สุภาษิตคำพังเพยโง่เง่าเต่าตุ่น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยโง่เง่าเต่าตุ่น
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ง. โง่เง่าเต่าตุ่น

ความหมายของสุภาษิตโง่เง่าเต่าตุ่น

ที่มาของสำนวน เปรียบมาจากท่าทางเชื่องช่าต้วมเตี้ยม ของเต่าและตุ่น โดยเต่าจะเดินได้ช้าเนิบๆ มากๆ ตุ่นก็อาศัยอยู่ในดิน ด้วยธรรมชาติที่ตาแทบมองไม่เห็นจึงเคลื่อนไหวได้ช้า จึงเปรียบถึงคนที่โง่เขลามากๆ ทำอะไรล่าช้าๆ เนิบนาบ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ คนที่โง่เขลามากๆ โง่ที่สุด ไม่ฉลาด มักใช้ในเชิงต่อว่าคนที่โง่มากๆ

กล่าวคือ คนที่โง่เขลามากๆ ทำอะไรไม่ค่อยจะเป็น หรือไม่ค่อยจะถูกต้อง จึงมักไม่ค่อยจะกล้าทำอะไร จึงจดๆ จ้องๆ ต้วมเตี้ยมล่าช้าอืดอาดยืดยาดเยี่ยงเต่าหรือตุ่น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยโง่เง่าเต่าตุ่น

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตโง่เง่าเต่าตุ่น

  • ใคใรจะด่าว่าเราโง่เง่าเต่าตุ่นก็ช่างเขา เราควบคุมความคิดคนอื่นไม่ได้ จงรักในเส้นทางที่ตัวเองทำและสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น
  • ตอนเด็กๆ เขาไม่ชอบเรียนหนังสือ ทำให้อ่านหนังสือไม่ออก บวกเลขก็ไม่ถูก ทำให้โดนคนอื่นโกงอยู่บ่อยๆ เพราะถูกมองว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่น รู้ไม่เท่าทันคนอื่น
  • คนรู้ย่อมไม่พูด คนไม่รู้ย่อมพูด ทุกคนในที่นั้นต่างก็งุนงงไปตามๆ กัน เขาประกาศว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างหยาบคาย อย่างนี้แสดงว่าคนเป็นคนเถรตรง หรือเขาโง่เง่าเต่าตุ่นแน่
  • บอกให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เขาสอน ตัวเองก็กลับไปสนใจอย่างอื่น โง่เง่าเต่าตุ่นแบบนี้จะไปทำงานกับใครเขาได้
  • ความโง่เง่าเต่าตุ่นของเธอ ทำให้ครอบครัวเราเกือบหมดตัว เพราะเธอเอาเงินไปเล่นการพนัน เป็นอะไรที่สิ้นคิดมากๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements