สุภาษิตคำพังเพยเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฆ. เจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก

ที่มาของสำนวน เจ้า หมายถึง หัวหน้า เจ้านาย หลวงชี หมายถึง บุคคลที่ตามเจ้าในวัด ในสำนวนนี้ ถ้าเจ้าวัดไม่ดี ส่วนอื่นๆ ของวัดก็ไม่ดีตามด้วย ไม่ใช่แค่บุคคล แต่รวมถึงสถานที่

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เจ้านายมีนิสัยหรือพฤติกรรมเป็นอย่างไร ลูกน้องก็เป็นย่างนั้น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก

  • องค์กรทำงานที่ไหนหัวหน้าแย่ บรรยากาศในองค์กรก็แย่ ถ้าเลือกได้ ไม่อยากให้ลูกไปทำงานในที่แบบนี้เลย สุขภาพจิตเสียเปล่าๆ
  • ก็อย่างนี้แหละเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก เจ้านายยังเรียกรับสินบน แล้วคนเป็นลูกน้องถ้ามีโอกาสมีหรือที่จะไม่ทำ
  • บริษัทนี้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะได้ CEO ที่มีความเก่ง มีความเป็นผู้นำสูง นี่แหละเจ้าวัดดี หลวงชีก็สะอาด ในทางกลับกันถ้า CEO ไม่ดีก็เหมือนเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก
  • เจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก พอกันทั้งเจ้านายและลูกน้องเลยจริงๆ งานการไม่สนใจ ชวนกันไปกินเหล้าได้ทุกวี่ทุกวัน
  • ยับเยิน!? หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งโกงกินยับ ตั้งแต่หัวหน้าถึงลูกน้อง โดนคดีกันยับเกือบทักหน่วยงาน นี่แหละเจ้าวัดไม่ดี หลวงชีสกปรก หัวหน้าแย่ ลูกน้องก็แย่ไปด้วย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube