80+ รวมคำคมและคำสอนพระเยซู เรื่องความรัก ชีวิต ความหวัง

คำคมและคำสอนพระเยซู
X
Advertisements

คำคมคำสอนของพระเยซูคริสต์ช่วยให้คุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแน่นอนว่าเป็นครูที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่

รวมคำคมคำสอนของพระเยซูสั้นๆ

พระคัมภีร์สอนเราว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าสร้างเราในครรภ์และพระองค์ทรงทราบแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อเราก่อนหน้านั้น! พระคัมภีร์ยังพูดถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์และให้รางวัลเราด้วยชีวิตนิรันดร์หลังความตาย พระเจ้าบอกเราว่าพระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูเพื่อเราจะได้ไม่เพียงมีชีวิตบนโลก แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ เราผู้ดำเนินชีวิตในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสัมผัสสวรรค์บนดินได้! พระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

คำสอนพระเยซูเรื่องความรัก
Advertisements


คำสอนพระเยซูเรื่องความรัก

 • “เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายว่า จงรักกัน ดังที่เราได้รักเจ้า พวกเจ้าก็รักซึ่งกันและกัน”💞
 • “ทุกสิ่งควรทำด้วยความรัก”💗
 • “ความรักควรแสดงออกโดยไม่เสแสร้ง จงเกลียดชังความชั่ว จงยึดมั่นในความดี”😊
 • “รู้ว่าฉันอยู่กับคุณเสมอ ใช่จนถึงจุดสิ้นสุดของเวลา”😊⏳
 • “ความรักนั้นก็อดทน ความรักนั้นกรุณา ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่แสวงผลประโยชน์ ไม่ฉุนเฉียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่เก็บบันทึกการร้องเรียน ไม่มีความสุขกับความอยุติธรรม แต่มีความสุขกับความจริง”💗
 • “ให้ความรักและความสัตย์ซื่อไม่ทิ้งคุณ ผูกไว้รอบคอ เขียนไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจ แล้วคุณจะได้รับความโปรดปรานและชื่อเสียงที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและมนุษย์”😇
 • “จงรักภักดีต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันเหนือตัวเอง”😌
 • “นี่คือการปลอบโยนของฉันในความทุกข์ยากที่สัญญาของคุณทำให้ฉันมีชีวิต”😊
 • “ให้รักแท้ เกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี”😇
 • “และเหนือสิ่งอื่นใด จงรักซึ่งกันและกันอย่างแรงกล้า เพราะความรักจะลบล้างบาปมากมาย”💞
 • “ทั้งสามยังคงอยู่ ศรัทธา ความหวัง และความรัก แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด”💗
 • “เพราะฉันรู้แผนการที่ฉันมีเพื่อคุณ… แผนการที่จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองและไม่ทำร้ายคุณ แผนการที่จะให้ความหวังและอนาคตแก่คุณ”🥰
 • “แม่ปลอบโยนลูกฉันใด เราจะปลอบโยนเจ้าฉันนั้น”😇💗
 • “ในความรักไม่มีความกลัว เพราะความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไป”🥰
 • “ความรักนั้นก็อดทนนาน มีใจปรานี ไม่ริษยา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่แสวงผลประโยชน์ ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำ”💗
 • “จงรักศัตรู จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ดูหมิ่นท่าน”😇
 • “ความรักนั้นก็อดทน รักคือความกรุณา ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิด ความรักไม่ชื่นชมยินดีในความชั่ว แต่ชื่นชมยินดีในความจริง มันปกป้องเสมอ เชื่อใจเสมอ หวังเสมอ และพากเพียรเสมอ”💗
 • “การปฏิเสธเป็นโอกาสสำหรับการเลือกของคุณ”😉
 • “คุณเห็นไหม มีบางคนที่เรารัก และอีกหลายคนอาจจะอยากอยู่ด้วยมากกว่า”😄
 • “เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ให้พลังและความรัก จิตใจที่สงบและสมดุล ระเบียบวินัย และการควบคุมตนเอง”😇💗
 • “พระคัมภีร์ไม่ได้ให้ไว้สำหรับข้อมูลของเรา แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเรา”😊
 • “เราคือแสงสว่างของโลก ผู้ที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”😊🌎
 • “เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้า”😌
 • “พระเจ้าทรงเป็นความรัก และบุคคลผู้อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าอยู่ในเขา”😌
 • “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันหันไปหาพระคัมภีร์ไบเบิลและพบทุกสิ่งที่ฉันต้องการ”😊📖
 • “ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดนิ่ง ความเมตตาของพระองค์ไม่สิ้นสุด เป็นของใหม่ทุกเช้า ความสัตย์ซื่อของพระองค์ยิ่งใหญ่”💗
 • “ดังนั้นเราจึงไม่เสียหัวใจ แม้ว่าตัวตนภายนอกของเรากำลังสูญเปล่าไป แต่ตัวตนภายในของเรากำลังได้รับการสร้างใหม่ทุกวัน สำหรับความทุกข์ยากเพียงชั่วขณะเล็กน้อยนี้กำลังเตรียมน้ำหนักนิรันดร์ของรัศมีภาพเหนือกว่าการเปรียบเทียบทั้งหมดสำหรับเรา เพราะเราไม่ได้มองไปยังสิ่งที่มองเห็นแต่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น”😊
 • “ไม่มีความกลัวในความรัก แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นขับไล่ความกลัวออกไป เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษ ผู้ที่กลัวไม่ได้ทำให้ความรักสมบูรณ์”😌
 • “ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครมากไปกว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์”💗
 • “ยืนหยัดในศรัทธา เข้มแข็ง ให้ทุกสิ่งที่คุณทำเป็นความรัก”💞

ข้อคิดคำคมความรัก

คำสอนพระเยซูเรื่องชีวิต

 • “เพราะว่าพระเจ้ารักโลกมากจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกโดยทางพระองค์”🌏
 • “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงสามารถทำได้ไกลเกินกว่าที่เราจะขอหรือจินตนาการด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานภายในเรา”😇
 • “จงมีความสุขในความหวัง ยืนหยัดในยามลำบาก และอุทิศตนเพื่อการอธิษฐาน”😄
 • “อย่าปล่อยให้หัวใจของคุณเป็นทุกข์ เชื่อในพระเจ้า”😇
 • “จงมีความสุขกับคนที่มีความสุข และร้องไห้กับคนที่กำลังร้องไห้”😄
 • “ดังนั้น จงระวังชีวิตของคุณให้ดี อย่าเหมือนคนโง่แต่ฉลาด จงใช้ทุกโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะวันเวลานั้นช่างเลวร้าย”😉
 • “เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา ไม่ใช่โดยการมองเห็น”😊
 • “โลกนี้เป็นของพระเจ้า และทุกสิ่งในนั้น โลก และทุกคนที่อาศัยอยู่ในนั้น”🌏
 • “จงระวังตัว ยืนหยัดในศรัทธา จงกล้าหาญ จงเข้มแข็ง”💗
 • “พระองค์ประทานพลังแก่ผู้อ่อนแอ และให้กำลังแก่ผู้ไร้อำนาจ”😇
 • “ของเก่าก็ล่วงไป กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”🍂
 • “อย่าโกรธเร็วนัก เพราะความโกรธจะสะสมอยู่ในใจของคนโง่”😉
 • “ศรัทธาของเราสามารถเคลื่อนภูเขาได้”🗻
 • “ผู้ซื่อสัตย์ย่อมได้รับพรอย่างบริบูรณ์”😌
 • “เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เขียนไว้ก่อนหน้านั้นถูกเขียนขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความอดทนและการปลอบโยนของพระคัมภีร์”😇
 • “ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง และทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น”😉
 • “ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย”😌
 • “จิตวิญญาณของข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีดิ์ในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า”😇
 • “ใช้ทุกสิ่งที่คุณทำได้จากหนังสือเล่มนี้โดยมีเหตุผล และความสมดุลของศรัทธา แล้วคุณจะได้มีชีวิตและตายอย่างมีความสุขมากขึ้น”📖😇
 • “ในปฐมกาล พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน”😇
 • “ในตัวฉันมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งกว่าพลังอื่นใด ชีวิตที่อยู่ในตัวฉันนั้นใหญ่กว่าชีวิตภายนอกพันเท่า”🤗
 • “ยอมจำนนต่อพระเจ้าและอยู่อย่างสันติกับเขา ด้วยวิธีนี้ความเจริญรุ่งเรืองจะมาถึงเจ้า”😇
 • “พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือจดหมายจากบ้านของเรา”😌🏡
 • “เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”😌💫
 • “เพราะว่าการต่อสู้ของเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับผู้ปกครอง กับผู้มีอำนาจ อำนาจของโลกที่มืดมิดนี้ และต่อต้านกองกำลังฝ่ายวิญญาณของความชั่วร้ายในอาณาจักรสวรรค์”😇
 • “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณ และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของคุณ และพระองค์จะทรงกระทำให้ทางของคุณราบรื่น”😊
 • “ความเกรงกลัวมนุษย์จะเป็นกับดัก แต่ผู้ใดวางใจในพระเจ้าจะปลอดภัย”😌
 • “ผู้ที่แสวงหาความชอบธรรมและความรักย่อมพบชีวิต ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศ”😊
 • “เมื่อน้ำสะท้อนใบหน้า ชีวิตของคนเราจึงสะท้อนหัวใจ”💗
 • “พระองค์ความสว่างของโลก ผู้ที่ติดตามพระเยซูจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”🌎

ข้อคิดคำคมชีวิต

คำสอนพระเยซูเรื่องความหวัง การให้อภัย

คำสอนพระเยซูเรื่องความหวัง การให้อภัย

 • “รักศัตรูของคุณ! อธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงคุณ! ด้วยวิธีนี้ คุณจะทำตัวเป็นลูกที่แท้จริงของพระบิดาในสวรรค์ เพราะพระองค์ทรงประทานแสงแดดแก่ทั้งคนชั่วและคนดี และทรงให้ฝนมาแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม”💗
 • “อย่าทำชั่วตอบแทนความชั่วแก่ผู้ใด แต่จงคิดที่จะทำสิ่งที่มีเกียรติในสายตาของทุกคน”😌
 • “ฉันสามารถทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยพลังของผู้ให้ความแข็งแกร่งแก่ฉัน”🙂
 • “อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะพรุ่งนี้จะกระวนกระวายเพื่อตัวมันเอง ปล่อยให้ปัญหาของวันนั้นเพียงพอสำหรับวันนั้น”😌
 • “มีสันติสุขในตัวเอง ในโลกคุณมีความทุกข์ แต่เป็นกำลังใจให้! และพิชิตโลกแล้ว”🌏
 • “น้ำสะท้อนใบหน้า ชีวิตของคนเราจึงสะท้อนหัวใจ”😌💗
 • “เหนือสิ่งอื่นใด จงรักษาใจ เพราะทุกสิ่งที่คุณทำมาจากมัน”😌
 • “เราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่เจ้าแล้ว เพื่อเจ้าจะมีสันติสุขในตัวเรา ในโลกนี้คุณจะมีความทุกข์ยาก แต่จงเอาใจใส่ ฉันชนะโลกแล้ว”😊🌏
 • “บัดนี้ศรัทธาคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็น”😌
 • “เพราะว่าเราดำเนินด้วยศรัทธา ไม่ใช่โดยการมองเห็น”😇
 • “คุณบังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากที่เน่าเปื่อย แต่มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย โดยทางพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและคงอยู่”😇
 • “แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับข้าพเจ้าและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า”💪
 • “คนชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในอาณาจักรของพระบิดา”🌞
 • “จงเข้มแข็งและเอาใจใส่ทุกคนที่หวังในพระเจ้า”😇
 • “สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้”😊
 • “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์”😌💫
 • “เหนือสิ่งอื่นใด จงรักษาหัวใจของคุณไว้เพราะมันส่งผลต่อทุกอย่างที่คุณทำ”😇
 • “แอลกอฮอล์อาจเป็นศัตรูตัวร้ายของมนุษย์ แต่พระคัมภีร์บอกว่ารักศัตรูของคุณ”😅
 • “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”😄
 • “ด้วยความเมตตาจากพระเจ้าของเรา แสงอรุณจากเบื้องบนจะมาเยี่ยมเรา ส่องแสงแก่ผู้ที่นั่งอยู่ในความมืด ในเงาแห่งความตาย เพื่อนำทางเท้าของเราไปสู่ทางแห่งสันติสุข”😇
 • “คุณสามารถเสียเงินของคุณได้ คุณสามารถสูญเสียเพื่อนของคุณ คุณสามารถสูญเสียงาน และสูญเสียการสมรสได้… และยังฟื้นตัวได้… ตราบเท่าที่ยังมีความหวัง อย่าหมดหวัง”😉
 • “จงเฝ้าระวังและอธิษฐานต่อไป เพื่อเจ้าจะไม่ยอมแพ้ต่อการทดลอง เพราะวิญญาณเต็มใจ แต่ร่างกายอ่อนแอ”🙏
 • “สิ่งที่เป็นขึ้นแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้น และสิ่งที่ทำแล้วคือสิ่งที่จะต้องทำ และไม่มีสิ่งใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์”🌤️
 • “พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ศึกษามันเป็นประเสริฐที่สุดของการแสวงหาทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายสูงสุด”😊📖
 • “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงค้นหาฉันและทรงรู้จักฉัน”🙏
 • “แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำได้มากเกินกว่าที่เราขอหรือจินตนาการตามกำลังของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวเรา”😌
 • “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ อย่ากลัวหรือหวาดกลัวเพราะสิ่งที่เข้ามา พระองค์จะไม่มีวันทิ้งคุณ”😉
 • “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด บรรดาผู้รอคอยพระเจ้า!”😇
 • “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับคุณ อย่าท้อถอย เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังคุณ ฉันจะช่วยคุณ ฉันจะชูคุณด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”😇
 • “แม้ว่าข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาที่มืดมิดที่สุด ข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพเจ้า”😇

ข้อคิดคำคมความสุข

Advertisements