ผู้ศรัทธาแด่องค์อัลเลาะห์ ต้องการคำพูดดีๆ ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตและข้อดีๆ มาแชร์แคปชั่นคำคมอิสลาม กัน หวังให้จะช่วยเป็นข้อคิดและแสงนำทางในชีวิตของท่านไม่มากก็น้อย!📖

Advertisements

แด่องค์อัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่

ชาวมุสลิม สาวกของศาสนาอิสลาม เชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นพระคำสมบูรณ์แบบที่ดำรงอยู่ก่อนของอัลเลาะห์ นอกจากนี้ชาวมุสลิมจำนวนมากปฏิเสธคัมภีร์กุรอ่านทุกรูปแบบภาษาอื่น ๆ คำแปลไม่ใช่ฉบับที่ถูกต้องของคัมภีร์กุรอ่านซึ่งบันทึกเป็นภาษาอาหรับ แม้ว่าคัมภีร์กุรอ่านเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ พวกซุนนะห์ถือว่าเป็นคำสอนทางศาสนาแหล่งที่สอง คัมภีร์ชุนนะห์เขียนขึ้นโดยสหายของมูฮัมหมัดเกี่ยวกับสิ่งที่มูฮัมหมัดกล่าวและกระทำ และเป็นที่ยอมรับ ความเชื่อที่สำคัญของศาสนาอิสลาม คือองค์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และมูฮัมหมัดเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ โดยเพียงแค่ยืนยันความเชื่อเหล่านี้ คนสามารถเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม

คำว่า “มุสลิม” หมายถึง “คนที่ยอมเชื่อฟังองค์อัลเลาะห์”

ชาวมุสลิมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ มีเอกลักษณ์เด่นพิเศษ เพียงพระองค์เดียว ผู้ซึ่งไม่มีพระบุตรหรือบริวาร และไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสักการบูชา นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง และพระเจ้าองค์อื่นเป็นของจอมปลอมทั้งสิ้น พระองค์ทรงมีพระนามที่ไพเราะ และมีพระจริยวัตรอันเพียบพร้อมงดงามไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ หรืพระจริยวัตรของพระองค์ไปได้

แคปชั่นอิสลาม
Advertisements

รวมแคปชั่นคำคมอิสลาม โดนๆ

อัลลอฮฺทรงประทานให้ริสกีปัจจัย ยังชีพต่างให้กับเรามากมาย แต่ไม่ใช่ให้เรานั้น​ คิดว่าเรานั้นมีมากกว่าคนอื่น ดีกว่าคนอื่น​ หรือเหนือกว่าใครๆ แต่ให้เรานั้นขอบคุณ (ชุโกร)​ ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ“😇

“หากใครกำลังรอการตอบรับดุอาอ์ เชื่อสิพระองค์จะทำให้สิ่งที่ดีกว่าที่เรากำลังรออยู่”😌

“ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ขอแค่เป็นคนธรรมดาๆ ที่สามารถรักษาละหมาด 5 เวลาได้ก็พอ”🙏

“แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่ อัลลอฮุ คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า”😌

“โอ้พระเจ้าของเรา โปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิด และโปรดทรงให้พวกเรา “ตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วย”😇

“คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนที่ไม่ละหมาดมักตกเป็นทาสของชัยฏอน”😔

“ล้านความดีที่เราจะทำไร้ค่า หากละหมาด 5 เวลาเราละเลย”😞

“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮุ และประกอบคุณงาม ความดีทั้งหลาย พวกเขาคือคนดียิ่ง”

“ใครก็ตามที่อัลลอฮุปรารถนาให้เขาได้รับความดีงาม หรือกำไรในชีวิตพระองค์ก็จะทดสอบเขา”😊

“บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของอัลลอฮุ และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและให้ความช่วยเหลือนั้น “พวกเขาคือผู้ศรัทธาที่แท้จริง”😊

“จงกล่าวเถิด(มุฮัมหมัด) ว่า “พวกท่านจงทำงานเถิดแล้วอัลลอฮุจะทรงเห็นการงานของพวกท่าน และเราะสูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาจะเห็นด้วย”🙏

ถึงแม้จะไม่ได้ทุกสิ่ง แต่จงขอบคุณในทุกสิ่ง ที่อัลลอฮ์ให้”😊

ขอเพียงคุณอย่าพึ่งหมดหวังกับตัวเอง เมื่อถึงวันที่ใช่ เวลาที่ใช่เเล้ว วันนั้นย่อมเป็นวันของคุณ แด่องค์อัลลอฮ์”💗

“เกียรติ” ของมุสลีมะฮ คือ “เอารัต” ของเธอ!! หากเธอ “แต่งตัวรัด” คือ “การทำลาย” เกียรติ!!”😞

“คนที่แข็งแรง💪🏻ไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่ง แต่คนที่แข็งแรงนั้นคือคนที่สามารถยับยั้งใจตนเองได้ขณะโกรธ😌”

“ฉันไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่รูปร่างและไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่หน้าตา แต่ต้องการข้างในตัวของเขา ที่เรียกว่า หัวใจที่ เต็มไปด้วย “ความศรัทธา” และ “ความยำเกรง”😇

ระหว่างรอคอย ด้วยความอดทน จงท่องคำว่า ขอบคุณเอาไว้ด้วย”🙏

“คุณร่ำไห้เขาก็ได้ยิน คุณเจ็บปวดเขาก็เยียวยา คุณร้องขอเขาก็ตอบรับ คุณสำนึกผิดเขาก็ให้อภัย ไม่มีผู้ใดเข้าใจคุณมากกว่าผู้สร้างคุณ”😌

“อย่าให้วันหนึ่ง… ผ่านไปโดยไม่ได้คุยกับ “ผู้สร้าง” เพราะวันหนึ่งที่ผ่านไปนั้นเธอใช้ลมหายใจของ “อัรเราะห์มาน” ในการหายใจ”🙏

“สำหรับผู้ชายนั้นได้รับสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้ และสำหรับหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับสิ่งที่พวกนางได้ขวนขวายไว้ และพวกเข้าจงขอต่ออัลลอฮุเถิด จากความกรุณาของพระองค์แท้จริง “อัลลอฮุทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง”😊

“อดทนต่อความรัก เข้มแข็งต่อความอ่อนล้า ฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามา ในไม่ช้าสุขข้างหน้าก็มาถึง #อินชาอัลลอฮุ”❤️

“บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหาย จงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย”😊

“เสียเวลาไม่กี่นาทีเพื่อการละหมาด ดีกว่าเสียโอกาสสี่หมื่นกวาปีเพื่อถูกลงโทษในหลุมกูโบร์”😔

“อกหักเรื่องเล็ก ทิ้งละหมาดเรื่องใหญ่ คนทิ้งเราไม่เป็นไรเพราะเรื่องที่ใหญ่คือการถูกตัดขาดจากพระองค์”🤗

“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธา และประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปราณ “ความรักใคร่แก่พวกเขา”🥰

“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮุ และการกระทำความดี สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอย่างมิขาดสาย”😉

“ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ชีวิตผู้ศรัทธาต้องดำเนินไป หวังความเมตตาจากพระอัลลอฮุ”🙏

“หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ศรัทธา ท่านจงรักษาสุขภาพร่างกายที่อัลลอฮุทรงประทานให้เรามาอย่างดี”😊

“เจ้าจะไมพบที่พึ่งใดๆ เลยนอกจากพระองค์”😌 – คำคมอิสลาม

ทุกอย่าง พระองค์ จะพิจรณา ที่ใจ แต่หน้าตากับรูปร่างไม่เกี่ยวกันเลย…”💗

ท่านอาลี รอฎิยัลลอฮูอันฮุได้กล่าวว่า สายลมไม่ได้พัดเพียงแค่ทำให้ต้นไม้คลื่นไหว แต่เพื่อทดสอบความแข็งแรกของรากต่างหาก ทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต ไม่ได้เพื่อทำให้เราอ่อนแอ แต่เพื่อทดสอบอีหม่านของเรา”😇

“อย่าให้วันหนึ่ง… ผ่านไปโดยไม่ได้คุยกับ “ผู้สร้าง” เพราะวันหนึ่งที่ผ่านไปนั้นเธอใช้ลมหายใจของ “อัรเราะห์มาน” ในการหายใจ”😊

ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เปนเพราะเราคิดมากถึงทำให่เราทุกข์”😔

อย่ากังวลว่ามีอะไร อยู่ในสวรรค์บ้าง แต่จงกังวลว่า จะเข้าไปที่นั่นได้อย่างไร”😇

“หัวใจนั้นเมื่อได้สัมผัสกับความรักของอัลลอฮุ อัซซะวะญัล แล้ว มันจะไม่สามารถยืนอยู่ในสถานที่แห่งการฝ่าฝืนต่อพระองค์ได้”💗

“การมอบหมายต่ออัลลอฮุ คือปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ้งความแข็งแกร่งของพวกเรา”😊

“แม้หมอสามารถรักษาคุณได้ แต่อัลลอฮุเท่านั้นที่สามารถรักษาใจคุณได้”😊

“คนที่สามารถสูยุด “ต่ออัลลอฮุ” โดยไม่เหนื่อยล้าทุกคืนวัน เขาย่อม “ยืนหยัด” ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่ท้อถอย”😇

“และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โตนอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น”😇

“ผู้ใดที่อาบน้ำละหมาด ด้วยลักษณะที่ดีที่สุดบาปต่างๆ ของเขาจะหลุดออกจากตัวเขา แม้บาปที่อยู่ใต้เล็บของเขา”😇

“ละหมาด 5 เวลาคุณยังดูแลไม่ได้ แล้วนับประสาอะไร คุณจะดูแลสุดที่รักของคุณในอนาคตได้”😌

“ความศรัทธาของท่านที่หนักแน่น จะมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักหน่วง การทดสอบที่หนักหน่วงจะมาพร้อมกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน”😊

“จงทำให้ดีที่สุด จงทำให้ถูกต้องที่สุด เพราะทุกสิ่งที่มาประสบกับมุสลิม เป็นการลบล้างความผิดแม้กระทั่งการที่เขาประสบกับเคราะห์ร้ายหรือโดนหนามทิ่มตำก็ตาม”😌

“ลูกหลานเราเติบโตขึ้นทุกวัน พร้อมกับการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป ไวท์พัฒนาเดินหน้าไปต่อไม่หยุด เพื่อไม่ให้สะดุด ซึ่งการรับรู้เนื้อหาอิสลามสำหรับคนรุ่นใหม่”😔

“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีืทั้งหลาย ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็น “มนุษย์ที่ดียิ่ง”😇

“และบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลายนั้นแน่นอนเราจะลบล้างความชั่วร้ายทั้งหลาย ของพวกเขาไปจากพวกเขา และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาสิ่งที่ดียิ่ง “ซึ่งพวกเขาได้กระทำไว้”😊

บางที.. เราอยากตื่นละหมาด แต่.. เช้าๆเหมือนมีช้างของจาพนมมานอนทับผ้าห่มเรา จริงไหม?”😂

ทุกอย่าง พระองค์ จะพิจรณา ที่ใจ แต่หน้าตากับรูปร่างไม่เกี่ยวกันเลย…”😌

เมื่ออัลลอฮ์รักคุณพระองค์จะทำให้คุณรู้สึกผิดในมจต่อบาปที่คุณได้กระทำไว้ พระองค์นั้นทรงเมตตาเสมอ”🙂

คุณค่าของความรัก คือรู้จักคำว่าเข้าใจ และมันจะดียิ่งกว่า หากคนที่เข้าใจเรา เค้าเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ด้วย”📖💗

หากเป็น ผู้เตือน ก็จงเตือน ด้วยหัวใจ หากเป็นผู้ถูกเตือน ก็จงรับฟังด้วย ความตั้งใจ”😌

“ท่านอย่าได้เยินเยอตัวเองด้วยคำพูดที่ว่า ฉันดีกว่าคนอื่น”🙂

Advertisements
ข้อคิดอิสลาม
Advertisements


“โอ้พระเจ้าของพวกข้า พระองค์โปรดทรงประทาน “ความอดทน” ให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด และโปรดให้มั่นคงซึ่งเท้าของข้าพระองค์ และโปรดทรงช่วยพระข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย”😌

“หัวใจนั้นแพง เพราะมันเป็นที่อยู่ของอีหม่าน ก่อนจะมอบให้ใครดูแลต้องแน่ใจว่าเขามีอีหม่านดีพอ”😊

“โอ้อัลลอฮุ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ ทรงประทานซึ่งสวนสวรรค์และฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้พ้นจากนรก”😌

“ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮุ จากชัยฏอนผู้ถูกสาปแช่ง”🙏

“เมื่อหน้าที่ความรับผิดชอบถูกละเลย ก็จงรอวันสิ้นโลกเถิด”

“การที่ไม่ได้สิ่งที่คาดหวังไม่ได้แปลว่าล้มเหลว บางทีอัลลอฮุอาจลิขิตไว้แล้ว”😌

“คนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่ง แต่ึนที่แข็งแรงนั้นคือคนที่สามารถยับยั้งใจตนเองได้ขณะโกรธ”

“ไม่มีน้ำตาหยดใดที่อัลลอฮุไม่ทรงแลเห็น ไม่มีเสี้ยวินาทีใดที่อัลลอฮุไม่ทรงใส่ใจในบ่าว ไม่มีคำวอนขอใดที่อัลลอฮุไม่ทรงได้ยิน จงเชื่อมั่น”😊

“พูดคำว่าเหนื่อยให้น้อยลง แล้วพูดคำว่า “อัลฮัมดุลิลลาฮุ” ให้มากขึ้นเพื่อหัวใจจักได้ขอบคุณที่อัลลอฮุทรงเมตตาให้มีชีวิตอยู่ในวันนี้”😊

“เชื่อมั่นในอัลลอฮุคือการมอบหมายต่ออัลลอฮุสุดหัวใจโดยไม่ลังเล”😇 – คำคมอิสลาม

“อย่ากังวลว่ามีอะไร อยู่ในสวรรค์บ้าง แต่จงกังวลว่า จะเข้าไปที่นั่นได้อย่างไร”😇

“ผู้ชายและผู้หญิงมีรางวัลเท่ากันสำหรับการกระทำต่อพระเจ้าของพวกเขา”🙏

ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมากถึงทำให่เราทุกข์”🥺

“แบบทดสอบไม่ได้มาเพื่อให้เราล้ม แต่มาเพื่อให้เราลุกขึ้น ใกล้ชิดอัลลอมากขึ้น รักมากขึ้น และแข็งแกร่งขึ้น”💗

“บางทีเรื่องร้ายๆ เป็นบททดสอบที่อัลลอฮุให้เราได้ประสบนั้น เพื่อเตือนให้เราสำนึกถึงเรื่องดีๆ ที่พระองค์ประทานให้แต่เราลืมชุโกรขอบคุณต่อพระองค์”😊

“และเราได้ทำให้บางคนในพวกเจ้า เป็นการทดสอบแก่อีกบางคน เพื่อดูว่าพวกเจ้าจะอดทนไหม? และพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง”😌

“ไม่เป็นไรแล้ว ไม่มีบาปและหายแล้ว ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮุ”😊

“โอ้อัลลอฮุ ได้โปรดปกป้องฉันจากโทษทัณฑ์ของพระองค์ในวันที่พระองค์ทรงฟื้นชีพปวงบ่าวของพระอคง์”😊

“จงยำเกรงต่ออัลลอฮุไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด และจงตามหลังความชั่วด้วยการทำดี มันย่อมลบล้างได้ และจงคบเพื่อนมนุษย์ด้วยกริยามารยาทที่ดีงาม”🙏

“ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้น มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่ง และแท้จริงเมื่ออัลลอฮุทรงรักกลุ่มชนใดแล้วพระองค์จะทดสอบพวกเขา”😌

“เจ้าจงอดทน เพราะแท้จริงอัลลอฮุจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหาย”😌

“ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าและจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย”🙏

“แท้จริงอัลลอฮุคือ ผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบพระคุณ”😉

“วันนี้แม้ต้องเผชิญกับทุกสิ่งคนเดียว ทำอะไรเพียงคนเดียว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเดียวดาย อัลลอฮุทรงอยู่กับเราเสมอ”😇

เมื่ออัลลอฮ์คือจุดแข็งของคุณไม่มีสิ่งใดทำลายคุณได้”💪

“แม้นหลายสีผิว หนึ่งเดียวกัน ไม่มีการเหยียดเชื้อชาติในศาสนาอิสลาม”😌

“ทุกบททดสอบ ล้วนมีฮิกมะห์ซ่อนอยู่เสมอ ไม่ว่าเราต้องเหนื่อยสักแค่ไหน จงพึงรำลึกไว้ในหัวใจเสมอ อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเราแน่นอน”😌

“ความสุขไม่ใช่การปราศจากปัญหา แต่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงต่างหาก”😌

“หัวใจจะรู้สึกผ่อนคลายและบรรเทาถ้ามันถูกวางไว้ที่อัลลอฮุ และมันจะรู้สึกกังวลกระวนกระวายถ้ามันถูกวางไว้ที่ผู้คน”🙏

“น้อมรับด้วยหัวที่อิคลาส ไม่ว่าวันนี้จะเจอบททดสอบใดๆ ก็ตาม ไม่ต้องกลัวอะไรให้มาก เพราะคำพูดที่ดีที่สุด คือ “อัลฮัมดุลิลลาฮุ”🙏

“ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพจนารถแห่งอัลลอฮุ ที่สมบูรณ์ยิ่งใหญ่ให้ปลอดภัยจากความชั่วร้าย ของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง”😊

“ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮุและวันอาคิเราะฮุ เขาจะพูดดีหรือไม่ก็เงียบ”😌

“มหาบริสทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะมีความสะดวกแก่เรา”🙏

“ใครที่รับบางสิ่งบางอย่าง แล้วรู้สึกเพียงพอเขาก็จงตอบแทนกลับและหากไม่เพียงพอ เขาก็จงสรรเสริญ เพราะใครที่สรรเสริญ เขาก็ขอบคุณและใครที่ปิดบังเขาก็เนรคุณ”😊

“เมื่อรอมฏอนจากไปแล้ว เจ้าจงรักษาระดับอีหม่านให้ดีๆ อย่าให้ชัยตอนเข้ามาแทรกได้”

“ทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮุเป็นผู้ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธาไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา”😌

“อัลฮัมดุลิลลาฮุ ขอบคุณต่ออัลลอฮุที่ทรงให้เราตื่นเข้ามาในสภาพที่ยังมีลมหายใจ”😌

“จะไม่มีการลังเลหรือกังวลใดๆ เมื่อใจได้ทำหน้าที่มอบหมายทุกอย่างไว้กับอัลลอฮุแล้ว”😉

“มีแต่ความเมตตา ในวันที่ผู้ศรัทธาไม่สบายใจ”😌

“รักษาความสุขด้วยการขอบคุณอัลลอฮุ”😌

“ฉันพูดกับอัลเลาะห์ว่า “ฉันเกลียดชีวิต” เขาตอบว่า“ ใครขอให้คุณรักชีวิต แค่รักฉันและชีวิตจะสวยงาม”💗

“มีชีวิตเพื่อความดี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้ พระองค์จะนำทางเราสู่สวงสวรรค์”🌈✨

“เจอคนเก่งให้ยกนิ้วโป้ง เจอคนโกรธให้ยกนิ้วก้อย ถ้าอยากมอบสิ่งดีๆ ให้ยกสองมือดุอาอุ”👏