกลัวอะไรให้มาก เพราะคำพูดที่ดีที่สุด คือ อัลฮัมดุลิลลาฮุ”🙏
 • “โอ้อัลลอฮุ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ ทรงประทานซึ่งสวนสวรรค์และฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้พ้นจากนรก”😌
 • “ไม่เป็นไรแล้ว ไม่มีบาปและหายแล้ว ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮุ”😊
 • “ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพจนารถแห่งอัลลอฮุ ที่สมบูรณ์ยิ่งใหญ่ให้ปลอดภัยจากความชั่วร้าย ของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง”😊
 • “ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮุ จากชัยฏอนผู้ถูกสาปแช่ง”🙏
 • “โอ้อัลลอฮุ ได้โปรดปกป้องฉันจากโทษทัณฑ์ของพระองค์ในวันที่พระองค์ทรงฟื้นชีพปวงบ่าวของพระองค์”😊
 • “ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮุและวันอาคิเราะฮุ เขาจะพูดดีหรือไม่ก็เงียบ”😌
 • “เมื่อหน้าที่ความรับผิดชอบถูกละเลย ก็จงรอวันสิ้นโลกเถิด”🌏
 • “เมื่อรอมฏอนจากไปแล้ว เจ้าจงรักษาระดับอีหม่านให้ดีๆ อย่าให้ชัยตอนเข้ามาแทรกได้”😌
 • “ทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮุเป็นผู้ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธาไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา”😌
 • “ดังนั้นพวกคุณจงรำลึกถึงพระเจ้าเถิด พระเจ้าก็จะรำลึกถึงพวกคุณและจงขอบคุณพระเจ้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อพระเจ้าเลย”🙏
 • “แท้จริงอัลลอฮุคือ ผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบพระคุณ”😉
 • “ผู้ชายและผู้หญิงมีรางวัลเท่ากันสำหรับการกระทำต่อพระเจ้าของพวกเขา”🙏
 • “เมื่ออัลลอฮ์คือจุดแข็งของคุณไม่มีสิ่งใดทำลายคุณได้”💪
 • “เวลาของอัลลอฮ์นั้นสมบูรณ์แบบในทุกๆ เรื่อง เราไม่เข้าใจภูมิปัญญาเบื้องหลังเสมอไป แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อใจมัน”🙏
 • “แด่อัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้า คือการกลับมาของคุณพวกคุณทุกคนและพระองค์จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่คุณเคยทำ”🥲
 • “พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้อยู่อย่างสันติ”😇
 • “การดะวะห์ที่แท้จริงของอิสลามคือลักษณะของมุสลิม”😇
 • “ฉันเชื่อในพระศิวะพระเจ้าอัลเลาะห์ พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทับในจิตวิญญาณของเรา”😊

ข้อคิดคำคมสอนใจ