สุภาษิตคำพังเพยเงาตามตัว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเงาตามตัว
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ง. เงาตามตัว

ความหมายของสุภาษิตเงาตามตัว

ที่มาของสำนวน มาจากเงาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแสงได้ส่องผ่านวัตถุที่แสงไม่สามารถลอดผ่านออกมา ดังนั้นเงาจะอยู่ติดตัวเราตลอด ตราบใดที่มีแสงกระทบเรา

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำ จนเหมือนเป็นเงาของอีกคนหนึ่ง หรือสิ่งที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงตามกันไป

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเงาตามตัว

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเงาตามตัว

  • สมชายกับสมหมายเพื่อนที่รักกันมาก มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เหมือนเงาติดตามตัวกันเลยทีเดียว เจออีกคนที่ไหน ก็ต้องเจออีก คนอยู่ด้วยกันที่นั่น
  • ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในน้ำ บนบก ยอดเขา ในอวกาศ ดวงดาวต่าง ๆ จะอยู่ในโลกนี้ หรือใน จักรวาลไหนก็ตาม ตราบใดที่เรายังมีการกระทำ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผล ทั้งสิ้น มันจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัว ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้
  • ปัจจุบันคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม แต่สำหรับฉัน ฉันเชื่อว่ากรรมจะติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัว
  • เงาตามตัว สุดท้ายมนุษย์ก็เป็นได้แค่เงาที่อยู่ข้างหลังเท่านั้น… หากจะมีการเบี่ยงเบนไปบ้างก็ไม่มีทางที่จะสามารถไปปรากฏอยู่หน้าวัตถุได้เลย
  • กรรมเปรียบเสมือนเงาตามตัว แปลว่า เมื่อไหร่ก็ตามเรามีเงาอยู่ เราจะวิ่งหนีเงามันเป็นไปไม่ได้ วิ่งมันก็ตาม ไม่วิ่งมันก็ตาม

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements