รวมแคปชั่นคำคมครู แม่พิมพ์ของชาติต้องคู่คำคม!

คำคมครู

คุณครูเหนื่อยไหมจากการทำงาน? อยากได้คำพูดโดนๆ คุณครูมาแชร์แคปชั่นคำคมครู โดนๆ กันหน่อย ช่วยให้เป็นข้อคิด กำลังใจในอาชีพในการทำงานกันต่อไป หากท้อก็ใช้คำคมเป็นตัวช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้คุณมีกำลังใจในการสอนต่อไป!📚

Advertisements

ครูนั้นเป็นอาชีพที่สร้างบุคคลอื่นให้มีความรู้ ทั้งความรู้ด้านสติปัญญา และการใช้ชีวิต คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม คำว่าครูนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะที่สอนในโรงเรียน แต่เริ่มด้วยการสอนในครอบครัวเป็นอันดับแรกก่อน วันนี้เลยรวบรวมข้อคิดคำคมครู โดนๆ มาให้เป็นข้อคิดกัน

รวมแคปชั่นคำคมครูโดนๆ

แคปชั่นครู
Advertisements

แคปชั่นครูฮาๆ กวนๆ

“ครูที่ดีจงกระหายในความรู้ และ ทำตัวให้โง่ตลอดเวลา”😉

“ครูแนะแนวสอนมาว่า “ถ้าเราหมดศรัทธาในสิ่งไหน เราจะมองสิ่งนั้นติดลบไปทันที”😔

“ตามหาความรักมันหดหู่ 😔 มาตามหาความรู้กับครูไหมจ๊ะ 🤓”

“ปัญหาในชีวิต… อย่ามองมันเป็นปัญหา… มองมันเป็นโจทย์สิ #ในฐานะครู”😉

“เกิดเป็นครู ควรที่จะเลือกข้างและข้างที่ควรเลือก… คือข้างเดียวกับเด็กๆ เพราะครูควรยึดผลประโยชน์ของเด็กๆ เป็นหลัก”🥰

“การเป็นครูนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศ ตำแหน่ง หรือแม้กระทั่งวิทยฐานะใดๆ หรอก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นครูมันอยู่ที่ “หัวใจและจิตวิญญาณ”😇

“ครูที่ดีคือครูที่ทำหน้าที่มากกว่าคำว่า “ครู”😌

“ทางเดินอาจไม่สวยหรู แต่เป็นครู ให้เราก้าวต่อไป”😊

“กระจกเงาเรามีไว้ส่องหน้า ต้องรู้ว่าดีเด่นเป็นไฉน ครูอยากรู้ตัวครูเป็นอย่างไรเชิญดูเด็กที่ได้สั่งสอนมา”🙂

“ครูต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องรังสรรค์ให้ลูกศิษย์เข้าใจในชีวิต มีอิสระ กล้าคิด กล้าพูด โดยปราศจากความกลัวใดๆ”😊

“ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเปรียบเสมือนพลังให้ศิษย์เป็นคนดี”😉

“ครูอาชีพย่อมเห็นเงินสำคัญน้อยกว่าความรู้ อาชีพครูย่อมเห็นความรู้สำคัญน้อยกว่าเงิน”👍

“ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี? สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา”👍

“พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังของทั้งมวล”😊

“16 มกราเรียกว่าวันครู ในใจไอมียูเรียกวันอะไร”😝

“เปิดเทอมอาจเจอแต่คุณครู แต่ถ้าเปิดใจเราดูจะเห็นโลกสีชมพูอยู่ข้างใน”💗

เรียนไปไม่เกิดความรู้ เพราะเจอหน้าครู แล้วเกิดความรัก”🥰

“ขี่ช้างจับตั๊กแตน แต่ถ้าอยากได้ครูเป็นแฟนต้องขี่อะไรครับ”😋

“ตามหาความรักมันหดหู่ มาตามหาความรู้กับครูไหมจ๊ะ”😉👌

น้ำขึ้น ให้รีบตัก ครูน่ารัก ให้รีบจีบ”😛

“อยากมีความรู้ต้องไปหาครู แล้วอยากมีความรักต้องไปหาใคร”😝

“เป็นครูต้องบริหารทั้งเวลาสอน และเวลาเอกสาร”😂

“เก้าในสิบของการศึกษา คือกำลังใจ”💗

“เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะ ยกเว้นเจ้าของหัวใจ”😂

“การเรียนการสอนควรปลูกฝังความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”😊

“เพราะครู… คือผู้ให้ ให้วิชา ให้ชีวิต ให้ศิษย์เสมอมา ขอกราบบูชาครู”🙏

“ไม่มีนักเรียน คนไหนโง่ มีแต่ไม่ถนัดในวิชา หรือเรื่องนั้นๆ”😊

“คนบางคนไม่ต้องสอนเขาก็รู้ คนบางคนไม่ย่อมรู้แม่ถูกสอน คนเป็นครูไม่มีสิทธิ์จะเกี่ยงงอน คนเป็นครูต้องรักสอนให้คนเรียน”🙂

“ถ้าอยากให้ลูกคุณเก่ง คุณต้องหาทางให้ลูกได้เจอครูที่สุดยอด ไม่ใช่โรงเรียนที่สุดยอด”👍

“ถ้าครูทำให้พวกเธอเกลียด แต่พวกเธอมีการกระทำที่รู้ผิดรู้ถูกมากขึ้น ครูยอมโดนเกลียดก็ได้”😓

“ชีวิตครูคือการเรียนรู้เสมอ เรียนรู้จากการพลาด เพื่อครั้งต่อไปเราจะไม่พลาดอีก”✌️

“ครูปกติวั่ไปได้แค่บอกเล่า ครูที่ดีทำหน้าที่อธิบาย ครูที่เหนือกว่าใช้วิธีแสดงให้เห็น ส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้นสร้างแรงบันดาลใจ”⭐

“ครูบางท่านเดินเข้าห้องมา นักเรียนเงียบกริ๊บ แต่บางท่านเดินเข้ามาเสียงนี่ลั่นอาคาร”😂

“หน้าที่ครูนั้นหนักเท่าภูเขา แต่ความตายนั้นเบาดุจขนนก”😥

“ครูที่ดีต้องสอนเด็กทั้งตัว และต้องให้โอกาสเด็ก เพื่อสงผลต่อพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดี”😇

“พัฒนาคนให้เริ่มที่ใจ พัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตน”✌️

“ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์ สำนักผิดทิ้งเด็กไว้มิได้สอน หนึ่งนาทีนั้นมีค่าอย่าตัดรอน เมื่อศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู”✌️

“จงทำในสิ่งที่รักในอาชีพครู และจงรักในสิ่งที่ทำในอาชีพครู แล้วเราจะมีความสุข”👍

“ถึงเรียนไม่จบครู ก็พอจะสอนเรื่องความรักให้ได้นะ”🥰

“เค้าว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติ แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครูนี่แหละแม่พิมพ์ของลูก”😜

“16 มกราวันครู แต่วันที่จะบอกลา you ไม่มีทาง”😊

“วันครูนี่ต้องกลับไปไหว้แฟนเก่าไหม ให้บทเรียนเยอะเหลือเกิน”🙄

“จะจีบครูคณิต ต้องใช้สูตรหาพื้นที่หัวใจไหมครับ”😅📐

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา อาจาร์ยเข้าช้า ไม่มีวันเลิกเร็ว”😂

“เป็นก็ดีครูกู้ได้ทุกอย่าง ยกเว้นระเบิด”😂💣

“ครูแนะแนวสอนมาว่าถ้าเราหมดศรัทธาในสิ่งไหน เราจะมองสิ่งนั้นติดลบไปทันที”😌🙏

“เป็นครูได้สอน เป็นของเธอได้อะไร”😝

“ครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะครู…”😌

“การกีฬานั้น นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลา ให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้ รู้ชนะ”✌️

“อย่าทำร้ายใครด้วยคำพูด เพราะคนพูดอาจจะไม่ได้คิด แต่คนฟังจะจำและคิดไปอีกนาน พูดกับลูกศิษย์ควรใช้คำพูดให้ดี”🙂

“ครูที่ดีไม่ใช่สอนดี สอนเก่ง หรือสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจ แต่ครูเป็นผู้ให้ และชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้เติมโตเป็นคนดีของสังคม”✌️

“ครูควรให้ความรัก… ก่อนให้ความรู้เสมอ… และจงให้ใจนักเรียนก่อน ก่อนที่จะได้ใจเด็กกลับคืนมา”❤️

“อาชีพครูเป็นได้แต่เป็นยาก มีเพียงปากก็ใช่ว่าจะสอนได้ต้องใจรักดูแลศิษย์มิเสื่อมคลาย หวังสบายอย่าหมายมาเป็นครู”😩

“ครูจึงควรทำใจ ให้ได้ว่าศิษย์ยิ่งมีปัญหา อย่าทิ้งขว้าง สู้อดทนทำใจให้เป็นกลาง ช่วยสะสางสร้างสรรค์ตามขั้นตอน”😉

“ความเป็นครู ไม่ได้เริ่มต้นที่แปดโมงเช้าแล้วสิ้นสุดตอนหกโมงเย็น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนนิยามคุณว่าครู ขอให้รู้ว่าครูเค้าเป็นกันทั้งชีวิต”❤️

“ถึงกายเหนื่อย เมื่อยล้า กรำงานหนัก ฉันยังรักอาชีพนี้มิหนีหาย แม้นกายเหนื่อย เมื่อยล้า จวนเจียนตาย ฉันมิหน่ายหรอกนะ อาชีพครู”😊

“ครูมีหน้าสอนคนด้วย ไม่ใช่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว”🙂📚

“ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย”✌️

“อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน”👍

“เป็นครูไทยนั้นเหนื่อยเมื่อยลำบาก งานก็หลากมากมีให้แก้ไข ตามคำสั่งแจ้งมาทุกวันไป ผลสุดท้ายทำอย่างไร ฉันล่ะงง”😓

“วันครูต้องคิดถึงครู แต่ถ้าวันไอเลิฟยูต้องคิดถึงคุณ”😋

“รักครูต้องมีพาน รักตลอดกาลต้องมีเธอ”🤭

“วันครูเราบอกรักครู แต่วันที่รอมานานคือวันที่บอกรักคุณ”😖

“ความไม่สมหวังก็เปรียบเหมือนครู ที่สอนให้เราพยายามต่อไป”😊✌️

“ถ้าความรักยังไม่เซียน💔 มาสมัครเรียนกับครูไหม🧐”

“เป็นครูต้องสอนหนังสือ อยากเป็นของเธอต้องสอนอะไร”🤭

“เป็นแฟนครูก็ดี จะได้โดนสอนทั้งหนังสือทั้งชีวิตไปในตัวเลย”😂

“เป็นครูต้องปกป้องและสอนลูกศิษย์นั้นแหล่ะครูที่แท้จริง”🙂

“สอนหนังสือเรียน แต่ไม่มีใครมาสอนหนังสือรักเลย”😅

ข้อคิดคำคมครู กลอนครู

Advertisements

ข้อคิดเครู

“ผิดที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่า จะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้น จะต้องอบรมเด็กให้รู้จักด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมถึงต้องมีสำหนักรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย”🙏

“ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด”🙏

“ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้น สำรวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของจนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม รวมถึงต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจเป็นกลาง ไปปล่อยไปตามอำนาจอคติ”🙏

“แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่ มีวิชาความรู้ตลอด เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน”👍

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ พิธีไหว้ครูผู้สั่งสอน คุกเข่าคลานน้อมกับพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”✌️

“ตั้งแต่เรียนเขียน ก ทั้งนับเลข นิทานเสกสอนสั่งสร้างนิสัย ขัดเกลาจิตศิษย์อยู่ให้รู้วัย ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรทำ”😊

“ไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียน จนถึงอายุ 60″😊

เพราะครู… คือผู้ให้ ให้วิชา ให้ชีวิต ให้ศิษย์เสมอมา ขอกราบบูชาครู”🙏

“ครูที่ดีต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกศิษย์เสมอ”🙂

“สอนเด็กใครๆ ก็สอนได้ แต่จิตวิญญาณมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง”😇

“ครูต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องรังสรรค์ให้ลูกศิษย์เข้าใจในชีวิต มีอิสระ กล้าคิด กล้าพูด โดยปราศจากความกลัวใดๆ”😌

“เป็นครูนั้นเงินไม่สูง ใจต้องรักจริงจังถึงสอนได้ แค่ได้สอนความสุขก็เต็มอิ่มใจ”🙏

“การสอนเด็กๆ ให้นับเป็นสิ่งที่ดี  แต่สอนพวกเขาว่าการนับอะไรดีที่สุด”😌

“การศึกษาไม่ใช่การเติมหม้อ แต่เป็นการจุดไฟ”🔥

“ครูที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่รู้มากที่สุด แต่เป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดในการลดทอนความรู้ให้เหลือเพียงองค์ประกอบที่ชัดเจนและยอดเยี่ยม”😉

“เมื่อนักเรียนพร้อม ครูจะปรากฏ เมื่อลูกศิษย์พร้อมจริงๆ… ครูจะหายไป”😌

“ผู้ที่เป็นครูจะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง”🙏

“การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล และประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำได้ราบรื่นและได้ผลที่ดีอย่างรวดเร็ว”🙏

“มหาวิทยาลัยมุ่งสอนนักศึกษา ให้เป็นคนเก่งซึ่งเป็นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นกำลังของบ้านเมือง”🙏

“ร้อยอักษรกลอนกานท์ผ่านมาไหว้ เป็นมาลัยจากใจที่ท่วมท้น ด้วยศรัทธาสาธยายหลายถกล นำศิษย์พ้นโอฆะนทีภัย”😊

“พายเรือจ้างกลางชนให้คนนั่ง หมั่นฝนทั่งกลายเป็นเข็มสัมฤทธิ์ผล เป็นแม่พิมพ์ของชาติเปี่ยมค่าล้น น้อมกมลแด่คุณครู… ด้วยดวงใจ”👍

“ยกสองมือขึ้นประนมกราบวันทา ขอขมาคุณครูผู้พร่ำสอน ผู้ถ่ายถอดวิชาให้คนจร ผู้สั่งสอนลูกศิษย์ให้คิดเป็น”👍

“ถึงครูเลือกเด็กไม่ได้ แต่ครูเลือกที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดีและมีความรู้ได้”😇

“โลกนี้ไม่มีปัญหาและศัตรู มีแต่ครูกับบทเรียนคอยพร่ำสอนเราเสมอ”🌍💗

“นอกจากความรู้จากตำราแล้ว ครูยังต้องเรียนรู้บางอย่างกับลูกศิษย์ด้วย”😊

“ชีวิตนี้นอกจากอาชีพครู ก็ไม่รู้จะรักอาชีพอื่นได้เท่าอาชีพนี้ไหม”😣💗

“เป็นครูที่ดียุคนี้ต้องสอนหลายวิชา งานเอกสาร งานพัสนุ ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ ถึงเหนื่อยก็รักในอาชีพนี้”😅💗

“ชีวิตครูนั้นไซร้ ทั้งสุขทุกข์ปนกัน แต่ทำแล้วมีความสุข”☺️

“ครูมีความรักสามประการ คือรักการเรียน รักผู้เรียน และความรักที่จะนำความรักสองประการแรกมาพบกัน”☺️💗

“ครูคือคนที่ทำให้ตัวเองก้าวหน้าโดยไม่จำเป็น”😉

“บุญคุณพ่อแม่ให้เรามีชีวิตอยู่ บุญคุณของครูทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น”😇🙏

“ฉันเป็นหนี้บุญคุณของพ่อในการดำรงชีวิต แต่สำหรับครูของฉันคือสอนเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี”😊🙏

“ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็จะต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร”🙏

“ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ควรจะห่วงหันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากๆ เข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก”🙏

“อาชีพก็เหมือนคนสวน ที่ต้องคอย เพาะ ชำ เอาใจใส่การเลี้ยงดูต้นอ่อน ตลอดจนนำไปปลูก พร้อมกับรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแล จนกว่าต้นกล้าจะเติบโต แข็งแกร่ง และพร้อมให้ผลผลิตเป็นต้นกล้าใหม่”🌱❤️

“ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป”✌️

“ก้มกราบเท้าระลึกคุณพ่อแม่ เลี้ยงดูแลอบรมบ่มนิสัย เปรียบคุณครูคนแรกซึ้งหทัย มโนมัยใช้เลี้ยงลูกปลูกกมล”

“แด่คุณครูผู้ให้ของลูกศิษย์ ที่อุทิศชีวิตคอยพร่ำสอน ทั้งเมตตาห่วงใยเอื้ออาทร ขอให้พรดีทั้งหลายเกิดแก่ครู”✌️

“ความครูมีอยู่ในตัวทุกคน แม้นจะไม่ใช่ครูอาชีพ แต่เป็นครูที่สอนด้วยใจ”💗

“นวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับครู นั่นก็คือนวัตกรรมการใส่ใจในการสอน”💗

“ทางเดินอาจไม่สวยหรู แต่เป็นครูให้เราก้าวเดินต่อไป”😉👌

“สอนให้เป็นคนดี กับสอนให้เป็นคนเก่งนั้นมันต่างกัน”🧐

“ครูก็คน วอนเด็กๆ เข้าใจครูด้วยนะ”😅

“เป็นครูแล้วรู้สึกตัวเองมีคุณค่า เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติที่ดี”😊

“ครูต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องรังสรรค์ให้ลูกศิษย์เข้าใจในชีวิต มีอิสระ กล้าคิด กล้าพูด โดยปราศจากความกลัวใดๆ”😌

“บอกฉันแล้วฉันก็ลืม สอนฉันและฉันจำ มีส่วนร่วมกับฉันและฉันเรียนรู้”😇📖

“การเรียนการสอนไม่ใช่ศิลปะที่สูญหายไป แต่การเรียนการสอนนั้นเป็นประเพณีที่สูญหายไป”😌

“ครูคืออะไร? ครูไม่ใช่คนที่สอนอะไรบางอย่าง แต่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอเพื่อค้นพบสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้ว”😊

“ใครก็ตามที่สอนฉันสมควรได้รับความเคารพ ให้เกียรติ และความสนใจจากฉัน”😄