สุภาษิตคำพังเพยสิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยสิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. สิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก

ที่มาของสำนวน มาจากคนรับใช้ในสมัยก่อน หากคนรับใช้ซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่รับใช้มานานได้ออกไป แม้ว่าจะได้รับคนรับใช้ใหม่เข้ามาหลายคน ก็ยังไม่รู้ใจและรู้งานเท่ากับคนเก่าที่ออกไป

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่มาทำงานใหม่ที่ยังด้อยประสบการณ์ ถึงแม้ว่าจะรับเข้ามาทำงานหลายคน แต่ก็ยังมีความสามารถเทียบเท่าคนเก่าเพียงคนเดียวที่ลาออกไปไม่ได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยสิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตสิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก

  • “สิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก สิบวาจาไม่เท่าหนึ่งการกระทำ”
  • พนักงานที่อยู่ในบริษัทนี้มานาน เข้าใจระบบการทำงานและรู้ใจผู้จัดการเป็นอย่างดี เมื่อคนเก่าได้ลาออกไป แม้ว่าจะหาคนใหม่มาแล้วก็ตาม แต่ผู้จัดการก็ยังรู้สึกว่าการทำงานล่าช้า ไม่คล่องตัวเหมือนแต่ก่อน สิบคนเข้าไม่เท่าคนหนึ่งออกจริงๆ
  • กว่าจะสอนงานให้พนักงานใหม่ ก็ต้องดูประสบการณ์อีกว่าทำไหวหรือเปล่า ผิดกับคนเก่ารู้ระบบดีทุกอย่าง อย่างที่เขาว่าจริงๆ สิบคนเข้าไม่เท่า
  • สิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก ไม่ว่าคนใหม่จะเก่งแค่ไหน ถ้ายังทำงานไม่เป็น ไม่รู้จักสถานที่ดีก็ไม่สามารถแทนคนเก่าได้ เพราะประสบการณ์
  • วิชิตเขาอยู่กับหัวหน้าคนนี้มานาน เป็นที่ไว้ใจของหัวหน้าให้ทำงานแทนหลายๆ ส่วน แต่หัวหน้าต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ลูกน้องคนใหม่ก็ไม่สามารถแทนวิชิตได้เลย นี่แหละสิบคนเข้าไม่เท่าหนึ่งคนออก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube