รวมข้อคิดคำคมทำบุญ ให้บุญเป็นกุศลที่ดีแก่ตัวเรา

ข้อคิดคำคมทำบุญ

บุญกุศลที่ดีสร้างความดีให้แก่เราและสิ่งรอบตัว เป็นพลังบวกที่ดีด้วยข้อคิดคำคมทำบุญ ให้คำพูดเหล่านี้เป็นข้อคิดและสร้างบุญให้แก่ตัวเรา🙏

สร้างบุญดีเริ่มที่ความคิด

บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญ ว่าบุญมีประมาณน้อยจัก ไม่มาถึง แม้หม้อน้ำ ยัง เต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลง มาทีละหยดได้…ฉันใด บุคคลผู้มีปัญญา สั่งสม บุญแม้ทีละน้อย ย่อมเต็ม ด้วยบุญได้ ฉันนั้น – พุทธศาสนสุภาษิต

ข้อคิดคำคมทำบุญสั้นๆ

ข้อคิดคำคมทำบุญสั้นๆ

 • “ผลของการทำบุญ เราต้องการรักษาศีล เจริญภาวนา”😇🙏
 • “จะไปสนใจอะไรโลกนี้ ทำแต่สิ่งดี ก็พอแล้วในชีวิต”😄
 • “แค่คิดจิตก็ไปแล้วคิดบาปก็ได้บาปคิดบุญก็ได้บุญ”😇
 • “คุยกับใคร ไปไหน แล้วไม่ สบายใจก็อย่าคุย อย่าไป รู้ว่าใครไม่หวังดี ก็อย่าคบ อย่าทำให้ตนเองเป็นทุกข์”😇
 • “ทางสายกลาง อ่อนไปก็ถูกเขาหมิ่นแข็งไปก็มีภัยเวร”🧐
 • “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”😇
 • “ใช้เวลามาทำความดีหรือทำ สิ่งดีๆให้ตนเองมีความสุข”🙏
 • “จงแผ่ความรักอันไร้ขอบเขตไปสู่โลกทั้งใบ”😇🌏
 • “ปล่อย ไม่อะไรกับอะไร แล้วมันจะเหลือแค่ รู้ ตื่น เบิกบาน”😌
 • “ความดีเมื่อทำมากๆ เข้าจะกลายเป็นบุญวาสนาบารมี”😇
 • “บอดเสียบ้าง หนวกเสียบ้าง ใบ้เสียบ้าง จิตจะสบาย”😌
 • “แค่ใจเราสงบนั่นแหละคือชีวิตที่ดีแล้ว”😌
 • “เจอวิบากกรรมเรา ต้องสู้กับมันให้ได้ ภาวนาเอา เกิดมา อีกก็ทุกข์อีก”😌
 • “เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต”😊
 • “ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้”🙂
 • “กรรมแม้เล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลไม่มี ดังนั้นพึงกระทำแต่กรรมดีไว้เท่านั้น”😌
 • “บุคคลผู้มีปัญญา สั่งสม บุญแม้ทีละน้อย ย่อมเต็ม ด้วยบุญได้ ฉันนั้น”🙏
 • “ทุกคนคิดจะเปลี่ยนโลกแต่ไม่มีใครคิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง”😌
 • “จงเชื่อในผลของกรรมที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”🙏
 • “ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างจิต ต่างใจ ทุกข์หรือสุขอยู่ที่ใจ ของเรา”😌
 • “บุญยิ่งทำยิ่งได้ ทานยิ่งให้ยิ่งมี”😇
 • “ถ้าไม่รู้จักทุกข์ มันก็ทุกข์ ถ้ารู้จักทุกข์ มันก็ไม่ทุกข์”😉
 • “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป”😌
 • “ความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐ”😉
 • “ทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นเครื่องลิขิต”😌

ข้อคิดคำคมสอนใจ

ข้อคิดคำคมทำบุญกุศลแด่ตนเอง

ข้อคิดคำคมสำนึกบาปบุญ คุณ โทษ

 • “ก่อนไม้จะเป็นถ่านเขาใช้เผา ก่อนความดีจะเกิดกับเรา ต้องใช้ธรรมเผากิเลส”🙂
 • “เมื่อความโลภ ความโกรธ ความหลง หายยหนี ความดีงามก็เข้ามาเสมอ”😇
 • “การมีชีวิตอยู่โดยไร้ค่า สูญเปล่า ไร้ซึ่งประโยชน์อันใด และมีชีวิตอยู่ไปวันๆแค่หายใจทิ้งเปล่า แบบนั้นย่อมเสียดายเวลาที่โชคดีมีบุญวาสนาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งมีโอกาสทำความดีเพื่อสร้างบุญบารมี แต่ไม่ทำ”🙏
 • “สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ อย่าไปเพ่งโทษคนอื่น”😌
 • “ไม่มีที่สักแห่งหนึ่งเลย ไม่ว่าจะเป็นบนท้องฟ้า มหาสมุทร.. หุบเขา ที่ คนทำความชั่วแล้วจะ หนีกฏแห่งกรรมไปได้”😇🏞️
 • “ผู้ใดฝึกตนให้อดทน ต่อคำล่วงเกินของผู้อื่น ได้ จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐ สุด”😌
 • “มนุษย์บางคนไร้ซึ่งความสุขเพราะว่าชอบนำเวลาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ของชีวิตไปยุ่งและวุ่นวายเพื่อส่องดูความดีหรือความชั่วของผู้อื่น”😩
 • “เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ เอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความหยาบคายด้วยความเอื้ออาทร เอาชนะความไม่ซื่อสัตย์ด้วยความจริง”😌🙏
 • “คำพูดที่ฟังหวานหูแต่ออกมาจากจิตที่กระด้างฟังแล้วย่อมเสื่อมทราม”😌
 • “ถ้านำธรรมะออก คนกับสัตว์เสมอกัน”😌
 • “เมื่อจิตเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ ทุกข์เกิดที่ใจดับที่ใจ”💗
 • “คนรวยที่ไม่รู้จักพอก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลา คนจนที่รู้จักพอก็เป็นคนมั่งมีตลอดเวลา”😇
 • “อย่าได้สนใจสิ่งใด ใครชอบ หรือไม่ชอบเรา เพราะมันเสียเวลา ใช้เวลาในการทำความดี ให้ทาน รักษาศีล และสวดมนต์ภาวนาดีกว่า”😌
 • “ถ้าหยุดหาเสียเมื่อใด มาตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เห็นธรรมเมื่อนั้น”😌
 • “ทางสายกลาง ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเสียเปรียบ ไม่ช้าคนๆ นั้นก็จะบ้าสติแตก กลายเป็นคนถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข”😉
 • “ความทุกข์ของคนประการหนึ่งคือ ต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตนคิด ขณะที่ตนเองก็เป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่ได้”🥲
 • “กลิ่นของศีลเป็นกลิ่น ของคุณความดีย่อม สามารถ ลอยตามลม และสามารถลอยทวน ลมได้กลิ่นของศีลและ กลิ่นของคุณความดี จึงประเสริฐที่สุด”😇
 • “ไม่สู้ไม่หนี หมั่นสร้าง ความดีเข้าไว้ ใครจะว่า อย่างไรก็ช่าง”😇
 • “คนทำดีย่อมร่าเริงในโลกนี้ คนทำดีย่อมร่าเริงในโลกหน้า คนทำดีย่อมร่าเริงในโลกทั้ง สอง คนทำดีย่อมร่าเริงเบิก บานใจยิ่งนัก…เพราะว่ามอง เห็นแต่กรรมบริสุทธิ์ของตน”😌
 • “ใครด่า ใครว่า ใครนินทา ก็ช่างเขา เราจะเก็บมาคิดและทุรนทุรายไปทำไมกันให้เป็นทุกข์ โลกก็เป็นแบบนี้แหละ ทำใจให้สบายๆ เท่านี้ก็พอ”😌
 • “บุญมี บาปมี สวรรค์มี นรกมี นิพพานมี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ ชั่ว เป็นกฎตายตัว นี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงและยุติธรรมที่สุด”😌
 • “ทำอะไรไว้สิ่งนั้นย่อมส่งผลให้เป็นไป ดีชั่วอยู่กับบาปบุญที่เราทำ ภพภูมิชาติหน้าอยู่กับบาปบุญที่เราทำวันนี้ นี่คือสัจธรรม”🙂
 • “มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ มีความทุกข์ จะทุกข์มาก หรือทุกข์น้อยขึ้นอยู่กับใจ ที่สามารถลดละปล่อยวาง จากความทุกข์ได้มากน้อยเพียงใด”😌
 • “แค่นึกจิตก็ไปแล้ว คิดบาปก็ได้บาป คิดบุญก็ได้บุญ หมั่นคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆไว้เท่านั้น”🙏
 • “ยิ่งพูดมาก… ยิ่งวุ่นวาย ลดละ ปล่อยวาง ปิดปาก ปิดวาจา งดสร้าง วจีกรรม และหมั่นรักษาศีล ให้ทาน สวดมนต์ภาวนา ไว้ ย่อมสงบและสบายใจ”😌

ข้อคิดคำคมธรรมะสอนใจ

ข้อคิดคำคมทำบุญกุศลแด่ตนเอง

 • “การทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินทร์เงินทอง เราก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้”😄
 • “ในบางครั้ง… บุญของการได้อยู่เงียบๆ คนเดียวตามลำพังบ้างก็คือความสุขสงบอันแท้จริง”😌
 • “อย่าไปคิดมากและจริงจังเกินไปกับทุกอย่างของชีวิต เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง กินให้อิ่ม นอนให้หลับ อย่าไปยึดติดกับสิ่งใดให้มากเกินไปจนเป็นทุกข์ ทำตัวให้ง่ายๆ ใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้าง”😊
 • “สุดท้ายต้องตายทุกคน อย่าได้ประมาทในชีวิตและกาลเวลา หมั่นสร้างความดีไว้”😉
 • “เกิดมาก็มาคนเดียว มาตัวเปล่า ไม่มีสิ่งใดติดตัวมา ตายไปก็ไปตัวเปล่าเหมือนที่เกิดมา มีเพียงบุญและความดีที่ทำไว้เท่านั้นที่นำติดตัวไปได้ หมั่นทำความดีไว้เถิด”😇🙏
 • “มารยิ่งมีมาก ยิ่งทำให้บารมีแก่กล้า ยิ่งทำให้เราเจริญก้าวหน้าในทางของพระธรรม”😌
 • “กรรมของคนมันเยอะ เหมือนเกลือที่มันเค็ม แต่ถ้าเราหมั่นเติมน้ำไว้เสมอ มันก็จางไปเรื่อยๆ ไม่นานมันก็จะหมดเค็มนะ กรรมก็เหมือนกันมันลบไม่ได้ แต่จางได้ ขอแค่หมั่นเติมบุญไว้ เสมอ”🙏
 • “จิตใจที่มีระเบียบวินัยจะนำความสุขมาให้”😌
 • “ให้ทำดีที่สุด แล้วปล่อยวางผลเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเรา”😇
 • “ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เลิกคาดหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง”😌
 • “อย่าทุกข์มาก อย่าเครียดนาน ทำใจให้เบิกบานและอยู่กับความดีและความสุขในปัจจุบัน”😇
 • “คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด ยิ่งมีความต้องการน้อยลง สิ่งของที่มีอยู่ ก็จะดูเหมือนมีมากขึ้น”😇
 • “ทำบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยความปิติเบิกบานใจย่อมเป็นบุญที่บริสุทธิ์”😇
 • “สิ่งที่เป็นเครื่องรางของขลังที่ดีที่สุด ก็คือความมีศีล มีธรรม”😌
 • “การเป็นคนดี คบคนดี มีมิตรดี อยู่ท่ามกลางคนดี ในสถานที่ดี ย่อมเป็นมงคลกับชีวิต”😇
 • “ความชั่วไม่ทำเสียเลย ดีกว่า เพราะความชั่วทำ ให้เดือดร้อนในภายหลัง ส่วนความดีทำนั่นแลเป็น ดี เพราะทำแล้วไม่เดือด ร้อนในภายหลัง”😌
 • “เหตุบังเอิญไม่มีในโลก ทุกอย่างล้วนถูกจัดสรร ตามเหตุและผล เปลี่ยน แปลงได้ด้วยบุญกุศล”😇
 • “อย่าอธิบายตัวเองให้ใครฟัง เพราะคนที่ชอบคุณไม่ต้องการมัน และคนที่ไม่ชอบคุณจะไม่เชื่อมัน”😌
 • “หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฏแห่งการกระทำที่เที่ยงตรงและยุติธรรมเสมอ หมั่นทำแต่ความดีและละเว้นจากกรรมชั่วกันไว้เถิด”🙏
 • “ถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดทำ ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดพูด ถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดคิด”😉
 • “ล้างใจให้สะอาด อดีตที่ เลวร้ายโยนทิ้งไปให้หมด อย่าไปคิดถึงมัน มันผ่าน ไปแล้ว แก้ไขไม่ได้ ให้อยู่ กับสิ่งดีๆ และตั้งใจทำดี ในปัจจุบันไว้เท่านั้นพอ”😌
 • “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมและเข้าใจในกฎแห่งไตรลักษณ์และเข้าใจในภาวะโลกธรรมแปด เราจะไม่ทุกข์อีกต่อไป”😇
 • “เรื่องที่ผ่านไปแล้ว มันก็ผ่านไปแล้ว เหมือนวันวาน อย่าเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย”🥲
 • “ไม่จำเป็นที่ต้องไปรับรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ อะไรที่เป็นทุกข์ปล่อยผ่าน ปล่อยวางไปบ้างก็ได้ อย่าทำชีวิตให้เป็นทุกข์ ใช้ชีวิตให้มีความสุขบ้าง”😊
 • “ก้มหน้ายอมรับกรรม ชดใช้กรรมชั่วเก่าๆที่เราเคยสร้างไว้ให้หมด และมุ่งมั่นในการทำดีด้วยการดำรงตนอยู่แต่ในศีล ทาน ภาวนาตลอดไป”😌

ชีวิตที่ปล่อยวางคือความสุขที่แท้จริง ข้อคิดคำคมปล่อยวาง