สุภาษิตคำพังเพยการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. การกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้มีที่มาตรงตัว โดยพ่อในสำนวนคนที่ว่านี้เข้าข่าย เรื่องงานไม่ยุ่ง มุ่งหาแต่เรื่องกิน

สรุปความของสำนวนหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่เรื่องกินแล้วเก่งจนไม่มีใครสู้ แต่ถ้าเรื่องงานแล้วยอมแพ้ ซึ่งแปลว่าขี้เกียจนั่นเอง

มักใช้กล่าวถึงคนขี้เกียจ รักความสบาย ทำแต่เรื่องง่ายๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง แต่ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วยอมแพ้ ชอบเลี่ยง ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร

  • “เรื่องกินเรื่องอยู่ใครไม่สู้พ่อ เรื่องแจวเรื่องถ่อพ่อไม่สู้ใคร” เป็นวลีที่ตอนเป็นเด็กแม่มักจะพูดกับผมอยู่เป็นสม่ำ มักเป็นคำเปรียบเปรยเวลาจะพูดถึงคนที่ไม่เอาการเอางาน กินเสร็จแล้วก็นอน ผมในตอนเด็กก็เป็นเช่นนั้น
  • ผู้อำนวยการที่มารับตำแหน่งใหม่ ทำงานมาได้ไม่กี่เดือนก็สั่งเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ ปรับปรุงห้องใหม่หมด พอมีเรื่องงานนี่ส่งตัวแทนไปตลอดเลย เข้าทำนองการกินการอยู่ ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใครจริงๆ
  • เจ้าแดงการงานไม่ทำ วันๆ เอาแต่กินแล้วนอน เข้าสำนวนการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใครจริงๆ
  • จำไว้นะลูกอย่าเป็นคนแบบการกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร การงานไม่สู้ มุ่งแต่จะกิน นอกจากจะสุขภาพไม่ดี ยังไม่มีเงินเลี้ยงชีวิต เราจะใช้ชีวิตในสังคมแน่นอน
  • สำนวนไทยโบราณ “การกินการอยู่ใครไม่สู้พ่อ การพายการถ่อพ่อไม่สู้ใคร” ที่เคยได้ยินมาตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกจนโตเป็นผู้ใหญ่จึงเข้าใจสำบัดสำนวนนี้ ใครๆ ก็ชอบกิน ของหวานของคาว ขนมนมเนย ผลหมากรากไม้สารพัดสารพัน ก็เมืองไทยใหญ่อุดม ดินดีสมเป็นนาสวน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements