สุภาษิตคำพังเพยเนื้อถ้อยกระทงความ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนื้อถ้อยกระทงความ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. เนื้อถ้อยกระทงความ

ความหมายของสุภาษิตเนื้อถ้อยกระทงความ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการพูดคุย ได้เนื้อได้ความชัดเจน โบราณท่านเลยพูดว่าเนื้อถ้อยกระทงความนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ถ้อยคําที่ได้เรื่องได้ราวเข้าใจได้ชัดเจน ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ โดยไม่ต้องทำอะไร หรือชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว คำๆ นี้นิยมใช้กับการอธิบายความ การชี้แจงหรือการตอบข้อสงสัย ซึ่งทำแล้วอย่างครบถ้วน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเนื้อถ้อยกระทงความ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเนื้อถ้อยกระทงความ

  • ผมชอบเวลาฟังเขาให้สัมภาษณ์นักข่าวเนื้อถ้อยกระทงความดี
  • ข้าแต่ศาลที่เครพ จำเลยได้อธิบายความต่อท่านอย่างครบเนื้อถ้อยกระทงความแล้ว ไม่มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมแล้วครับ
  • เพราะเขาเป็นนายกที่ยอดเยี่ยม การพูดจาย่อมเนื้อถ้อยกระทงความกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว
  • พี่ครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเอง ซึ่งผมก็ได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาอย่างเนื้อถ้อยกระทงความแล้ว
  • เราเลิกกันแล้ว ผมบอกคุณแบบเนื้อถ้อยกระทงความแล้วละ คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอ ทำไมคุณยังมาตามรังควานผมอีก!?

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements