สุภาษิตคำพังเพยตีนถีบปากกัด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยตีนถีบปากกัด ปากกัดตีนถีบ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตีนถีบปากกัด / ปากกัดตีนถีบ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตีนถีบปากกัด / ปากกัดตีนถีบ

ที่มาของสำนวนนี้คือ อาการของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ตนเองอยู่รอด และปลอดภัย จากสิ่งที่กำลังทำร้ายเราเองอยู่ เพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะที่กำลังคับขันนั้น เรียกว่าใกล้ตีนก็ใช้ตีนถีบ ใกล้ปากก็ใช้ปากกัด กล่าวคือทำทุกอย่างเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะนั้น

เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยจากศัตรูที่กำลังทำร้ายตนเองอยู่ จำเป็นจะต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าต่อสู้ป้องกันตัว มีมีดก็ใช้มีด หรือ ไม่มีอะไรก็ใช้มือชกใช้เท้าเตะถีบ และ ถ้าใกล้ตัวมากๆ ก็จะใช้ปากกัดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของตนเอง สำนวนนี้เรียกมักถูกเรียกสลับเป็น “ปากกัดตีนถีบ”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ตั้งใจทำมาหากิน มานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก แม้ว่างานนั้นจะหนักขนาดไหนก็ตาม จำต้องอดทนทำขอเพียงให้มีรายได้ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เรียกว่าทำงานไม่เลือกงาน ทำงานทุกอย่างที่ขวางหน้า ขอเพียงให้ได้เงินมาก็พอใจแล้ว

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตีนถีบปากกัด ปากกัดตีนถีบ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตีนถีบปากกัด

  • หล่อนมักจะนึกถึงอดีตของตัวเอง กว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ เธอต้องตีนถีบปากกัดมาเป็นเวลานาน
  • ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องตีนถีบปากกัด หาอาหารเท่าที่พอจะหาได้ในพื้นที่อันจำกัด มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่รอดไปวันๆ
  • ฉันจะไม่ยอมกลับไปตีนถีบปากกัดแบบตอนเด็กๆ อีกแล้ว ฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่านั้น
  • ทำงานหนัก ปากกัดตีนถีบสู้ชีวิต ก็มองไม่เห็นอนาคตเหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นได้อย่างไร แต่ผมก็ขอสู้ชีวิตต่อไป
  • ปากกัดตีนถีบ ชาวนาดิ้นสู้ภัยแล้งสุดฤทธิ์ ในสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งเกือบจะเป็นอีกฤดูกาลหนึ่งประจำปีของประเทศไทยไปแล้ว

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements