รวมแคปชั่นคำคมครู แม่พิมพ์ของชาติต้องคู่คำคม!

คำคมครู
X
Advertisements

คุณครูเหนื่อยไหมจากการทำงาน? อยากได้คำพูดโดนๆ คุณครูมาแชร์แคปชั่นคำคมครู โดนๆ กันหน่อย ช่วยให้เป็นข้อคิด กำลังใจในอาชีพในการทำงานกันต่อไป หากท้อก็ใช้คำคมเป็นตัวช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้คุณมีกำลังใจในการสอนต่อไป!📚

รวมแคปชั่นคำคมครูแม่พิมพ์ของชาติ

ครูนั้นเป็นอาชีพที่สร้างบุคคลอื่นให้มีความรู้ ทั้งความรู้ด้านสติปัญญา และการใช้ชีวิต คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม คำว่าครูนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะที่สอนในโรงเรียน แต่เริ่มด้วยการสอนในครอบครัวเป็นอันดับแรกก่อน วันนี้เลยรวบรวมข้อคิดคำคมครู โดนๆ มาให้เป็นข้อคิดกัน

แคปชั่นครู
Advertisements


ข้อคิดคำคมวันครูโดนๆ

 • “ครูที่ดีจงกระหายในความรู้ และ ทำตัวให้โง่ตลอดเวลา”😉
 • “การเรียนการสอนควรปลูกฝังความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”😊
 • “ครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะครู…”😌
 • “ครูแนะแนวสอนมาว่า ถ้าเราหมดศรัทธาในสิ่งไหน เราจะมองสิ่งนั้นติดลบไปทันที”😔
 • “เพราะครู… คือผู้ให้ ให้วิชา ให้ชีวิต ให้ศิษย์เสมอมา ขอกราบบูชาครู”🙏
 • “ปัญหาในชีวิต… อย่ามองมันเป็นปัญหา… มองมันเป็นโจทย์สิ #ในฐานะครู”😉
 • “คนบางคนไม่ต้องสอนเขาก็รู้ คนบางคนไม่ย่อมรู้แม่ถูกสอน คนเป็นครูไม่มีสิทธิ์จะเกี่ยงงอน คนเป็นครูต้องรักสอนให้คนเรียน”🙂
 • “ถ้าอยากให้ลูกคุณเก่ง คุณต้องหาทางให้ลูกได้เจอครูที่สุดยอด ไม่ใช่โรงเรียนที่สุดยอด”👍
 • “ครูที่ดีไม่ใช่สอนดี สอนเก่ง หรือสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจ แต่ครูเป็นผู้ให้ และชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้เติมโตเป็นคนดีของสังคม”✌️
 • “ครูควรให้ความรัก… ก่อนให้ความรู้เสมอ… และจงให้ใจนักเรียนก่อน ก่อนที่จะได้ใจเด็กกลับคืนมา”❤️
 • “ครูที่ดีคือครูที่ทำหน้าที่มากกว่าคำว่าครู”😌
 • “ชีวิตครูคือการเรียนรู้เสมอ เรียนรู้จากการพลาด เพื่อครั้งต่อไปเราจะไม่พลาดอีก”✌️
 • “ทางเดินอาจไม่สวยหรู แต่เป็นครู ให้เราก้าวต่อไป”😊
 • “ครูปกติทั่วไปได้แค่บอกเล่า ครูที่ดีทำหน้าที่อธิบาย ครูที่เหนือกว่าใช้วิธีแสดงให้เห็น ส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้นสร้างแรงบันดาลใจ”⭐
 • “ความเป็นครู ไม่ได้เริ่มต้นที่แปดโมงเช้าแล้วสิ้นสุดตอนหกโมงเย็น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนนิยามคุณว่าครู ขอให้รู้ว่าครูเค้าเป็นกันทั้งชีวิต”❤️
 • “หน้าที่ครูนั้นหนักเท่าภูเขา แต่ความตายนั้นเบาดุจขนนก”😥
 • “ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเปรียบเสมือนพลังให้ศิษย์เป็นคนดี”😉
 • “ครูที่ดีต้องสอนเด็กทั้งตัว และต้องให้โอกาสเด็ก เพื่อสงผลต่อพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดี”😇
 • “ครูอาชีพย่อมเห็นเงินสำคัญน้อยกว่าความรู้ อาชีพครูย่อมเห็นความรู้สำคัญน้อยกว่าเงิน”👍
 • “พัฒนาคนให้เริ่มที่ใจ พัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตน”✌️
 • “ครูมีหน้าสอนคนด้วย ไม่ใช่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว”🙂📚
 • “ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย”✌️
 • “จงทำในสิ่งที่รักในอาชีพครู และจงรักในสิ่งที่ทำในอาชีพครู แล้วเราจะมีความสุข”👍
 • “อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน”👍
 • “ความไม่สมหวังก็เปรียบเหมือนครู ที่สอนให้เราพยายามต่อไป”😊✌️
 • “เก้าในสิบของการศึกษา คือกำลังใจ”💗
 • “เป็นครูต้องปกป้องและสอนลูกศิษย์นั้นแหล่ะครูที่แท้จริง”🙂
 • “แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่ มีวิชาความรู้ตลอด เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน”👍
 • “ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป”✌️
 • “ตั้งแต่เรียนเขียน ก ทั้งนับเลข นิทานเสกสอนสั่งสร้างนิสัย ขัดเกลาจิตศิษย์อยู่ให้รู้วัย ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรทำ”😊
 • “ยกสองมือขึ้นประนมกราบวันทา ขอขมาคุณครูผู้พร่ำสอน ผู้ถ่ายถอดวิชาให้คนจร ผู้สั่งสอนลูกศิษย์ให้คิดเป็น”👍
 • “ไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียน จนถึงอายุ 60″😊
 • “ถึงครูเลือกเด็กไม่ได้ แต่ครูเลือกที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดีและมีความรู้ได้”😇
 • “ความครูมีอยู่ในตัวทุกคน แม้นจะไม่ใช่ครูอาชีพ แต่เป็นครูที่สอนด้วยใจ”💗
 • “เพราะครู… คือผู้ให้ ให้วิชา ให้ชีวิต ให้ศิษย์เสมอมา ขอกราบบูชาครู”🙏
 • “โลกนี้ไม่มีปัญหาและศัตรู มีแต่ครูกับบทเรียนคอยพร่ำสอนเราเสมอ”🌍💗
 • “ครูที่ดีต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกศิษย์เสมอ”🙂
 • “นวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับครู นั่นก็คือนวัตกรรมการใส่ใจในการสอน”💗
 • “นอกจากความรู้จากตำราแล้ว ครูยังต้องเรียนรู้บางอย่างกับลูกศิษย์ด้วย”😊
 • “ทางเดินอาจไม่สวยหรู แต่เป็นครูให้เราก้าวเดินต่อไป”😉👌
 • “สอนเด็กใครๆ ก็สอนได้ แต่จิตวิญญาณมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง”😇
 • “ชีวิตนี้นอกจากอาชีพครู ก็ไม่รู้จะรักอาชีพอื่นได้เท่าอาชีพนี้ไหม”😣💗
 • “สอนให้เป็นคนดี กับสอนให้เป็นคนเก่งนั้นมันต่างกัน”🧐
 • “เป็นครูแล้วรู้สึกตัวเองมีคุณค่า เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติที่ดี”😊
 • “เป็นครูนั้นเงินไม่สูง ใจต้องรักจริงจังถึงสอนได้ แค่ได้สอนความสุขก็เต็มอิ่มใจ”🙏
 • “ชีวิตครูนั้นไซร้ ทั้งสุขทุกข์ปนกัน แต่ทำแล้วมีความสุข”☺️
 • “การสอนเด็กๆ ให้นับเป็นสิ่งที่ดี แต่สอนพวกเขาว่าการนับอะไรดีที่สุด”😌
 • “ครูมีความรักสามประการ คือรักการเรียน รักผู้เรียน และความรักที่จะนำความรักสองประการแรกมาพบกัน”☺️💗
 • “บอกฉันแล้วฉันก็ลืม สอนฉันและฉันจำ มีส่วนร่วมกับฉันและฉันเรียนรู้”😇📖
 • “การศึกษาไม่ใช่การเติมหม้อ แต่เป็นการจุดไฟ”🔥
 • “ครูคือคนที่ทำให้ตัวเองก้าวหน้าโดยไม่จำเป็น”😉
 • “การเรียนการสอนไม่ใช่ศิลปะที่สูญหายไป แต่การเรียนการสอนนั้นเป็นประเพณีที่สูญหายไป”😌
 • “เมื่อนักเรียนพร้อม ครูจะปรากฏ เมื่อลูกศิษย์พร้อมจริงๆ… ครูจะหายไป”😌
 • “ใครก็ตามที่สอนฉันสมควรได้รับความเคารพ ให้เกียรติ และความสนใจจากฉัน”😄

ข้อคิดคำมสอนใจ

ข้อคิดเครู

แคปชั่นคำคมครูกวนๆ ฮาๆ

 • “ตามหาความรักมันหดหู่😔 มาตามหาความรู้กับครูไหมจ๊ะ🤓”
 • “ครูบางท่านเดินเข้าห้องมา นักเรียนเงียบกริ๊บ แต่บางท่านเดินเข้ามาเสียงนี่ลั่นอาคาร”😂
 • “16 มกราเรียกว่าวันครู ในใจไอมียูเรียกวันอะไร”😝
 • “ถึงเรียนไม่จบครู ก็พอจะสอนเรื่องความรักให้ได้นะ”🥰
 • “เป็นครูไทยนั้นเหนื่อยเมื่อยลำบาก งานก็หลากมากมีให้แก้ไข ตามคำสั่งแจ้งมาทุกวันไป ผลสุดท้ายทำอย่างไร ฉันล่ะงง”😓
 • “เปิดเทอมอาจเจอแต่คุณครู แต่ถ้าเปิดใจเราดูจะเห็นโลกสีชมพูอยู่ข้างใน”💗
 • “เค้าว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติ แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครูนี่แหละแม่พิมพ์ของลูก”😜
 • “วันครูต้องคิดถึงครู แต่ถ้าวันไอเลิฟยูต้องคิดถึงคุณ”😋
 • “เรียนไปไม่เกิดความรู้ เพราะเจอหน้าครู แล้วเกิดความรัก”🥰
 • “16 มกราวันครู แต่วันที่จะบอกลา you ไม่มีทาง”😊
 • “รักครูต้องมีพาน รักตลอดกาลต้องมีเธอ”🤭
 • “ขี่ช้างจับตั๊กแตน แต่ถ้าอยากได้ครูเป็นแฟนต้องขี่อะไรครับ”😋
 • “วันครูนี่ต้องกลับไปไหว้แฟนเก่าไหม ให้บทเรียนเยอะเหลือเกิน”🙄
 • “วันครูเราบอกรักครู แต่วันที่รอมานานคือวันที่บอกรักคุณ”😖
 • “ตามหาความรักมันหดหู่ มาตามหาความรู้กับครูไหมจ๊ะ”😉👌
 • “จะจีบครูคณิต ต้องใช้สูตรหาพื้นที่หัวใจไหมครับ”😅📐
 • “น้ำขึ้น ให้รีบตัก ครูน่ารัก ให้รีบจีบ”😛
 • “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา อาจาร์ยเข้าช้า ไม่มีวันเลิกเร็ว”😂
 • “ถ้าความรักยังไม่เซียน💔 มาสมัครเรียนกับครูไหม🧐”
 • “อยากมีความรู้ต้องไปหาครู แล้วอยากมีความรักต้องไปหาใคร”😝
 • “เป็นก็ดีครูกู้ได้ทุกอย่าง ยกเว้นระเบิด”😂💣
 • “เป็นครูต้องสอนหนังสือ อยากเป็นของเธอต้องสอนอะไร”🤭
 • “เป็นครูต้องบริหารทั้งเวลาสอน และเวลาเอกสาร”😂
 • “เป็นแฟนครูก็ดี จะได้โดนสอนทั้งหนังสือทั้งชีวิตไปในตัวเลย”😂
 • “เป็นครูได้สอน เป็นของเธอได้อะไร”😝
 • “เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะ ยกเว้นเจ้าของหัวใจ”😂
 • “สอนหนังสือเรียน แต่ไม่มีใครมาสอนหนังสือรักเลย”😅
 • “ครูก็คน วอนเด็กๆ เข้าใจครูด้วยนะ”😅
 • “เป็นครูที่ดียุคนี้ต้องสอนหลายวิชา งานเอกสาร งานพัสนุ ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ ถึงเหนื่อยก็รักในอาชีพนี้”😅💗

แคปชั่นคำคมกวนๆ ฮาๆ

กลอนครูสอนใจ

 • “การกีฬานั้น นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลา ให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้ รู้ชนะ”✌️
 • “อย่าทำร้ายใครด้วยคำพูด เพราะคนพูดอาจจะไม่ได้คิด แต่คนฟังจะจำและคิดไปอีกนาน พูดกับลูกศิษย์ควรใช้คำพูดให้ดี”🙂
 • “เกิดเป็นครู ควรที่จะเลือกข้างและข้างที่ควรเลือก… คือข้างเดียวกับเด็กๆ เพราะครูควรยึดผลประโยชน์ของเด็กๆ เป็นหลัก”🥰
 • “การเป็นครูนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศ ตำแหน่ง หรือแม้กระทั่งวิทยฐานะใดๆ หรอก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นครูมันอยู่ที่หัวใจและจิตวิญญาณ”😇
 • “ถ้าครูทำให้พวกเธอเกลียด แต่พวกเธอมีการกระทำที่รู้ผิดรู้ถูกมากขึ้น ครูยอมโดนเกลียดก็ได้”😓
 • “อาชีพครูเป็นได้แต่เป็นยาก มีเพียงปากก็ใช่ว่าจะสอนได้ต้องใจรักดูแลศิษย์มิเสื่อมคลาย หวังสบายอย่าหมายมาเป็นครู”😩
 • “กระจกเงาเรามีไว้ส่องหน้า ต้องรู้ว่าดีเด่นเป็นไฉน ครูอยากรู้ตัวครูเป็นอย่างไรเชิญดูเด็กที่ได้สั่งสอนมา”🙂
 • “ครูจึงควรทำใจ ให้ได้ว่าศิษย์ยิ่งมีปัญหา อย่าทิ้งขว้าง สู้อดทนทำใจให้เป็นกลาง ช่วยสะสางสร้างสรรค์ตามขั้นตอน”😉
 • “ครูต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องรังสรรค์ให้ลูกศิษย์เข้าใจในชีวิต มีอิสระ กล้าคิด กล้าพูด โดยปราศจากความกลัวใดๆ”😊
 • “ถึงกายเหนื่อย เมื่อยล้า กรำงานหนัก ฉันยังรักอาชีพนี้มิหนีหาย แม้นกายเหนื่อย เมื่อยล้า จวนเจียนตาย ฉันมิหน่ายหรอกนะ อาชีพครู”😊
 • “ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี? สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา”👍
 • “ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์ สำนักผิดทิ้งเด็กไว้มิได้สอน หนึ่งนาทีนั้นมีค่าอย่าตัดรอน เมื่อศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู”✌️
 • “พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังของทั้งมวล”😊
 • “ผิดที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่า จะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้น จะต้องอบรมเด็กให้รู้จักด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมถึงต้องมีสำหนักรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย”🙏
 • “ผู้ที่เป็นครูจะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง”🙏
 • “ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็จะต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร”🙏
 • “ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด”🙏
 • “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล และประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำได้ราบรื่นและได้ผลที่ดีอย่างรวดเร็ว”🙏
 • “ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ควรจะห่วงหันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากๆ เข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก”🙏
 • “ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้น สำรวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของจนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม รวมถึงต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจเป็นกลาง ไปปล่อยไปตามอำนาจอคติ”🙏
 • “มหาวิทยาลัยมุ่งสอนนักศึกษา ให้เป็นคนเก่งซึ่งเป็นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นกำลังของบ้านเมือง”🙏
 • “อาชีพก็เหมือนคนสวน ที่ต้องคอย เพาะ ชำ เอาใจใส่การเลี้ยงดูต้นอ่อน ตลอดจนนำไปปลูก พร้อมกับรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแล จนกว่าต้นกล้าจะเติบโต แข็งแกร่ง และพร้อมให้ผลผลิตเป็นต้นกล้าใหม่”🌱❤️
 • “ร้อยอักษรกลอนกานท์ผ่านมาไหว้ เป็นมาลัยจากใจที่ท่วมท้น ด้วยศรัทธาสาธยายหลายถกล นำศิษย์พ้นโอฆะนทีภัย”😊
 • “เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ พิธีไหว้ครูผู้สั่งสอน คุกเข่าคลานน้อมกับพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”✌️
 • “พายเรือจ้างกลางชนให้คนนั่ง หมั่นฝนทั่งกลายเป็นเข็มสัมฤทธิ์ผล เป็นแม่พิมพ์ของชาติเปี่ยมค่าล้น น้อมกมลแด่คุณครู… ด้วยดวงใจ”👍
 • “ก้มกราบเท้าระลึกคุณพ่อแม่ เลี้ยงดูแลอบรมบ่มนิสัย เปรียบคุณครูคนแรกซึ้งหทัย มโนมัยใช้เลี้ยงลูกปลูกกมล”🌱
 • “แด่คุณครูผู้ให้ของลูกศิษย์ ที่อุทิศชีวิตคอยพร่ำสอน ทั้งเมตตาห่วงใยเอื้ออาทร ขอให้พรดีทั้งหลายเกิดแก่ครู”✌️
 • “ครูที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่รู้มากที่สุด แต่เป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดในการลดทอนความรู้ให้เหลือเพียงองค์ประกอบที่ชัดเจนและยอดเยี่ยม”😉
 • “บุญคุณพ่อแม่ให้เรามีชีวิตอยู่ บุญคุณของครูทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น”😇🙏
 • “ครูคืออะไร? ครูไม่ใช่คนที่สอนอะไรบางอย่าง แต่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอเพื่อค้นพบสิ่งที่เธอรู้อยู่แล้ว”😊
 • “ฉันเป็นหนี้บุญคุณของพ่อในการดำรงชีวิต แต่สำหรับครูของฉันคือสอนเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี”😊🙏

ข้อคิดคำคมชีวิต

Advertisements