สุภาษิตคำพังเพยปลาหมอแถกเหงือก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปลาหมอแถกเหงือก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปลาหมอแถกเหงือก

ความหมายของสุภาษิตปลาหมอแถกเหงือก

ที่มาของสำนวน มาจากปลาหมอนั้นพยายามที่จะเอาชีวิตรอดโดยการย้ายถิ่นไปยังแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าในช่วงที่ฝนตกหรือน้ำไหล ด้วยการเอาเหงือกหรือตรงแก้มนั้นไสไปกับพื้นดิน พื้นหญ้าที่มีน้ำไหลเป็นทาง ซึ่งเป็นการกระทำที่ค่อนข้างยากกับเพลา เพราะว่าปลานั้นส่วนมากจะถนัดว่ายน้ำมากกว่า

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรน เพื่อให้อยู่รอด หรือเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่าง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปลาหมอแถกเหงือก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปลาหมอแถกเหงือก

  • ชีวิตลูกผู้ควรค่าแก่พยายามสร้างชีวิตให้ดีี ให้ตนเอง และครอบครัว ถือว่าจะกระเสือกกระสนเหมือนปลาหมอแถกเหงือก ก็ต้องทำ ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ เพื่อคุณค่าผู้ชายที่แท้จริง
  • ทักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่หลงเข้าไปในป่าเขตอันตราย พวกเขาต้องพยายามดิ้นรนเหมือนปลาหมอแถกเหงือก เพื่อให้มีชีวิตรอดออกมาได้
  • “ปลาหมอแถกเหงือก” ซึ่งมีที่มาจากพฤติกรรมในธรรมชาติของปลาหมอ เนื่องจากปลาหมอมีอวัยวะช่วยหายใจลักษณะเป็ นแผ่นริ้วย่น ๆ อยู่ตอนบนของของช่องเหงือก
  • ผู้ป่วยอาละวาดจนพยาบาลต้องจับตัวเขามัดไว้กับเตียง แต่เขาก็ยังพยายามดิ้นเป็นปลาหมอแถกเหงือกเพื่อให้หลุดจากเชือกที่มัดไว้
  • ยามที่ไม่มีกินเหมือนปลาหมอแถกเหงือก เมื่อถึงจุดนั้น คนเราจะพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอด เมื่อผ่านมันมาได้ เราจะแข็งแกร่งขึ้นโดยปริยาย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements