สุภาษิตคำพังเพยท้องยุ้งพุงกระสอบ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยท้องยุ้งพุงกระสอบ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. ท้องยุ้งพุงกระสอบ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยท้องยุ้งพุงกระสอบ

ที่มาของสำนวนนี้คือ ในสมัยโบราณแทบจะทุกบ้านที่อยู่ในชนบทมักจะสร้างยุ้งฉางไว้สำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว, ข้าวโพด ฯลฯ เพื่อสำหรับไว้ใช้รับประทาน และไว้ใช้ทำพันธุ์ ดังนั้นคำว่า “ยุ้ง” จึงมักจะถูกนำมาอุปมาอุปไมยหมายถึงสิ่งที่คอยรองรับใส่สิ่งของที่มากๆ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่กินจุ หรือ กินได้มากกว่าคนทั่วๆ ไป คนที่มีความสามารถในการกินได้มากผิดปกติ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยท้องยุ้งพุงกระสอบ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตท้องยุ้งพุงกระสอบ

  • แต่ละคนท้องยุ้งพุงกระสอบกันทั้งนั้น สั่งอาหารมาเท่าไหร่ก็หมด กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มซักที มื้อนี้คงได้จ่ายอานแน่ๆ
  • สำหรับคนท้องยุ้งพุงกระสอบอย่างเราปริมาณอาหารให้น้อยไปหน่อย ต้องสั่ง 2 จาน
  • โบราณท่านจึงเปรียบคนกลุ่มนี้เอาไว้ว่ามีท้องเหมือนมียุ้งข้าว คือท้องยุ้งพุงกระสอบ ใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็ม
  • ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ จะสามารถชนะผู้ชายตัวใหญ่ๆในการแข่งขันการกินได้ เธอคงมีท้องยุ้งพุงกระสอบ
  • นักการเมืองรับสินบนจากพ่อค้า จนท้องยุ้งพุงกระสอบ ในที่สุดก็ กินจนพุงแตก เมื่อเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่าร่ำรวยผิดปกติ ก็สอบสวนหาที่มาของทรัพย์สิน และถูกยึดทรัพย์ในที่สุด

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements