สุภาษิตคำพังเพยเลือดข้นกว่าน้ำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเลือดข้นกว่าน้ำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. เลือดข้นกว่าน้ำ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเลือดข้นกว่าน้ำ

ที่มาของสำนวนนี้ คำว่าเลือดในสำนวนนี้หมายถึง สายเลือด และข้นหมายถึงความความแน่นแฟ้น ซึ่งโดยปกติแล้วเลือดนั้นจะมีความข้นมากกว่าน้ำ จึงนำมาเปรียบเปรยถึงความสำพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเครือญาติย่อมดีกว่าคนนอก(น้ำ) นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เครือญาติย่อมดีกว่าคนนอก ใช้ในการเปรียบเปรยถึงการให้ความสำคัญกับ ญาติพี่น้องนั้นสำคัญกว่าคนอื่น โดยเราจะสามารถไว้ใจ หรือเชื่อใจญาติพี่น้องได้มากกว่าคนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จัก เพราะว่าเราและพี่น้องของเราอย่างน้อยก็มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด มีพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย คนเดียวกัน หรือเป็นเครือญาติกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเลือดข้นกว่าน้ำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเลือดข้นกว่าน้ำ

  • เราเองในที่สุดก็พอจะเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำอาจจะอยู่พ้นความคิดที่ว่า เราต่างก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เราจะรักและมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน มันก็ต้องอาศัยการรดน้ำพรวนดิน ญาติ ก็คือคนๆ หนึ่ง คนที่ต่างก็มีบุคลิก มีตัวตน มีผลประโยชน์และจุดมุ่งหมายเฉพาะที่พ้นไปจากความเข้มข้นของสายเลือด
  • สุดท้ายพ่อแกก็ยกสมบัติทั้งหมดให้กับลูกชายเขาแทนที่จะเป็นลูกบุญธรรมอย่างแก ไม่ว่าลูกตัวเองจะประพฤติชั่วเช่นไร เลือดก็ข้นกว่าน้ำอยู่แล้ว
  • ดาวเรืองแต่งงานกับนายห้างใหญ่ แรกๆเขาก็ดีกับดาวเรือง แต่พออยู่ด้วยกันนานๆเข้า เขาไปมีผู้หญิงอื่น ทิ้งให้ดาวเรืองอยู่บ้านคนเดียว ดาวเรืองทนไม่ได้จึงไปปรึกษาพี่สาวของเธอ พี่สาวปลอบใจดาวเรืองและให้คำแนะนำด้วยความรักความเป็นห่วง เหตุการณ์นี้ตรงกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่าเลือดข้นกว่าน้ำ
  • แนวคิดเรื่องเลือดข้นกว่าน้ำเป็นแนวคิดที่เราพบได้ทั่วไป แน่ล่ะเพราะว่าเราส่งต่อสายเลือด ส่งต่อ DNA และส่งต่อความมั่นคงปลอดภัยให้กับทายาททางสายเลือดเป็นหลัก ครอบครัวเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ ยิ่งโลกสมัยใหม่เข้ามา แนวคิดเรื่องครอบครัวอบอุ่นเป็นแนวคิดที่ทำให้เรายิ่งให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัว ในนัยของความอบอุ่นห่วงใย และความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มีต่อกัน
  • เห็นมั๊ย สุดท้ายแกก้ต้องเลือกกเข้าน้องชายแกมากกว่าเข้าข้างฉัน เหมือนที่เขาว่าไว้ว่าเลือดข้นกว่าน้ำ แม้ว่าน้องชายแกจะผิดก็ตาม

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements